Píseň L. - Veronika Opatřilová, Prostor, 2024

„Život je jako oceán. Cokoli špatného nebo dobrého do něj vhodíme, se nám vrátí.“