Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace zahrnuje samostatné příspěvky týkající se postupů a zásad konzervace předmětů z oblasti jemné mechaniky a leštěných kovových povrchů. Pozornost je věnována přehledu vývoje různých mechanických prvků časoměrných...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Větrání

od 265 Kč

Kniha 2018
-5 %
265 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2013

Vyprodané

-5 %
265 Kč

Vyprodané

Posíláme do 10 dní

Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementovat prakticky využitelný proces interního auditu, který bude ve...

-5%
694 Kč

694 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Toto druhé vydání úspěšné, ale dlouho nedostupné knihy mezinárodně známého odborníka je výsledkem společného úsilí autora, vydavatele, redakce a v neposlední řadě grafika prvního i druhého vydání...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Teorie krizového managementu (Edice SPBI Spektrum 79)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020

Posíláme do 10 dní

Druhé vydání kolektivní monografie se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového managementu. Jsou zde rozebrány jednotlivé fáze rizika, metody jejich rozpoznání a možné způsoby omezení jejich působení. Publikace je...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Metody rizikového inženýrství (Edice SPBI Spektrum XVIII.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Bezpečnost občanů a rizika v území (Edice SPBI Spektrum 91.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko...

-5%
522 Kč

522 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Učebnice pojednává o instalacích plynových odběrných zařízení v obytných budovách a provozovnách. Zabývá se vznikem a počátkem světového a českého plynárenství, probírá druhy a funkce zařízení pro rozvod...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Bezpečnostní plánování (Edice SPBI Spektrum 48.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006

Posíláme do 10 dní

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak...

-5%
130 Kč

130 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Technologie chemických látek a jejich použití

 • Akademické nakladatelství, VUTIUM, 2011

Posíláme do 10 dní

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, ..

-5%
655 Kč

655 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Bezpečnost lidského systému (Edice SPBI Spektrum X.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Posíláme do 10 dní

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému. Cílem předložené knihy je shrnout dosavadní poznání v předmětné..

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Pěstování rostlin pro energetické účely je nezbytné k zajištění žádoucího množství biomasy, a je proto významným doplňkem využívání odpadních a vedlejších produktů...

390 Kč

390 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Základy požární ochrany (Edice SPBI Spektrum 44.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005

Posíláme do 10 dní

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad...

-5%
287 Kč

287 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Informační podpora integrovaného záchranného systému (Edice SPBI Spektrum 76.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011

Posíláme do 10 dní

Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného záchranného systému. V úvodních kapitolách knihy je analyzováno určení, působnost a struktura IZS. Významnou část publikace představuje diskuse teorie a praxe informační...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Z hlediska současné praxe popisuje některé důležité aspekty...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Mapování rizik (Edice SPBI Spektrum 68.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika.

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Metodika plnění disciplín požárního sportu (Edice SPBI Spektrum XVI.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010

Posíláme do 10 dní

Kniha popisuje historii vývoje požárního sportu v České republice a bývalém SSSR. Názorně ukazuje bezpečné technické provedení výstupu do 4. podlaží cvičné věže a běhu na 100 m s překážkami mužů i žen. Rozebírá základní plán celoroční přípravy za...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními pojmy, postupy a metodami chemické analýzy, které souvisejí s požární ochranou a bezpečnostním inženýrstvím. Jsou zde popsány základní postupy klasických i instrumentálních metod chemické analýzy...

-5%
207 Kč

207 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Integrovaný záchranný systém (Edice SPBI Spektrum 40.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007

Posíláme do 10 dní

Předkládaný text popisuje základy koordinace záchranných a likvidačních prací v České republice, které se nazývají integrovaný záchranný systém (dále jen "IZS"). Základním právním předpisem pro IZS je nyní zákon č. 239/ 2000 SB., o integrovaném...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. “

Bernard Bolzano