Vianoce
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Posíláme do pěti dní

Učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva. Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN...

580 Kč

580 Kč

Stíháme do Vánoc
Posíláme do pěti dní

Informační podpora integrovaného záchranného systému (Edice SPBI Spektrum 76.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011
Posíláme do 10 dní

Monografie se zabývá problematikou informační podpory činnosti integrovaného záchranného systému. V úvodních kapitolách knihy je analyzováno určení, působnost a struktura IZS. Významnou část publikace představuje diskuse teorie a praxe informační...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Metodika plnění disciplín požárního sportu (Edice SPBI Spektrum XVI.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010
Posíláme do 10 dní

Kniha popisuje historii vývoje požárního sportu v České republice a bývalém SSSR. Názorně ukazuje bezpečné technické provedení výstupu do 4. podlaží cvičné věže a běhu na 100 m s překážkami mužů i žen. Rozebírá základní plán celoroční přípravy za...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Větrání

od 265 Kč

Kniha 2018
-5 %
265 Kč
Dodání může trvat více než tři týdny
Kniha 2013
Vyprodané
-5 %
265 Kč
Vyprodané
Posíláme do pěti dní

Cílem této knihy je ukázat neznámé a nepřístupné bohatství podzemních Čech a popsat tisíciletý vliv, který mělo hornictví na utváření země. Je mnohem větší, než jsme si zpočátku mysleli. Mnoho pravěkých, středověkých i současných sídel vzniklo nedaleko...

-5%
522 Kč

522 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do pěti dní

Bezpečnost občanů a rizika v území (Edice SPBI Spektrum 91.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015
Na skladě, objednávejte ale rychle

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle

Metody rizikového inženýrství (Edice SPBI Spektrum XVIII.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012
Na skladě, objednávejte ale rychle

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice pojednává o instalacích plynových odběrných zařízení v obytných budovách a provozovnách. Zabývá se vznikem a počátkem světového a českého plynárenství, probírá druhy a funkce zařízení pro rozvod...

-5%
171 Kč

171 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle

Základy požární ochrany (Edice SPBI Spektrum 44.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005
Posíláme do 10 dní

Tato publikace si dává za cíl vysvětlit principy vzniku požárů a jejich působení na okolí. Má snahu vysvětlit někdy složité procesy chemie a fyziky související se vznikem a rozvojem požáru pomocí zjednodušených a jednoduchých postupů, sjednotit výklad...

-5%
287 Kč

287 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Posíláme do 10 dní

Publikace se zabývá problematikou zjišťování příčin požárů a prováděním požárně technických expertiz v rámci výkonu státního požárního dozoru příslušníky Hasičského záchranného sboru ČR. Z hlediska současné praxe popisuje některé důležité aspekty...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Mapování rizik (Edice SPBI Spektrum 68.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010
Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato publikace popisuje metodu mapování rizik, která byla vyvinuta u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na základě metodiky doporučené Evropskou unií. Mapování rizik je proces, při kterém se identifikují území s různou úrovní rizika.

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle

Bezpečnost lidského systému (Edice SPBI Spektrum X.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007
Posíláme do 10 dní

Bezpečnost v komplexním pojetí je dnes chápána jako soubor opatření pro zachování, ochranu a rozvoj chráněných zájmů, který vytváří základnu pro bezpečí a veškerý rozvoj lidského systému. Cílem předložené knihy je shrnout dosavadní poznání v předmětné..

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a evropský systém jejich klasifikace v rámci požární bezpečnosti. Jejím cílem je poskytnou dílčí informace o vývoji zkušebních...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Dodání může trvat více než tři týdny

Pěstování rostlin pro energetické účely je nezbytné k zajištění žádoucího množství biomasy, a je proto významným doplňkem využívání odpadních a vedlejších produktů...

390 Kč

390 Kč

Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny

Technologie chemických látek a jejich použití

 • Akademické nakladatelství, VUTIUM, 2011
Posíláme do 10 dní

Autor této učebnice zvolil pro výklad encyklopedickou formu, která obsahuje seznam hesel v jednotlivých odvětvích chemie s popisem jejich technologie bez hlubších chemických a fyzikálních souvislostí, ..

-5%
655 Kč

655 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Bezpečnostní plánování (Edice SPBI Spektrum 48.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006
Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak...

-5%
130 Kč

130 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 10 dní

Cílem této publikace je seznámit čtenáře se základními pojmy, postupy a metodami chemické analýzy, které souvisejí s požární ochranou a bezpečnostním inženýrstvím. Jsou zde popsány základní postupy klasických i instrumentálních metod chemické analýzy...

-5%
207 Kč

207 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Sprinklerová zařízení (Edice SPBI Spektrum 77.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011
Posíláme do 10 dní

Publikace má za účel vysvětlit principy moderní sprinklerové ochrany jako nejúčinnějšího opatření v ochraně majetku a osob. Zachycuje historický vývoj, seznamuje s komponentní skladbou sprinklerových zařízení, principy jejich návrhu a s některými.....

-5%
176 Kč

176 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (Edice SPBI Spektrum XIV.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012
Posíláme do 10 dní

Anotácia: Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Bezpečnost provozu technické infrastruktury (Edice SPBI Spektrum 94)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017
Posíláme do 10 dní

Monografi e se v jednotlivých kapitolách zabývá naléhavou problematikou bezpečnosti provozu technické infrastruktury. Spolehlivost a bezpečnost různých typů technické infrastruktury je předpokladem funkce a provozuschopnosti bytového...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen