Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Jak se budují značky

od 319 Kč

E-kniha 2019
Novinka
PDF
EPUB
MOBI
319 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2018

Vyprodané

E-kniha
Novinka PDF EPUB MOBI
319 Kč

Vyprodané

Logo & Corporate Identity

 • Grafické studio Kafka design, 2014

Posíláme do šesti dní

Kniha Logo & Corporate Identity je určena všem, kteří potřebují získat více informací o tomto nesmírně důležitém nástroji moderní komunikace značky se svým okolím. Původně tato publikace autorů Ondřeje Kafky a Michala Kotyzy vyšla již v roce 2004 a...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Monografie se zabývá analýzou a srovnáním problematiky limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Středem pozornosti jsou obecné (definiční) limity a výjimky a omezení. Kniha klade zvláštní důraz na komparaci a vyhodnocení právních..

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Bez loga

 • Argo, 2012

Posíláme do pěti dní

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu. Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního průmyslu, ukazuje, jak ve 20. století.

-5%
521 Kč

521 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Jaká je budoucnost značek a brandingu? Znamená globalizace, že různorodost a jedinečnost budou působením obřích nadnárodních společností postupně vymazány...

299 Kč

299 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

O značkách

 • Argo, Dokořán, 2009

Posíláme do týdne

Wally Olins v knize O značkách shrnuje svoje dlouholeté zkušenosti marketingového poradce. Podrobně popisuje, co vlastně je značka, jak vznikla, jak funguje na trhu, jak ovlivňuje zákazníky; radí, co je třeba udělat, ...

389 Kč

389 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Ochrana průmyslového vlastnictví v afrických zemích

od 198 Kč

198 Kč

Posíláme do pěti dní

EPUB
MOBI
198 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

198 Kč
E-kniha
EPUB MOBI
198 Kč

Vybrané otázky právní ochrany průmyslového vlastnictví v SRN

od 189 Kč

Kniha 2019
-5 %
189 Kč

Posíláme do pěti dní

E-kniha 2020
EPUB
MOBI
199 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
189 Kč
E-kniha
EPUB MOBI
199 Kč

Autorský zákon (Komentář)

 • C. H. Beck, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Úspěšný komentář přináší spolehlivé a přesné odpovědi na všechny otázky autorského práva. Prvnímu vydání komentáře se dostalo zasloužené pozornosti odborné veřejnosti a rychle se stal respektovaným dílem na trhu...

-5%
2 746 Kč

2 746 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Kniha logotypů

od 354 Kč

-40 %
354 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
561 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

-40 %
354 Kč
-5 %
561 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Cílem knihy je na příkladu firmy McDonald´s ukázat, jaký sociokulturní vliv má působení globálních korporací na spotřebitele, jaké autority, hodnoty či symboly jsou v jejich reklamě propagovány a jakých jazykových prostředků současná...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha je sbírkou a výběrem judikatury českých soudů a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v oblasti sporů o domény. Sleduje poslední dvě desetiletí praxe, která prošla poměrně turbulentním vývojem, a umožňuje čtenáři...

600 Kč

600 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Pytláci textů

od 249 Kč

E-kniha 2019
EPUB
MOBI
249 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2020
-5 %
474 Kč

Posíláme do šesti dní

E-kniha
EPUB MOBI
249 Kč
-5 %
474 Kč

Posíláme do pěti dní

Autorské právo je jedním z těch právních odvětví, které se v souvislosti s rozvojem internetu dostalo do popředí zájmu celé globální informační společnosti...

388 Kč

388 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Kniha je určena především studentům předmětu práva k nehmotným statkům, mhou ji využít i studenti práva mezinárodního. Kromě analýzyvztahu českého známkového práva a práva evropského obsahuje kniha...

160 Kč

160 Kč

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Monografie reaguje na aktuální fenomén „designové revoluce", se kterým se setkáváme všude kolem nás. Snaží se čtenářům přiblížit cesty, jak design chránit. Je přitom zaměřena na dvě nejvíce frekventované formy ochrany designu...

246 Kč

246 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Bude jistě užitečným pomocníkem pro všechny, kteří přicházejí s danou problematikou do kontaktu a chtějí se v ní lépe zorientovat. Je určena nejen spisovatelům, ilustrátorům, novinářům, redaktorům, překladatelům...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

FK 15 je zkratka pro 15 ročníků Fenoménu kniha - mezinárodní studentské soutěže organizované na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou tato publikace připomíná. Kromě reflexe studentské...

-5%
555 Kč

555 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se věnuje tématu, které dosud nebylo v české právní literatuře samostatně zpracováno, přestože se nepochybně jedná o významnou součást práva duševního vlastnictví...

-5%
280 Kč

280 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers