Knižní série Predpisy pre podnikateľskú sféru 2020

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný zákonník práce s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon z 2. júla 2001 č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona..

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Zákon o cestnej premávke

od 186 Kč

Na skladě
-5 %
273 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-35 %
186 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha
Na skladě
-5 %
273 Kč
-35 %
186 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. z 8. júla 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona...

84 Kč

84 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný AUTORSKÝ ZÁKON s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 185/2015 Z. Z. AUTORSKÝ ZÁKON V ZNENÍ ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 215/2018 Z. Z. A ZÁKONA Č. 306/2018...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. zo 14. septembra 1995 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z.z., zákona č. 353/1997 Z.z., zákona...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Zákon č. 473/2005 Z.z. z 23. septembra 2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z.z., zákona č. 445/2008 Z.z., zákona...

-5%
88 Kč

88 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon o obetiach trestných činov s aktualizovanou dôvodovou správou. ZÁKON Č. 274/2017 Z. Z. O OBETIACH TRESTNÝCH ČINOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/2019...

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

-5%
116 Kč

116 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný zákon o cestovných náhradách s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 283/2002 Z. Z. O CESTOVNÝCH NÁHRADÁCH V ZNENÍ ZÁKONA Č. 530/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 81/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 312/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2007...

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný zákon o súdnych poplatkoch s aktualizovanými dôvodovými správami. ZÁKON SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Č. 71/1992 ZB. O SÚDNYCH POPLATKOCH A POPLATKU ZA VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV V ZNENÍ ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 89/1993...

92 Kč

92 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Nový zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápojes vykonávacou vyhláškou a aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 302/2019 Z. Z. O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV. VYHLÁŠKA Č. 347/2019 Z. Z.

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný zákon o náhradnom výživnom s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON Č. 201/2008 Z. Z. O NÁHRADNOM VÝŽIVNOM A O ZMENE A DOPLNENÍ ZÁKONA Č. 36/2005 Z. Z. O RODINE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NÁLEZU...

84 Kč

84 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon č. 50/1976 Zb. z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady...

-5%
116 Kč

116 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 7/2005 Z.z. z 9. decembra 2004 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z.z., zákona č. 520/2005 Z.z., zákona č. 198/2007 Z.z., zákona č. 209/2007 Z.z., zákona...

142 Kč

142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právmických osôb s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 91/2015 Z.Z. Z 13. NOVEMBRA 2015 O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI OSÔB A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH...

-5%
88 Kč

88 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon č. 301/2005 Z.z. z 24. mája 2005 Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z.z., zákona č. 692/2006 Z.z., zákona č. 342/2007 Z.z., zákona č. 643/2007 Z.z., zákona č. 61/2008 Z.z., zákona č. 491/2008 Z.z., zákona č. 498/2008 Z.z., zákona...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nový zákon o ŠPORTE s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení ZÁKON Č. 440/2015 Z. Z. O ŠPORTE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 354/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 335/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019...

-5%
127 Kč

127 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. Z 3. DECEMBRA 2008 O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Novelizovaný zákon o dani z príjmov s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. ZÁKON Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 43/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 391/2004 Z. Z., ZÁKONA...

258 Kč

258 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder