Ranhojička. Zrádci krve - Lynette Noni, Nakladatelství Fragment, 2023
Teoria štátu a práva - Daniel Šmihula, Epos, 2010
Teoria štátu a práva 
SK

Súborná publikácia od renomovaného autora sa venuje problematike teórie štátu a práva v širších historických súvislostiach...

 • Knihapevná vazba
  645 Kč
  Do 9 dní
 • Přečtenávýborný stav
  546 Kč
  Na skladě

Vojenská služba, politické práva a občianstvo - Daniel Šmihula, Aleš Čeněk, 2016
Vojenská služba, politické práva a občianstvo 
SK

Autor zastáva tézu, že zmeny vojenských technológií, taktiky a vojenskej organizácie a aktuálny stav vojenského ohrozenia patria k hlavným determinantom spoločenského a politického pohybu a tiež podoby práva a ústavného zriadenia štátu, čo je...

 • Knihapevná vazba
  261 Kč
  Na skladě

National Minorities in International and European Law - Daniel Šmihula, Lambert Academic Publishing, 2010
National Minorities in International and European Law 
EN

The existence of national minorities represents a challenge for the states which defined themselves as the states of one or two prevailing ethnical nations...

 • Knihabrožovaná vazba
  1 789 Kč
  Více než 30 dní

Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva - Daniel Šmihula, Epos, 2011
Najstaršie dejiny spoločnosti, štátu a práva 
SK

Publikácia sa snaží čitateľom poskytnúť prehľad najvýznamnejších tendencií vývoja človeka, civilizácie, spoločnosti a štátu od najstarších čias až do antického obdobia...

 • Knihapevná vazba
  603 Kč
  Do 9 dní

Evolúcia práva - Daniel Šmihula, Epos, 2013
Evolúcia práva 
SK

Kniha poskytuje nový netypický pohľad na vývoj právneho systému, pričom berie do úvahy mechanizmus evolučnej selekcie. Evolučný prístup sa používa v biológii a bol aplikovaný aj na vysvetlenie vývoja ekonomiky, kultúry a spoločnosti v širšom kontexte...

 • Knihapevná vazba
  576 Kč
  Do 9 dní

Príbehy z minulosti - Daniel Šmihula, Naše vojsko, 2020
Príbehy z minulosti 
SK

Dejiny v sebe obsahujú množstvo obchádzaných epizód, postáv a záhad. V predkladanej zbierke sa budeme voľne pohybovať od bojových pláni až po väzenské cely. Spracované príbehy sa týkajú slovenských, českých aj svetových dejín...

 • Knihapevná vazba
  145 Kč
  Do čtyř dní

Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného - Daniel Šmihula, Epos, 2012
Úvod do teórie medzinárodného práva súkromného 
SK

Autor v učebnici postupne analyzuje a komentuje podstatu a zmysel medzinárodného práva súkromného, jeho systémové zaradenie, historický vývoj, pramene, metódu úpravy všeobecne, problematiku kolíznej metódy a kolíznych noriem, problematiku zásad...

 • Přečtenávýborný stav
  414 Kč
  Na skladě
 • Knihapevná vazba
  497 Kč
  Do 9 dní

Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť - Daniel Šmihula, Wolters Kluwer, 2018
Medzinárodné vzťahy a bezpečnosť 
SK

Kniha je zbierkou esejí, štúdií a komentárov z rokov 2013 - 2017. Je rozdelená na tri tematické časti. Prvá sa týka medzinárodných vzťahov všeobecne, druhá bezpečnosti a tretia európskych otázok. Články reagovali zväčša na aktuálne otázky daného obdobia.

 • Knihapevná vazba
  375 Kč
  Do šesti dní

O práve a štáte - Daniel Šmihula, Epos, 2013
O práve a štáte 
SK

Kniha je zbierkou autorových vedeckých štúdií a esejí o problematike práva a štátu, ktoré boli publikované v českých a slovenských časopisoch a zborníkoch v období rokov 1997 - 2012...

 • Přečtenávýborný stav
  440 Kč
  Na skladě
 • Knihapevná vazba
  532 Kč
  Do 9 dní

The use of force in international relations - Daniel Šmihula, VEDA, 2014
The use of force in international relations 
EN

This book is a translation of the original Slovak edition published in 2007. The commentaries from today (a 2012 perspective) are included in obvious italics in the footnotes. The main...

 • Knihapevná vazba
  497 Kč
  Do 16 dní
Zabudnuté africké bojiská - Daniel Šmihula, Richard Svitek, Naše vojsko, 2019
Zabudnuté africké bojiská 
SK

Druhá svetová vojna bola skutočne globálnym konfliktom. Bojovými operáciami boli zasiahnuté (azda s výnimkou Antarktídy) všetky kontinenty a oceány. Okrem svojich hlavných bojísk mala aj viacero dnes už polozabudnutých bojísk a kampaní??:

 • Knihapevná vazba
  243 Kč
  Do čtyř dní

Obrancovia Liptova - Daniel Šmihula, Hydra, 2021
Obrancovia Liptova 
SK

Dokážu sa statoční obyvatelia slobodného Liptova ubrániť proti útokom nebezpečného čarodejníka z východných stepí? Je drak, o ktorom sa toľko hovorí, skutočným tvorom, alebo len slameným panákom? Potvrdí sa pravdivosť dávnych...

 • Knihapevná vazba
  689 Kč
  Na skladě

K otázkam medzinárodných vzťahov (1996 - 2013) - Daniel Šmihula, Wolters Kluwer, 2014
K otázkam medzinárodných vzťahov (1996 - 2013) 
SK

Uvedená zbierka je súborom štúdií a článkov z oblasti medzinárodných vzťahov. Obsahuje širokú škálu príspevkov rôznej kategórie – od článkov charakteru vedeckej štúdie, až po bežnú publicistiku a blogy...


Diplomatické a konzulárne právo - Daniel Šmihula, Blažej Lippay, Jana Gondeková, Wolters Kluwer, 2015
Diplomatické a konzulárne právo 
SK

V súvislosti so spoločenskými zmenami po roku 1989, získaním plnej medzinárodnej suverenity pre Slovenskú republiku v roku 1993, vstupom do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie v roku 2004 a vôbec celým procesom globalizácie sa zintenzívnili...

 • Knihapevná vazba
  Vyprodané

Základy teórie štátu a práva - Daniel Krošlák, Daniel Šmihula, Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
Základy teórie štátu a práva 
SK

Cieľom predkladanej učebnice Základy teórie štátu a práva je poskytnúť čitateľovi zrozumiteľným spôsobom základnú orientáciu v problematike teórie štátu a práva...

 • Přečtenámírně opotřebovaná
  146 Kč
  Na skladě
 • Knihapevná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Nechci na tobě, abys mě měl takhle rád pořád, ale chci, aby sis to pamatoval. Někde ve mně bude vždycky ten člověk, kterým jsem dnes večer.“

Něžná je noc - Francis Scott Fitzgerald, 2012
Něžná je noc
Francis Scott Fitzgerald