Píseň L. - Veronika Opatřilová, Prostor, 2024

Všeobecné obchodní podmínky

Práva a povinnosti během nakupování v Martinusu

Nejdůležitější informace ve zkratce

Nemáte rádi dlouhé dokumenty plné právnických výrazů? Ani my. Tady jsou ty nejdůležitější body našich všeobecných obchodních podmínek ve zkratce:

 1. Pohodlný nákup pro každého: Na Martinusu nakoupíte pohodlně, stačí si u nás vytvořit konto, vybrat si ze stovek tisíc titulů a objednávku dokončit. Zaplatit můžete několika způsoby, od dobírky po platbu přes internet banking vaší banky. Stejně tak máme širokou i nabídku způsobů doručení. Poplatky za poštovné najdete tady.
 2. Vždy víte, co se děje - u každého titulu najdete jeho cenu, kolik dní bude trvat jeho dodání, o přesném času doručení informujeme podrobně i po dokončení objednávky. Navíc, náš zákaznický servis je jeden z nejlépe hodnocených v České republice a je každý všední den připravený vám poradit, pomoci, a pokud je to zapotřebí, tak i potěšit.
 3. Záruka na tovar trvá 24 měsíců: Něco nevyšlo tak, jak mělo? Nestává se nám to často. Ale pokud k tomu dojde – uděláme vše pro to, abychom chybu napravili. Kromě standardní 24-měsíční právní záruky se snažíme vyjít vstříc vždy a každému. Informace o tom, jak zboží reklamovat, nebo jak odstoupit od smlouvy najdete tady.

Celé znění podmínek (pro právníky a pro ty, co rádi čtou)

Pokud rádi čtete knihy, nabízíme vám tu nejširší nabídku na trhu. Pokud rádi čtete právní podmínky, přijdete si na své v následujících řádcích.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Martinus, s.r.o., se sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249, DIČ: 2023008911, IČ DPH: SK2023008911, zapsané do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 52711/L (dále jen „Martinus”) a našich zákazníků, které vyplývají ze smluvního vztahu na základě uzavřené kupní smlouvy. Korespondenční adresa společnosti je: Martinus, s.r.o., Československej armády 5800/3, 036 01 Martin, odpovědnou osobou je Michal Meško. Na základě potřeb definovaných všeobecnými obchodními podmínkami jsou specifikované základní pojmy: Prodávajícím je společnost Martinus, s.r.o., která provozuje internetový obchod. Jejím předmětem je nákup zboží prostřednictvím internetového knihkupectví a je umístěná na internetové stránce www.martinus.cz. Kupujícím je zákazník, který na základě kupní smlouvy vstupuje do smluvního vztahu s prodávajícím. Dodavatelem se rozumí soubor vydavatelství a distributorů, se kterými prodávající spolupracuje a kteří zabezpečují dodání zboží pro účely splnění předmětu kupní smlouvy.

Zaregistrování zákazníka

V případě, že se rozhodnete zaregistrovat (vytvořit si heslo do svého účtu) a jste osobou starší 16 let, získáte:

 • nakupování se slevami
 • informace o stavu vybavování vašich objednávek
 • přehled všech doteď zakoupených titulech
 • možnost účastnit se soutěží organizovaných knihkupectvím
 • pravidelné informace o novinkách a akcích
 • možnost využívat personalizované služby.

Zákazníkem našeho internetového knihkupectví může být každá fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, nebo právnická osoba, která projevila zájem nakupovat zboží na internetové stránce www.martinus.cz. Zákazníkem se podle těchto všeobecných obchodních podmínek za určitých okolností rozumí i třetí osoba, kterou zákazník v závazné objednávce určí jako osobu, jíž má být objednané zboží odevzdáno (dále jen „oprávněná osoba“). Uvedení jména oprávněné osoby v závazné objednávce se považuje za její zplnomocnění k převzetí objednaného zboží.

Objednávání zboží a uzavření smlouvy

Pro objednání zboží klikněte myší na obrázek košíku s příslušným nápisem a titul bude vložen do nákupního košíku. Potom se můžete rozhodnout, zda chce nákup uzavřít (vyplníte připravený formulář) nebo chcete pokračovat v nakupování. Objednávka se vytvoří potvrzením funkce označené „Závazně objednat“ s informací, že objednávka vyžaduje platbu za zboží. Bez zbytečného odkladu po zpracování vaší objednávky na zadanou e-mailovou adresu zašleme potvrzení o přijetí objednávky (akceptace objednávky), které obsahuje číslo objednávky, název a specifikaci zboží, údaj o ceně zboží a náklady za doručení (poštovné), způsob platby, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, údaje o místě, kam má být zboží dodáno, údaje o prodávajícím, případné další informace. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, resp. Smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči, pokud je předmětem objednávky e-kniha. V případě, že u nás máte vytvořené konto, bude vaše objednávka zároveň archivována v sekci Můj Martinus, do ktoré budete mít přístup pouze vy po přihlášení.

Ceny

Pro zákazníka vždy platí aktuální cena při závazném objednávání a nemění se při zvýšení nebo snížení ceny titulu v budoucnosti. Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedené jako konečné, včetně odpovídající DPH ve výšce stanovené platným předpisem České republiky (obvykle 10% u knih, 20% u e-knih, audioknih a u ostatních produktů – přesnou sazbu najdete vždy na faktuře), nezahrnuje však cenu za dodání zboží.

Dodací lhůty

Dodací lhůta je uvedená u každého titulu zvlášť a znamená, do kolika pracovních dní od uzavření kupní smlouvy obvykle daný titul odesíláme (odevzdáváme balík přepravci/doručiteli). Dodací lhůta má orientační charakter, její délka se obvykle pohybuje od 24 hodin do 21 pracovních dní u slovenských a českých titulů. Pokud je uvedeno, že máme titul skladem, znamená to, že jej máme v centrálním skladu v počtu minimálně 1 kus a můžeme ho vyexpedovat nejpozději následující pracovní den po přijetí objednávky. V případě objednávky více než 1 ks zboží, u kterého máme uvedeno, že je skladem, negarantujeme okamžitou dostupnost všech objednaných kusů. V případě starších nebo hůře dostupných titulů se může tato doba prodloužit, o čemž vás budeme informovat, jakmile budeme mít bližší informace k dostupnosti daného titulu (v některých případech to může být až krátce po uplynutí původně uváděné dodací lhůty). Při cizojazyčných, zejména anglických titulech, může být dodací lhůta delší (termín oznamujeme zákazníkovi individuálně – podle údajů poskytnutých dovozcem, se kterým spolupracujeme).

Jako prodávající jsme povinni splnit vaši objednávku a doručit vám zboží v lhůtě nejpozději do 30 dní od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nebo část zboží z objednávky není možné dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme vás o této situaci informovat v co možná nejkratším čase a oznámíme vám předpokládaný termín dodání zboží nebo vám navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zabezpečit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na vámi určený bankovní účet.

Zákazník souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že není možné dodat veškeré objednané zboží v dohodnutém termínu. O této situaci uvědomíme zákazníka v co možná nejkratším čase a oznámíme mu předpokládaný termín dodání zboží, nebo mu navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zabezpečit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vrácené do 14 dní na vámi určený bankovní účet.

V nabídce máme také tituly, u kterých je dostupnost delší nebo nejistá (obvykle je u nich uvedeno, že dodání může trvat více než 3 týdny) – v takových případech se může stát, že titul nakonec nebudeme moci dodat, i když je možné si jej objednat. Pokud si objednáte titul, který vydavatel vyprodal, případně z jakýchkoliv důvodů stáhl z prodeje a neinformoval nás, okamžitě vás budeme informovat (telefonicky, e-mailem), stornujeme objednávku a v případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vráceny do 14 dní na vámi určený bankovní účet, pokud se společně nedohodneme jinak.

U titulů, které ještě nebyly vydané (předprodeje), jsou všechny uváděné termíny pouze orientační a nezávazné – objednaný titul vám pošleme hned poté, co nám jej vydavatel dodá na sklad.

Objednávky vybavujeme průběžně každý pracovní den.

Místo a způsob dodání zboží

Závazek dodat zboží je splněný odevzdáním zboží zákazníkovi, resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce, nebo jeho odevzdáním prvnímu doručovateli k přepravě. Zboží posíláme Českou poštou formou listu/balíku nebo listové/balíkové dobírky, případně kurýrem za mírný příplatek. K dodací lhůtě proto třeba připočítat běžně 1-3 pracovní dny, po které trvá doručení titulu k vám Českou poštou, případně 1 pracovní den pro doručení kurýrem.

O tom, že vaše objednávka byla odevzdaná přepravci vás budeme informovat e-mailem i SMS zprávou (pokud jste nám poskytli vaše telefonní číslo). Pokud vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dní po našem e-mailu, resp. SMS zprávě, prosíme o kontaktování vaší dodací pošty i nás. Bližší informace o vašem balíku a možných důvodech nedoručení vám po prověření následně poskytneme e-mailem. Pokud u nás máte zřízené uživatelské konto, můžete si aktuální stav vybavování vaší objednávky kdykoliv prohlédnout i v sekci Můj Martinus.

Zákazník je povinný převzít zboží na dohodnutím místě a v dohodnutém čase osobně, nebo zabezpečit jeho převzetí. Převzetí zboží zákazník písemně potvrdí v dodacím listu, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Zákazník obdrží účetní doklad (faktura) emailem (pokud si nepřál jinak), který zároveň slouží jako záruční list.

Závazek dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že zákazník nepřevezme zboží v dohodnutém čase a na dohodnutém místě, resp. odmítne zboží převzít. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme a zboží se nám vrátí zpět, máme právo od kupní smlouvy odstoupit a od zákazníka požadovat náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (poštovné související se zpátečním zasláním zboží). Opětovné doručení zásilky je možné pouze po vzájemné dohodě.

Nezodpovídáme za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (Českou poštou, kurýrem) nebo za nesprávně udanou adresu příjemce. Zákazník nabývá vlastnického práva ke zboží jeho převzetím v místě dodání a úplným zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží přechází na zákazníka rovněž i nebezpečí náhodné zkázy a náhodného zhoršení.

Pri přebírání zásilky je zákazník povinen zkontrolovat zásilku, zda nebyl poškozen její obal (mechanické poškození způsobené přepravou) a zda je zboží bez závad. V případě viditelného poškození zásilky nebo zboží je zákazník oprávněn zásilku nepřevzít.

Způsob platby

 • dobírka
 • platba kartou
 • platba převodem na účet
 • příkaz k úhradě na základě vystavené předfaktury (pouze firmy a organizace)
 • dárkovými poukázkami

Faktura – daňový doklad, která zároveň slouží jako záruční list, bude zákazníkovi doručena emailem (pokud jste si nepřáli jinak). Pokud doklad chybí, prosíme, informujte nás co nejdříve telefonicky nebo na e-mailovou adresu naslovicko@martinus.cz.

Poštovné a jiné poplatky

K uvedeným cenám zboží připočítáváme následovné poštovné podle způsobu a adresy dodání. Kompletní podmínky poštovného si můžete prohlédnout tady.

Jiné poplatky ani balné neúčtujeme. Výjimkou je dárkové balení na přání zákazníka, jehož cenu se dozvíte při vytváření objednávky (standardně 49 Kč /kus). Uvedené poplatky platí při odeslání balíků v rámci České republiky. V případě rozdělení jedné objednávky na více zásilek na základě vašeho přání vám může být účtováno poštovné za každou zásilku samostatně. Podívejte se na podrobné podmínky poštovného.

Záruční podmínky

Na veškeré prodávané zboží je poskytovaná zákonem stanovená lhůta 24 měsíců, v případě použitého zboží a zboží z bazaru 12 měsíců na uplatnení práv z vadního plnení, která začíná plynout dnem převzetí zboží zákazníkem, pokud není uvedeno jinak. U potravinového sortimentu je datum spotřeby (datum minimální trvanlivosti) vyznačeno na obale, dodávané zboží má minimální dobu spotřeby 2 měsíce. V případě kratší doby spotřeby kontaktujeme zákazníka e-mailem nebo telefonicky a zboží expedujeme až po jeho souhlasu.

Martinus zodpovídá zákazníkovi za:

 • dodržení ceny, která byla platná v čase odeslání objednávky zákazníkům, pokud došlo k akceptaci objednávky
 • odeslání zboží bez vad (s výjimkou bazarových titulů)
 • dodaní zboží v množství a kvalitě podle objednávky, za předpokladu, že došlo k její akceptaci
 • zaslaní daňového dokladu (faktura) na email zákazníka, pokud si zákazník nepřál jinak.

Martinus nenese zodpovědnost za:

 • opožděné doručení zboží zaviněné doručovatelem (Zásilkovna, kurýr)
 • opožděné doručení zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
 • poškození zaviněné doručovatelem (Zásilkovna, kurýr); viditelně poškozené zboží (poškozený obal balíku apod.) nepřebírejte!
 • obsahovou náplň knihy, DVD a podobných produktů, oficiálně vydaných vydavatelem

Stornování objednávky

Pokud si přejete zrušit vaší objednávku, která ještě nebyla vybavená, co nejdříve nás prosím kontaktujte (kontakty) a uveďte číslo vaší objednávky. Pokud už vaše objednávka byla zaplacená, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste ji zaplatili. V případě platby kartou (VISA, MasterCard) se může tato doba prodloužit, vzhledem k postupu v bance při vracení peněz z plateb kartou.

Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat vaší objednávku na zboží, pokud vám ho nebudeme schopni dodat z důvodu nedostupnosti (vyprodání zásob nebo stažení z nabídky), nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí nejsme schopni dodat zboží v dohodnuté lhůtě nebo ceně a/nebo zabezpečení zboží by nám způsobilo nepřiměřené těžkosti a nepřiměřené výdaje v poměru k hodnotě objednaného zboží, pokud se s vámi nedohodneme na náhradním plnění. O stornování objednávky vás budeme bez odkladu informovat telefonicky nebo e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vrácené do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

Reklamování zboží a odstoupení od smlouvy

Bližší informace a přesné podmínky najdete v části Reklamační pořádek a odstoupení od smlouvy.

Alternativní řešení sporů

V případě, že nejste spokojení s vybavením vaší objednávky, dodaným zboží nebo našimi službami, napište nám na reklamace@martinus.cz. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího z kupní smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2), mailom na adr@coi.cz, nebo na internetové stránce. Mimosoudní řešení se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit napřímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili svoje právo, které je předmětem sporu. Zahájit mimosoudní řešení sporu online můžete prostřednictvím platformy ODR, dostupné na webové stránce.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, dostupné na stránce, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel (fyzická osoba), která při uzavření a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká jen sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku.

Podnikáme na základě živnostenského oprávnění. Dozor vykonává živnostenský úřad a v zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, případně Slovenská obchodní inspekce, na které se můžete obrátit s případnou stížností. Smlouva je u nás uložena, neposkytujeme k ní však přístup. Smlouvu uzavíráme v českém jazyce. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga, produktů a dalšího obsahu a prvků, náleží nám. Zakazujeme je kopírovat, upravovat nebo jinak užívat nad rámec kupní smlouvy bez našeho souhlasu.

Osobní údaje, jejich zpracovávání a ochrana

Bližší informace a přesné podmínky o osobních údajích, jejich zpracování a ochraně najdete v části Ochrana soukromí a osobních údajů .

Elektronické knihy

Při nákupu elektronických knih se tyto podmínky rozšiřují i o Licenční dohodu a podmínky používání e-knih.

Zvláštní slevový pořádek

Slevu můžete uplatnit na základě slevové poukázky Martinus, kterou Vám v těchto případech vždy pošleme na e-mail. V případě, že si slevové poukázky nepřejete dostávat, můžete se z jejich zasílání odhlásit skrze funkci “Jaké e-maily chci dostávat “ v sekci: "Můj účet”, nebo je zrušit tím, že v doručeném emailu kliknete na možnost “Odhlásit se”, Vaše rozhodnutí budeme respektovat.

Podmínky použití dárkové poukázky Martinus

 • Dárkovou poukázku je možné jednorázově použít na nákup zboží v internetovém knihkupectví Martinus (http://www.martinus.cz) a v našich kamenných knihkupectvích (pokud to informace na poukázce umožňuje) do data uvedeného jako platnost poukázky (Platí do)
 • Kód uvedený na poukázce je třeba zadat při vytváření objednávky do sekce „Dárková poukázka/Slevy“ do kolonky „Zadejte číslo poukázky“
 • Hodnota poukázky je uvedená na každé poukázce jako suma včetně DPH
 • Poukázka funguje jako sleva z celkové sumy objednaného zboží s DPH
 • Minimální suma objednávaného zboží pro použití poukázky je 400 Kč (pokud není uvedeno jinak; do této sumy se nezapočítává poštovné
 • Pokud je celková suma vyšší než hodnota poukázky, zákazník doplatí pouze zbytek sumy
 • Pokud je celková suma nižší než hodnota poukázky, zbytek hodnoty bez náhrady propadá (poukázku je možné použít pouze v jedné objednávce)
 • Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku je možné použít pouze na koupi zboží, nevztahuje se na služby, poštovné a jiné poplatky
 • V jedné objednávce je možné použít maximálně jednu dárkovou poukázku
 • Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost
 • V případě vrácení zboží uhrazeného dárkovou poukázkou je suma tohoto zboží vrácena prostřednictvím nové poukázky v hodnotě vráceného zboží
 • Dárková poukázka může být použita na nákup knižního i neknižního sortimentu z nabídky Martinusu s výjimkou nákupu dalších dárkových poukázek

Podmínky použití slevové poukázky Martinus

 • Slevovou poukázku je možné jednorázově použít na nákup zboží v internetovém knihkupectví Martinus (http://www.martinus.cz) do data uvedeného jako platnost poukázky (Platí do).
 • Kód uvedený na poukázce je zapotřebí zadat při vytváření objednávky do sekce „Dárková poukázka/Slevy“ do kolonky „Zadejte číslo poukázky“
 • Hodnota slevové poukázky je uvedena na každé poukázce jako suma včetně DPH
 • Poukázka funguje jako sleva z celkové sumy objednaného zboží s DPH
 • Minimální suma objednávaného zboží při použití poukázky je uvedena na poukázce jako hodnota nákupu od xx Kč (pokud není uvedeno jinak; do této sumy se nezapočítává poštovné)
 • Pokud je celková suma vyšší než hodnota slevové poukázky, zákazník doplatí pouze zbytek sumy
 • Pokud je celková suma nižší než hodnota poukázky, poukázku není možné použít (poukázku je možné použít pouze v jedné objednávce)
 • Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku je možné použít pouze na nákup zboží, nevztahuje se na služby, poštovné a jiné poplatky
 • V jedné objednávce je možné použít maximálně jednu slevovou poukázku
 • Slevovou poukázku není možné vyměnit za hotovost
 • V případě vrácení zboží uhrazeného slevovou poukázkou, je suma tohoto zboží vrácena prostřednictvím nové slevové poukázky v hodnotě vráceného zboží

Kolekce

Některé tituly u nás můžete koupit v kolekcích, jejichž cena je obvykle výhodnější, než kdybyste si jednotlivé tituly kupovali samostatně. Kolekce jsou zložené z dvou nebo více titulů. Všechny tituly z kolekce vám budou dodány společně po jejich zkompletování.

Ve vašem profilu na Martinusu tyto tituly budou uvedené jednotlivě a stejně tak budou uvedeny i na vaší faktuře. Tituly, které jsou součástí kolekce, jsou na faktuře označené „KL:“ a není je možné jednotlivě zrušit z objednávky, rozdělit objednávku, vrátit nebo na ně uplatnit dodatečnou slevu.

Newsletter a e-maily od nás

Při registraci, resp. při vytvoření objednávky, si můžete vybrat, zda od nás chcete dostávat pravidelné informace o novinkách na knižním trhu (průměrně jednou za týden). Možnost zasílání newsletteru si můžete vybrat i individuálně na stránce zadáním své e-mailové adresy, případně kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, který jsme vám odeslali. Samozřejmě, že ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit. Na vaši e-mailovou adresu vás budeme informovat i o vybavování vaší objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulů a taktéž vám budeme zasílat slevovou poukázku, v případech, kdy vám v souladu s těmito obchodními podmínkami vznikl nárok na slevu. Všem zaregistrovaným zákazníkům můžeme nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisí s provozováním našeho internetového obchodu a využíváním uživatelského konta. Pokud vás e-maily od nás obtěžují, napište nám, prosím e-mail na naslovicko@martinus.cz. nebo na osobni-udaje@martinus.cz

Na jakékoliv další otázky, nejasnosti a připomínky vám rádi odpovíme.

Výkup knih

V případě, že se rozhodnete prodat nám knihu, kterou už máte přečtenou, můžete tak učinit TADY. Podmínkou výkupu je registrace zákazníka na internetové stránce www.martinus.cz. Zákazník si vytvoří online nezávaznou výkupní objednávku. Po jejím provedení dostane zákazník e-mail, ve kterém je informovaný o čísle výkupní objednávky (šestimístný kód). Martinus má výluční právo rozhodnout o tom, které knihy budou od zákazníka vykoupené. Výkup každé knihy je posuzovaný individuálně a cena se průběžně aktualizuje.

U konkrétního titulu, který Martinus vykupuje, se zobrazí dvě ceny. Cena knihy: Přečtená, výborný stav a cena knihy: Přečtená, mírně opotřebovaná. Zákazník v rámci výkupní objednávky rozhoduje o kvalitě vykupované knihy. Pro ilustraci uvádíme příklady, fotografie knih, které jsou definované jako mírně opotřebované TADY. Martinus si vyhrazuje právo na základě kontroly kvality definovat vykupovanou knihu jinak, než určil zákazník ve výkupní objednávce. Zákazník odesláním své výkupní objednávky vyjadřuje souhlas s prodejem knih ve výkupní objednávce za cenu, kterou určí Martinus po kontrole kvality.

Knihy, u kterých systém potvrdí, že je Martinus odkoupí a jsou předmětem výkupní objednávky, je možné odeslat prostřednictvím Zásilkovny. Poštovné za doručení vykoupených knih hradí Martinus. Balík, ve kterém zákazník posílá vykupované knihy, musí obsahovat údaje o odesílateli, číslo výkupní objednávky (šestimístný kód) a označení “Knihovrátek”.

V případě, že zákazník vytvoří výkupní objednávku a do 30 dní od vytvoření výkupní objednávky nejsou tyto knihy z výkupní objednávky doručené do našeho skladu, Martinus si vyhrazuje právo výkupní objednávku zrušit, o čemž informuje zákazníka e-mailem.

Po zaslání vykupovaných knih prostřednictvím Zásilkovny přijde zákazníkovi e-mail o přijetí výkupní objednávky ve chvíli zpracování výkupní objednávky ve skladu na adrese Československej armády 3, 036 01 Martin, Slovensko.

Martinus si vyhrazuje právo na kontrolu kvality vykoupených knih během následujících 3 týdnů od přijetí vykoupených knih ve skladu na adrese Československej armády 3, 036 01 Martin, Slovensko.

Zákazník bude po posouzení kvality vykoupených knih informovaný e-mailem o celkové konečné ceně výkupní objednávky. Konečná cena výkupní objednávky bude zákazníkovi zaslaná formou dárkové poukázky. Všeobecné obchodní podmínky k dárkovým poukázkám najdete TADY.

Martinus si vyhrazuje právo odmítnout celý výkup nebo vybrané knihy z výkupu. V případě, že Martinus odmítne jednu nebo vícero knih z výkupní objednávky, informuje o tom zákazníka e-mailem. Zákazník má právo v době do 14 dní od doručení e-mailu požádat Martinus.cz o zaslání odmítnutých knih zpět na adresu zákazníka na náklady zákazníka. V případě, že zákazník nepožádá o vrácení odmítnutých knih ve stanovené lhůtě, knihy přijme Martinus bezplatně a ocení je jejich reálnou hodnotou.

V případě, že součástí balíku, který byl doručen do skladu Martinusu, jsou knihy, které nebyly předmětem uvedené výkupní objednávky, stávají se tyto knihy majetkem Martinusu bezplatně a bez potřeby dalšího souhlasu zákazníka.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností Martinus a jejím zákazníkem a jsou pro obě strany závazné. Právní vztahy založené kupní smlouvy se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj. závaznou objednávkou a potvrzením objednávky, případně individuálně dohodnutými podmínkami), ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a příslušnými právními předpisy. Ustanovení kupní smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek a dispozitivními ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů.

Společnost Martinus si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo doplňovat tyto všeobecné obchodní podmínky. Jakékoliv změny těchto všeobecných obchodních podmínek nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.martinus.cz. Právní vztahy vyplývající z kupní smlouvy se řídí vždy všeobecnými obchodními podmínkami účinnými v čase závazné objednávky zboží.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dne 09.05.2024.

Přejeme vám příjemné nakupování v našem knihkupectví!

Použití materiálů ze stránky

© 2000- 2024 Martinus, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv použití obsahu – částí nebo celku, včetně rozmnožování a šíření textů, obrázků, fotografií či ukázek jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem je bez písemného povolení Martinus, s.r.o. zakázáno.

„V tajemstvích je síla. A ta síla slábne, když se o ně někdo rozdělí, takže je nejlepší, když se tajemství udržují, a udržují se pořádně. Když se o tajemství podělíš, o opravdová tajemství, o ta důležitá, dokonce jen s jedním jediným člověkem, změní je to. Když si je napíšeš, je to ještě horší, protože se nedá odhadnout, kolik lidí je uvidí na papíře, ať jsi s tím sebeopatrnější. Takže když už máš tajemství, je opravdu nejlepší je udržovat, jak pro jejich vlastní dobro, tak pro tvoje.“

Noční cirkus - Erin Morgenstern, 2020
Noční cirkus
Erin Morgenstern