Ahoj krásko - Ann Napolitano, Metafora, 2024
(verze platná od 20. 11. 2019)

Změny v dokumentu se oproti poslední verzi týkají doplnení společnosti Quality Unit. Předchozí verzii najdete tady. Verzi dokumentu z 17.1.2019 najdete tady, z 15.11.2018 najdete tady, ze 17. 8. najdete tady a z 25. 5. tady.

Jak chráníme vaše soukromí?

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým je zdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracování nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i víc.

Kontaktujte nás

Provozovatelem při zpracování vašich údajů jsme my:

Martinus, s.r.o.
so sídlom: Gorkého 4, 036 01 Martin
IČO: 45 503 249
Společnost zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka č.52711/L

Naše společnost určila osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů, kterou je Mgr. Peter Kružliak. Pokud máte jakékoli otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva popsaná v tomto dokumentu, můžete kontaktovat naši odpovědnou osobu e-mailem na adrese osobni-udaje@martinus.cz nebo písemně na adrese naší společnosti.

Jaké údaje sbíráme

Při poskytování našich služeb o vás získáváme následující údaje:

Údaje během nákupu

Během nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení. Povinnými údajmi jsou tedy nejen ty, bez kterých vám nákup nemůžeme zaslat a vaši objednávku vybavit, jako vaše jméno, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (platba za zboží přes internet jsou realizované přímo na stránkách banky, která nám poskytne pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom mohli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme, souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta může spárovat vaše číslo karty s anonymním údajem, pod kterým si vaši kartu zapamatoval náš systém.

Údaje během vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete si u nás vytvořit uživatelské konto, sbíráme též všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa , kterou využíváme k tomu, abychom s vámi mohli komunikovat. Vytvoření konta je u nás povinné jen v případě, že si u nás kupujete e-knihy nebo jiný digitální obsah. Bez jeho vytvoření vám tento obsah nemůžeme zpřístupnit.

Můžete se svobodně rozhodnout, zda nám oznámíte další údaje o vás – zda nám poskytnete vaši fotografii, datum narození, telefonní číslo, uložíte jednu či vícero doručovacích adres, nebo též e-mailovou adresu na zasílání elektronických knih.

V případě, že se u nás přihlásíte přes své konto na sociální síti Facebook, poskytne nám Facebook údaje jako vaše jméno, nebo e-mailovou adresu. no, či e-mailovú adresu. Sdílení těchto údajů mezi námi a Facebookem můžete kdykoliv ukončit v nastavení vašeho uživatelského profilu na Facebooku.

Novinky a spotřebitelské soutěže

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, uchováme vaši e-mailovou adresu i za účelem zasílání informací o titulech, které vás zaujaly, a týdenních novinkách.. Pokud nás kontaktujete nebo se zúčastníte průzkumu nebo spotřebitelské soutěže, uchováváme údaje jako vaše jméno, kontaktní údaje nebo zprávu či informaci, kterou jste nám doručili nebo oznámili.

Údaje získané během využívání našich služeb

Pokud využíváte naše služby, získáváme i údaje o tom, jak je využíváte. Jsou to informace týkající se vašich interakcí s našimi službami, jako například kdy přicházíte na naše stránky, co na nich vyhledáváte, kdy si vytvoříte konto a kdy se do konta přihlašujete.

Taktéž uchováváme vaše recenze, komentáře, údaje o vašich vybavených objednávkách, umožňujeme vám ukládání knih do seznamů. .

Získáváme též údaje o zařízeních a počítačích, které využíváte k přístupu k našim službám, včetně IP adresy, nastavení prohlížečů, informací o operačních systémech, případně informací o vašem mobilním zařízení, informaci, z které internetové stránky k nám přicházíte, stránky, které navštívíte a informace z cookies a podobných nástrojů.

Pridejse.martinus.cz

pridejse.martinus.cz, získáváme a uchováváme vaše údaje v databázi vhodných kandidátů výlučně s vaším souhlasem. Kandidáty zařazené do databáze následně oslovujeme a zveme k výběrovému řízení.

Na internetové stránce pridejse.martinus.cz se také můžete přihlásit k odběru e-mailů o volných pozicích u nás. S vašim souhlasem v tomto případě uchováme i údaj o vaší e-mailové adrese, případně jiné údaje, které nám pro tyto účely zpřístupníte, jako je vaše jméno, město, kde máte zájem o zaměstnání či preferovaná pozice.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme k následujícím účelům:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám můžeme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme během vytváření objednávky, používáme k jejímu vybavení, případně k jejímu připomenutí, pokud jste objednávání neukončili závazným objednáním. Tyto údaje taktéž potřebujeme do nášeho účetního a fakturačního pořádku.

Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho konta, nám slouží k tomu, abychom mohli zabezpečit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici, jsou aktuální.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme na zasílání našich oznámení souvisejících s vybavováním objednávek a poskytováním služeb nebo pokud chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontu. Též vaše kontaktní údaje i údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Vaše kontaktní údaje také využíváme k zasílání slevových poukázek, na které Vám v souladu s našimi obchodními podmínkami vznikl nárok.

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, nebo pokud jste zasílání komunikace v nákupním procesu neodmítli, posíláme vám též na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které vy vás mohly zajímat. Zasílání všech e-mailů můžete snadno spravovat přes funkci "Jaké e-maily chci dostávat" v sekci „Můj účet“ nebo zrušit tím, že v doručeném e-mailu kliknete na možnost "Odhlásit se" z odběru.

Informace e-mailem posíláme též zájemcům o zaměstnání u nás přihlášeným přes pridejse.martinus.cz a uchazečům zařazeným do databáze kandidátů.

Zlepšení a personalizace našich služeb a marketing

Údaje, které uchováváme, používáme i na zlepšení a personalizaci našich služeb, též na marketing. Například údaje o vaší nákupní historii a produktech, které jste u nás koupili, využíváme na to, abychom vám mohli doporučit jiné produkty a abychom vás na naší stránce zobrazovali obsah, který je pro vás relevantní.

Informace o návštěvách a pohybu na naší stránce a jejích jednotlivých sekcích a zobrazených produktech využíváme i pro účely reklamy a marketingu, na naší i jiných internetových stránkách. Tyto informace též využíváme na analytické účely, abychom rozuměli tomu, jak lidé používají naši internetovou stránku a abychom jsme ji mohli tvořit intuitivnější a uživatelsky příjemnější.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše údaje používáme též na zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, abychom reagovali na nároky, které byly vůči nám uplatněné při řízeních před státními a jinými orgány, které kontrolují naši činnost a abychom mohli vymáhat nároky, které nám vznikly.

Cookies

Na všechny výše uvedené účely využíváme i cookies a podobné nástroje. Bližší informace o podmínkách jejich využívání najdete v sekci Cookies.

Právní základy

I když vás nechceme zatěžovat právničtinou, v souladě s požadavky právních předpisů na ochranu osobních údajů vás musíme informovat o právních základech zpracování vašich osobních údajů, kterými jsou:

 1. Plnění smlouvy – v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta, nebo účasti v Martinus Klubu, ale i v případě vaší účasti ve spotřebitelské soutěži a také při informování o slevách, na které Vám vznikl nárok.
 2. Souhlas – zejména v spojitosti se zasíláním komerční komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu, v případě zasílání komunikace o pracovních místech nebo při zařazení uchazečů do databáze kandidátů. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete ho kdykoliv odovolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Zasílání komerční komunikace o novinkách a aktuálních nabídkách můžete nastavit tady, ze zasílání informací o našich pracovních nabídkách se můžete odhlásit tady a z databáze kandidátů vás vyřadíme, pokud nám napíšete na e-mailovou adresu pridejse@martinus.cz.
 3. Plnění našich zákonných povinností – při uchování údajů o vás a vaší objednávce v našem účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory či vykonávání rozhodnutí.
 4. Náš oprávněný zájem – při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, včetně zasílání informací o novinkách na e-mail získaný při nákupním procesu, pokud jste jej neodmítli, či v souvislosti s bezpečností a ochranou práv, tak jak jsme uvedli výše. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracování nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv. Pokud chcete o tomto posouzení znát bližší informace, napište nám na osobni-udaje@martinus.cz.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům s výjimkou situací popsaných níže:

Pokud to od nás požadujete

Osobní údaje zveřejňujeme nebo zpřístupňujeme, pokud to od nás požadujete. Zveřejnění uskutečňujeme v případech, kdy využijete komunitní funkce naší internetové stránky a zveřejníte vaši recenzi ke knize nebo váš komentář. Zpřístupnění údajů třetím stranám uskutečňujeme v případě doručovatelské služby, kterou jste při objednávce zvolili. Momentálně spolupracujeme s následujícími společnostmi:

Zásielkovňa, s.r.o.

Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava
IČO: 48 136 999
zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 105158/B

Česká pošta, s.p.

Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 Česká republika

PPL CZ, s.r.o.

K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany Česká republika

Martinusaci, s.r.o,
provozování odběrného místa

Na Zahradách 3170, 690 02 Břeclav Česká Republika

V případech externího zpracování

Vaše osobní údaje mají k dispozici někteří naši dodavatelé, kteří je zpracovávají pro nás, na základě našich pokynů a v souladu s tímto dokumentem. Při tom dodržují všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, aby vašim osobním údajům poskytli požadovanou ochranu.

Mezi tyto partnery v současnosti:

Webglobe – Yegon, s.r.o.
(dátové centrum)

Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava
IČO: 36306444
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.59027/B

Digitale, spol. s.r.o.

Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava IČO: 43 964 176
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 50687/B.

VSHosting s.r.o.
(hosting)

Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10 Česká Republika

Allit, s.r.o
(IT servis)

Námestie sv. Františka 18B, 841 04 Bratislava IČO: 36 723 134

Quality Unit, s. r. o.
(zákaznícky servis)

Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava IČO: 35908301

EuroSMS, s.r.o
(SMS brána)

Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO: 46 166 939
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 73978/B.

Dibuk, s.r.o.
(licencovanie e-kníh)

Obchodná 26, 811 06 Bratislava
IČO: 45 900 051
zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, Vložka č. 68219/B

Martinusaci, s.r.o.
(podpora pro Martinus.cz)

Na Zahradách 3170, 690 02 Břeclav Česká Republika

Exponea, s.r.o.
(on-line marketing)

City Business Center, Karadžičova 8/7244, 821 08 Bratislava
IČO: 50 017 560
zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 107011/B

Google Ireland Limited GSuite
(ukladání informací o spotřebitelských průzkumech a soutěžích)

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

vývojáři našich softwarových aplikaci

Analytické a reklamní služby

Pracujeme též s partnery, kteří nám poskytují analytické a reklamní služby. Ti nám umožňují lépe porozumět, jak uživatelé používají naši internetovou stránku, umísťují naši reklamu na internetu a měří její výkonnost. Tyto společnosti mohou využívat cookies a podobné technologie, aby sbírali údaje o vaší interakci s našimi službami, ale i jinými stránkami. Bližší informace o těchto službách a možnostech ochrany vašeho soukromí najdete sekci Cookies.

Pokud jste registrovaným uživatelem Seznam.cz, dochází při používaní naší stránky také ke sběru osobních údajů pro společnost Seznam.cz, a.s., a to ve spojitosti s využívaním stránky Zboží.cz. My tyto údaje žádným způsobem nezpracováváme a nemají pro nás povahu osobních údajů. Bližší informace o tomto zpracovaní osobních údajů najdete zde.

Z právních důvodů a pro předcházení škodám

Vaše údaje můžeme též uchovávat nebo zpřístupňovat jiným osobám, abychom vyhověli povinnostem vyplývajícím z právních předpisů, z požadavků státních a jiných orgánů, abychom si uplatňovali naše nároky nebo se obhajovali v řízeních, kde je jiní uplatňují vůči nám.

Mezi kategorie třetích osob, kterým zpřístupňujeme osobní údaje z těchto důvodů, patří například soudy, státní a jiné orgány příslušné k výkonu kontroly nad naší činností, k řešení sporů nebo vykonávání rozhodnutí, nebo naši právní a účetní poradci a auditoři.

Poděkování

V případě speciálních akcí a sbírek, do kterých se prostřednictvím nás zapojíte, např. při platbě se rozhodnete zároveň věnovat nějakou částku charitativní organizaci s kterou spolupracujeme, může dojít k poskytnutí vašich kontaktních údajů této organizaci, aby vám mohla poděkovat za poskytnutou podporu. Vždy se vás však dopředu zeptáme, zda si přejete, aby vaše osobní údaje byly poskytnuté konkrétní organizaci nebo chcete zůstat v anonymitě.

Přenos do třetích zemí

Vaše osobní údaje aktivně do třetích zemí mimo EU nepřenášíme. Někteří partneři, se kterými při zpracování osobních dat spolupracujeme, však takové přenosy realizují, a to konkrétně do USA. Osoby, kterým v USA tyto údaje zpřístupňují, dodržují podmínky US-EU Privacy Shield a tím poskytují přiměřenou úroveň ochrany vašim osobním údajům. Bližší informace najdete zejména v naší Cookie politice, ale rádi vám je poskytneme, když nám napíšete na osobni-udaje@martinus.cz.

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy vykonáváme všechny potřebné bezpečnostní, technická a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou ochovávané v chráněné databázi na serveru, který je náš nebo je pro nás vyhrazený. Databázi obsahující osobní údaje chráníme před jejím poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím. Pokud si přejete získat víc informací o zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na osobni-udaje@martinus.cz.

Jak dlouho údaje uchováváme

Osobní údaje, které souvisí s vaším uživatelským kontem uchováváme dokud máte konto zřízené, jelikož jsou nezbytné proto, abychom pro vás mohli konto provozovat. Pokud nemáte konto vytvořené (nevytvořili jste si během vytváření objednávky heslo), uchováváme vaše osobní údaje týkající se vybavené objednávky po nezbytnou dobu, kterou je zpravidla tři a půl roku od jejího doručení.

V případě, že používáme vaše osobní údaje za účelem doručování komerční komunikace na vaši e-mailovou adresu nebo v jiných případech, u kterých jste nám udělili souhlas, uchováváme tyto údaje, dokud příslušný souhlas neodvoláte. V případech, využívání vašich údajů na základě našeho oprávněného zájmu popsaného v kapitolách Jak údaje používáme a Komu údaje zpřístupňujeme, uchováme vaše údaje, dokud nezanikne důvod jejich zpracování. Musíme vás však upozornit, že i když zanikne některý z důvodů zpracování, nemusí to mít za následek ukončení uchovávání vašich osobních údajů. Tyto osobní údaje totiž můžeme a občas musíem zpracovat i k jinému účelu s jiným právním základem.

Jaká jsou vaše práva

Z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje vám vyplývá vícero práv. V případě, že uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv, budeme vás o vybavení vaší žádosti informovat do 30 dní ode dne jejího doručení k nám. V odůvodněných případech můžeme uvedenou lhůtu prodloužit na 60 dní, o čemž vás budeme informovat.

Jak uplatnit vaše práva

Uplatnit vaše práva můžete zasláním e-mailové zprávy nebo písemné žádosti na naše kontaktní údaje uvedené v části „Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat“ níže.

Prosím uveďte ve vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytli vaše osobní údaje neoprávněné osobě.

Právo na přístup k údajům

Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda se o vás zpracovávají osobní údaje a v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme poskytneme vás informaci o tom, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu byly vaše osobní údaje poskytnuté, zda byly přenesené do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.

Právo na opravu

Mýlit se je lidské. Pokud se domníváte, že o vás naše společnost zpracováváme nesprávné osobní údaje, můžete využít toto právo přímo v nastaveniach vašeho konta v sekci „Můj účet“ nebo nás požádat o jejich opravu. Záleží nám na tom, abychom o vás zpracovávali správné osobní údaje, proto toto právo určitě využijte vždy, kdy se například přestěhujete, nebo nastane jakákoliv změna vašeho osobního údaje, který je pro váš vztah s námi důležitý.

Právo na vymazání (právo na zapomenutí)

Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme, v případě, že jsou splněné následující podmínky a neuplatňují se zákonné podmínky:

 • údaje už nejsou potřebné k účelům, ke kterým byly získány
 • odvoláte souhlas ke zpracování vašich osobních údajů a na jejich zpracování neexistuje jiný právní základ
 • zamítnete na základě vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, zpracovaných na základě oprávněného zájmu a nepřevažují oprávněné důvody ke zpracování nebo zamítnete zpracování za účelem přímého marketingu
 • osobní údaje se zpracovávaly nezákonně.

V případě, že by byly vaše osobní údaje zveřejněné a vy u nás uplatníte právo na vymazání, vymažeme i tyto zveřejněné osobní údaje. Zároveň budeme informovat ostatní příjemce vašich osobních údajů, že jste uplatnili právo na vymazání a měli by tedy vymazat všechny odkazy na vaše osobní údaje, pokud to bude technicky možné se zřetelem na dostupnou technologii a náklady na vykonání těchto opatření.

V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme k vymazání údajů, u kterých je to možné a ke zrušení konta do 10 dní. Z technických důvodů (např. z důvodu zálohování údajů) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době, která by však neměla přesáhnout 60 dní.

Právo na omezení zpracovánía

Máte též právo nás požádat o dočasné omezení zpracování, a to v těchto případech:

 • pokud se domníváte, že o vás zpracováváme nesprávné osobní údaje, do doby, než se ověří správnost těchto osobních údajů
 • zpracování vašich osobních údajů je protizákonné a vy se rozhodnete namísto vymazání osobních údajů žádat omezení jejich zpracování
 • už nepotřebujeme osobní údaje na účely zpracování, avšak tyto jsou potřebné pro vaše vlastní účely prokázání, uplatňování nebo obhajobu vašich právních nároků
 • v případě, že zamítáte zpracování vašich osobních údajů do doby ověření nebo oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás zpracováváme na základě souhlasu a/nebo smlouvy a zpracováváme je automatizovanými prostředky, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete přenést k jiné osobě, protože pokud je to technicky možné, přeneseme na vaši žádost vaše osobní údaje přímo k vámi zvolenému provozovateli.

Právo namítat

Máte právo zamítnout z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracování vašich osobních údajů, které je vykonávané na základě našeho právněného zájmu, včetně práva zamítnout profilování založené na našem oprávném zájmu.

Vždy máte též právo namítat vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud se tyto zpracovávají k účelům přímého marketingu.

Podávání stížností

V případě, že se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů naší společností je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost na náš hlavní dozorní orgán - Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky, jehož kontaktní údaje najdete tady. V případě, že žijete v České republice, máte právo podat stížnost i na místní dozorní orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje najdete tady.

V případě, že máte jakékoliv otázky k tomuto dokumentu nebo použití svých osobních údajů, nebo chcete uplatnit vaše práva popsaná v tomto dokumentu, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese osobni-udaje@martinus.cz nebo písemně na adrese naší spoločnosti.


„Zhluboka jsem se nadechla a naslouchala známému, chlubivému hlasu svého srdce. Já jsem, já jsem, já jsem.“

Pod skleněným zvonem - Sylvia Plath, 2018
Pod skleněným zvonem
Sylvia Plath