Knihy o průmyslu, stavebnictví a strojírenství

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Metody rizikového inženýrství (Edice SPBI Spektrum XVIII.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012

Posíláme do 11 dní

Předložená monografie se skládá ze dvou základních částí. V první písemné jsou kromě úvodu, závěru a seznamu použité literatury kapitoly: charakteristika rizika a způsoby jeho řízení; současné inženýrské disciplíny zaměřené na bezpečnost, jejich cíle...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 11 dní

Publikace reaguje na mezinárodní harmonizaci soustavy technických specifikací stavebních výrobků v oblasti reakce na oheň a evropský systém jejich klasifikace v rámci požární bezpečnosti. Jejím cílem je poskytnou dílčí informace o vývoji zkušebních...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Teorie krizového managementu (Edice SPBI Spektrum 79)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2020

Posíláme do 11 dní

Druhé vydání kolektivní monografie se zabývá základními teoretickými předpoklady krizového managementu. Jsou zde rozebrány jednotlivé fáze rizika, metody jejich rozpoznání a možné způsoby omezení jejich působení. Publikace je...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 11 dní

Historie výroby papíru u nás není sice až tak dlouhá, ale přesto je velmi důležitá, zajímavá a podmětná. Kniha pojednává o vzniku papíren od 16. století až po počátek minulého století v Jihlavě a v kraji Vysočina.

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnici pro učební obor truhlář, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním dřeva. Kniha je didakticky členěna podle učebních osnov platných pro truhláře, stavební truhláře, obráběče dřeva, sklenáře a další stavební profese v SRN...

580 Kč

580 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Základní kurz svařování metodou 111

od 171 Kč

Kniha 2018
Na skladě
-5 %
171 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
171 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 13 dní

Umělé osvětlení umožňuje rozšířit aktivitu lidí i na období bez denního světla. Vhodné využití denního i umělého osvětlení k dosažení zrakové pohody a vytvoření příjemného prostředí...

644 Kč

644 Kč

Posíláme do 13 dní

Bezpečnost občanů a rizika v území (Edice SPBI Spektrum 91.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Text knihy je zaměřen na problematiku bezpečnosti území. Čtenář je v knize seznámen s pohledem na nebezpečí, která mohou ohrožovat území v kontextu snižování následků katastrof. V knize jsou také nastíněny některé možné přístupy k nakládání s riziky...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bezpečnostní plánování (Edice SPBI Spektrum 48.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006

Posíláme do 11 dní

Publikace Bezpečnostní plánování se zabývá problematikou managementu a plánování zejměná v oblasti krizového řízení. Text je proto sestaven tak, aby nejdříve poskytl základní informace o oblasti managementu a plánování v obecné rovině. V dalším je pak...

-5%
130 Kč

130 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do pěti dní

Základy strojnictví, mechanismy, dopravní stroje a zařízení, sušárny dřeva, zařízení pro výrobu nábytku a stavebně truhlářskou výrobu, ruční elektrické strojky, výrobní linky...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Navrhování nosných konstrukcí

 • Informační centrum ČKAIT, 2015

Posíláme do 11 dní

Navrhování nosných konstrukcí je publikace určena především pro projektanty, ale ne jenom pro ně. Záměrem autora bylo poskytnout souhrnnou pomůcku pro navrhování konstrukcí, která usnadní provedení konstrukčního návrhu tím, že umožní předběžný návrh...

-5%
404 Kč

404 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 11 dní

K závažným haváriím s dopadem na životní prostředí dochází stále častěji, a to nejen v České republice. Proto je nezbytné se na tyto mimořádné události včas připravit a v rámci systému prevence závažných havárií jim adekvátn

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Seznamuje se základními pojmy rozvodu vody a kanalizace. Zabývá se ručním zpracováním materiálů, trubními materiály a jejich spoji a upevněním, dilatací, kompenzací a izolací potrubí.

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bezpečnost provozu technické infrastruktury (Edice SPBI Spektrum 94)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2017

Posíláme do 11 dní

Monografi e se v jednotlivých kapitolách zabývá naléhavou problematikou bezpečnosti provozu technické infrastruktury. Spolehlivost a bezpečnost různých typů technické infrastruktury je předpokladem funkce a provozuschopnosti bytového...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Integrální bezpečnost (Edice SPBI Spektrum 60.)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009

Posíláme do 11 dní

Publikace se zabývá problematikou bezpečnosti. V úvodní části jsou rozepsány jednotlivé oblasti bezpečnosti a je poukázáno na nesystémový přístup praktického provádění. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost člověka. V dalších částech je poukázáno na...

-5%
198 Kč

198 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do 14 dní

Učebnice se věnuje systému zásobování budov pitnou a užitkovou vodou. Popisuje způsob získávání a úpravy vody pro vodárenské účely, dopravu vody ke spotřebiteli, její rozvod v budovách a způsoby ohřevu studené vody...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání publikace se skládá ze tří část. První část, týkající se základových konstrukcí, je dále rozdělena do čtyř podkapitol: geotechnický průzkum, navrhování základových konstrukcí, plošné základy a hlubinné...

450 Kč

450 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Skripta jsou věnována procesům, které charakterizují tzv. uzavřený uranový, event. i thoriový palivový cyklus, resp. tu část, která začíná popisem technologií zpracování...

-5%
223 Kč

223 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Operační střediska v integrovaném záchranném systému (Edice SPBI Spektrum)

 • Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2019

Posíláme do 11 dní

Předkládaná monografie shrnuje autorům dostupné informace o fungování operačních středisek složek záchranného systému v České republice, především pak operačních středisek HZS ČR. Jsou zde prezentovány všeobecné informace...

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Posíláme do šesti dní

Učebnice svařování metodou 141 se souborem testových otázek.

-5%
239 Kč

239 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní


„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský