Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Posíláme do 12 dní

Zborník z konferencie usporiadanej na počesť akademikovi EU a SAV, Dr. h. c. prof. JUDr. Milanovi ČIČOVI, DrSc. k 80. narodeninám...

-5%
290 Kč

290 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Aktualizácia II/3 - Exekučný poriadok, konkurz a reštrukturalizácia

od 78 Kč

E-kniha 2021
Novinka
PDF
79 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2020
78 Kč

Posíláme do šesti dní

E-kniha
Novinka PDF
79 Kč
78 Kč

Posíláme do 9 dní

"To, čo profiluje predkladanú prácu, je jej sociologický rozmer. Ponúka sociologický spôsob interpretácie kriminality ako spoločenského javu..."

-5%
299 Kč

299 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Uloženie trestu, ochranných opatrení, ich výkon a dosiahnutie jednotlivých aspektov účelu trestu aj ochranných opatrení je to, čo je konečným cieľom a zmyslom trestného konania. V rámci neho je možné vidieť komplex rôznych procesných úkonov...

164 Kč

164 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Repetitórium trestného práva

od 356 Kč

Kniha 2021
Na skladě
383 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2016
356 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

Kniha
Na skladě
383 Kč
356 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy...

-5%
262 Kč

262 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Trestný zákon Trestný poriadok Zákon o verejnom obstarávaní Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Obchodný zákonník Zákon o policajnom zbore Zákon o ochrane spotrebiteľa...

-5%
78 Kč

78 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Predkladaná práca sa zaoberá problematikou procesného nástupníctva v civilnom práve procesnom, teda situáciou, keď právna skutočnosť spôsobujúca právne následky v hmotnom práve významným spôsobom ovplyvňuje prebiehajúce súdne konanie...

-5%
255 Kč

255 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Právna sebaobrana lekára 1

od 248 Kč

Kniha 2011
-5 %
744 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2016
-5 %
248 Kč

Posíláme do týdne

-5 %
744 Kč
-5 %
248 Kč

Úplné znenia zákonov 12/2020

od 308 Kč

Kniha 2020
-5 %
431 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha 2018
-5 %
373 Kč

Posíláme do 12 dní

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

-5 %
431 Kč
-5 %
373 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 8 dní

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z.z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994...

-5%
102 Kč

102 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Zákon o prokuratúre

od 31 Kč

Kniha 2021
92 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2019

Vyprodané

92 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do týdne

Kolekcia dvoch právnych poradcov pre lekárov...

-17%
867 Kč

867 Kč

Sleva 17%

Posíláme do týdne

Přidat do

Trestné právo v zdravotníctve

od 391 Kč

Kniha 2018
-3 %
418 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

-3 %
418 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Exekučný poriadok (3. vydanie. Komentár)

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck SK, 2018

Posíláme do šesti dní

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje...

-5%
2 452 Kč

2 452 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016...

2 001 Kč

2 001 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia predstavuje voľnú nadstavbu prevencie kriminality. Informácie z prevencie kriminality poskytnuté v publikácii majú slúžiť ako metodický návod k štúdiu prevencie kriminality a na prehĺbenie vedomostí v danej problematike...

180 Kč

180 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografia v sebe okrem primárneho predpisu, zákona o Policajnom zbore, kumuluje právne informácie z ústavného práva, správneho práva a medzinárodného práva, čím prináša relatívne ucelený zdroj informácií o policajných činnostiach...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Rozhodovacia činnosť Súdneho dvora Európskej únie (do roku 2009 Súdny dvor Európskych spoločenstiev) v konaní o európskom zatýkacom rozkaze sa týka mimoriadne náročných právnych otázok. Spravidla ide o riešenie trestnoprávnych záležitostí s cezhraničným..

522 Kč

522 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví