Ahoj krásko - Ann Napolitano, Metafora, 2024

Srdce s dúhovou vlajkou v pozadí Pestrý Martinus

V Martinusu věříme, že slušnost a respekt jsou základními kameny rozvinuté společnosti, a proto se k tomu snažíme přispět budováním různorodé a inkluzivní firmy. Díky tomu vytváříme nejen zisk, ale hlavně hodnoty, za které se nemusíme stydět.

Neděláme rozdíly

Kolik knih, tolik příběhů. To stejné platí i o lidech. V Martinusu si dlouhodobě uvědomujeme, jak různorodý je náš svět, a i když je každý člověk jiný, u nás ke každému přistupujeme stejně, a to bez ohledu na jeho či její pohlaví, věk, etnicitu, národnost, sexuální orientaci, gender, náboženství či zdravotní znevýhodnění.

Nebojíme se jinakosti

V Martinusu se jinakosti skutečně nebojíme. V různorodosti vidíme příležitost, která nás bezpochyby posune dál – nejen byznysově, ale hlavně osobnostně a společensky. Od našich kolegů, zákazníků, autorů či knižních postav víme, že láska je cnostná a univerzální, a nezáleží na tom, koho milujeme nebo kým jsme.

Za vším je respekt

Nedělat rozdíly se nedá bez vzájemného respektu. Ať už je člověk jakýkoli, určitě není lepší či horší než ten druhý. Pro lidi v Martinusu je důležitý vzájemný férový a profesionální přístup, ale nezapomínáme ani na humor :-) Ani ten ale nesmí překračovat hranice slušnosti a vzájemného respektu.

Diskriminace u nás nemá místo

Martinus se vymezuje vůči agresi, nenávisti a diskriminaci ve společnosti. Netolerujeme žádné fyzické, psychické či sexuální násilí, obtěžování, zneužívání, ponižování, znevýhodňování, šikanu či dehonestaci kohokoli. Aktivně se zavazujeme k řešení případných problémů na pracovišti. Samozřejmě nezapomínáme ani na prevenci nebo vzdělávání.

Vytváříme inkluzivní prostředí

Z Martinusu vytváříme místo, kde mají všichni stejnou šanci uplatnit se, cítit se příjemně a bezpečně. S cílem podporovat zdravé pracovní vztahy organizujeme firemní společenské aktivity a potkáváme se napříč celým Slovenskem a Českem. Stejné bezpečí a příjemné prostředí se snažíme vytvořit i ve vztahu k veřejnosti – ať už v našich knihkavárnách, tak i v online prostoru.

Rozvíjíme v sobě to dobré

Našimi komunikačními aktivitami usilujeme o zviditelnění různorodých příběhů a témat, které rezonují ve společnosti. Věříme, že díky nim v sobě mohou lidé prohlubovat svoji empatii, vědomosti a porozumění vůči druhým.
Zároveň hledáme způsoby, jak šíření nepravd, nenávisti či hoaxů vytlačovat na okraj.

Nasloucháme si

Důležité firemní rozhodnutí neděláme jen od stolu nebo od knihovny. V Martinusu mají všichni možnost vyjádřit svůj názor a snažíme se, aby nezůstal bez povšimnutí. Díky naší firemní sociální síti se dokáže mezi sebou spojit každý a každá v rámci firmy. Navrhujeme změny a svobodně o nich diskutujeme. Stejně to je i s Vámi. Vaše slušné a konstruktivní připomínky z knihkaváren, soukromých zpráv nebo sociálních sítí nám nejsou lhostejné.

Řekneme to i nahlas

Všechno by to bylo zbytečné, kdybychom jen seděli s knihou v ruce a o ničem nemluvili. Vzájemný respekt či ochota se zastat sebe navzájem je vtkaná do martinusácké DNA. Proto se nestydíme prezentovat naše hodnoty veřejně, a to nejen tehdy, kdy se to hodí nám.

Pevně věříme, že se s nimi dokážete ztotožnit i vy.


Otázky a odpovědi

Proč si soukromá společnost vytváří takový kodex?

Vedou nás k tomu tři hlavní důvody – osobní rovina, společenská rovina a racionální rovina.

V osobní rovině se Martinus skládá z množství lidí, kteří cítí potřebu vyjádřit se k zásadním etickým otázkám, aby tak pomohli zlepšovat svět okolo sebe.

V společenské rovině vnímáme, že na postoj Martinusu v těchto tématech jsou zvědavé i ostatní firmy a jednotlivci. Proto jsme se ho rozhodli zformulovat a zveřejnit.

V racionální rovině jsou soukromé společnosti často hnací silou ve vnímaní otázek inkluze a diverzity, protože pracovní prostředí založené na korektních vztazích je efektivnější i atraktivnější pro talenty. I proto jsme například součástí Firemnej výzvy.


Čeho chcete takovým kodexem dosáhnout?

Chceme dát jednoznačně najevo, k jaké společnosti chceme směrovat. Domníváme se, že Slovensko i Česko jako země mají v tématu inkluze a diverzity před sebou výzvy, na které chceme upozorňovat, abychom konstruktivním způsobem přispěli k jejich vyřešení.

Zároveň chceme našim současným a budoucím kolegům pomoct pochopit, jakým způsobem chceme nastavit naše vzájemné vztahy a jakou úroveň důležitosti připisujeme tomuto tématu.


Proč mluvíte o diverzitě a inkluzi, když používáte duhovou vlajku?

V našem kodexu mluvíme o inkluzi na základě různých parametrů jako je věk, náboženské vyznání, rasa, pohlaví, genderová identita, rodinný stav, národnost, tedy nikoliv pouze sexuální orientace. Nepodařilo se nám zatím najít výstižnější symbol, který by symbolizoval rozličné rozměry inkluze než právě Duhová vlajka.

Zároveň byla pro nás zásadním impulzem posunout se v tématu inkluze dál tragická událost vraždy na Zámockej ulici v Bratislavě v říjnu roku 2022. Pevně věříme, že je to moment, který už nebudeme muset zažít znovu a zdá se nám vhodné připomínat si to symbolem menšiny, která byla tímto zločinem nejvíce zasažená.


Proti komu je tento kodex zaměřený?

Kodex není zaměřený proti nikomu. Právě naopak, má za cíl upevnit základy prostředí, které se snažíme budovat pro naše zákazníky i pro sebe navzájem. Chceme, aby Martinus byl místem, kde nás naše lidské hodnoty spojují daleko více než témata, která nás odlišují.


Proč u vás nemáte vyřešené například XY, když chcete mluvit o inkluzi a diverzitě?

V Martinusu jsme se snažili vytvářet inkluzivní pracovní prostředí od samého začátku, i když tato snaha nebyla vždy cílená či dokonce aktivistická. Ani teď se nepovažujeme za dokonalý vzor či aktivisty v popředí. Zároveň jsme ale dospěli k názoru, že aktivity směřující k inkluzi by v dnešní době měly být pro firmu, které není lhostejný náš svět, základem – ne nadstavbou.

Uvědomujeme si, že sami v těchto tématech nejsme dokonalí, či dokonce že u stále komplexnějších otázkách ani nemusíme mít stejnou představu, jak by tato hypotetická dokonalost měla vypadat. Shodli jsme se však, že to nesmí být na překážku dosažení těch cílů, které vidíme stejně přes optiku vzájemné úcty a respektu.


Kdo napsal tento kodex a můžeme něco z něj použít?

Kodex napsali v březnu roku 2023 kolegové a kolegyně z Martinusu, přičemž se inspirovali i existujícími příklady ze Slovenska, Česka i ze zahraničí. Při jeho tvorbě stáli lidé z různých majorit a minorit a z různých pracovních pozic, kteří se dobrovolně přihlásili z řad všech Martinusáků.

Pokud vás motivuje k vytvoření podobného materiálu s cílem podpořit inkluzi ve vašem okolí, budeme rádi, pokud se jím inspirujete.

„Když chceš hrát o trůny, můžeš buď vyhrát, nebo zemřít. Jiná cesta není.“

Hra o trůny - George R.R. Martin, 2017
Hra o trůny
George R.R. Martin