Použité filtry
Zrušit filtry

Posíláme do týdne

Publikácia „Ústava a ústavné zákony vo vreckovom vydaní“ obsahuje úplné znenie základného zákona Slovenskej republiky, teda Ústavy SR (vrátane novely č. 422/2020 Z.z.), ako aj ostatných ústavných zákonov, ktoré platia v SR....

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Novelizovaný Zákon o verejnom obstarávaní

od 71 Kč

Kniha 2019
-5 %
174 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2008

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

-5 %
174 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 10 dní

Všeobecné predstavenie rámcových právnych podmienok, komentár ku zákonu č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie. Kniha v slovenskom a nemeckom jazyku predstavuje všeobecné právne rámcové podmienky pre výstavbu a prevádzku zariadení...

-5%
326 Kč

326 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Spoločný slovník obstarávania

od 201 Kč

-40 %
201 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
319 Kč

Posíláme do 10 dní

-40 %
201 Kč
-5 %
319 Kč

Posíláme do týdne

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA...

-5%
99 Kč

99 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikácia obsahuje schválený program odpadového hospodárstva SR na roky 2016 - 2020 (vrátane farebných grafov, máp a príloh) a vyhodnotenie pripomienkového konania. Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky (POH SR) predstavuje...

-5%
136 Kč

136 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Autor na základe kritickej analýzy fatálnych nedostatkov kapitalistickej a socialistickej hospodárskej organizácie ponúka jej alternatívny spôsob fungovania nazvaný kooperativizmus. Umožní elimináciu centrálneho riadenia a zavedenie demokratických...

-5%
212 Kč

212 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Nová príručka volebného práva obsahuje úplné znenie oboch volebných zákonov (o podmienkach výkonu volebného práva a o volebnej kampani) s výkladom vo forme aktualizovaných dôvodových správ (k zákonom aj ich novelám), vykonávaciu vyhlášku, úplné znenie zák

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou (v úplnom znení)sme vydali v praktickom vreckovom vydaní pod názvom Vreckové predpisy o cestnej premávke s farebnými značkami.

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019...

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Novelizované zákony o rodine, o matrikách a o mene a priezvisku

od 61 Kč

78 Kč

Posíláme do 10 dní

Vyprodané

78 Kč

Vyprodané

Posíláme do 10 dní

Titul Všeobecne záväzné predpisy o protipožiarnej bezpečnosti a ochrane obsahuje úplné znenie zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o Hasičskom a záchrannom zbore a všetky...

-5%
302 Kč

302 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

228 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Novelizovaný zákon o cestovných náhradách s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 283/2002 Z. Z. O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 530/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 81/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007...

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Vrecková Ústava, ústavné zákony a ústavný súd

od 73 Kč

Kniha 2019
Na skladě
-5 %
135 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2014

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
135 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do týdne

ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z A ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z.

-5%
107 Kč

107 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápojes vykonávacou vyhláškou a aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 302/2019 Z. Z. O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. VYHLÁŠKA Č. 347/2019 Z. Z.

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

O práve a štáte

od 303 Kč

-30 %
303 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
411 Kč

Posíláme do 10 dní

-30 %
303 Kč
-5 %
411 Kč

Posíláme do 10 dní

Publikácia obsahuje schválený program odpadového hospodárstva SR na roky 2011 - 2015 (vrátane farebných grafov, máp a príloh) a vyhodnotenie pripomienkového konania...

-5%
411 Kč

411 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní


„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca