Repetitórium trestného práva

od 356 Kč

Kniha 2021
Na skladě
383 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2016
356 Kč

Posíláme do 15 dní

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

Kniha
Na skladě
383 Kč
356 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

od 461 Kč

Kniha 2019
702 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha 2016
461 Kč

Posíláme do 15 dní

702 Kč
461 Kč

Posíláme do čtyř dní

Počítačová kriminalita je najrýchlejšie sa rozvíjajúca forma trestnej činnosti. V celosvetovom meradle je počet obetí počítačovej kriminality viac ako milión ľudí denne. Ide o výnosnejší druh...

342 Kč

342 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Národná rada SR po niekoľkoročnom legislatívnom procese schválila zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zaisťovanie majetku v zmysle tohto zákona sa realizuje dvoma spôsobmi...

-5%
545 Kč

545 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Odhaľovanie a dokazovanie závažnej trestnej činnosti v súčasných podmienkach nie je vždy možné efektívne realizovať prostredníctvom využitia klasických dôkazných prostriedkov, ktoré boli na tieto účely využívané v minulosti. Efektívne a účinné ...

628 Kč

628 Kč

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Podanie svedeckej výpovede môže pre svedka znamenať aj možné ohrozenie svedka, resp. jeho blízkych osôb, predovšetkým pri dokazovaní organizovanej kriminality. Z toho dôvodu môžu byť svedkovia vystavení fyzickému násiliu či psychickému nátlaku...

423 Kč

423 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Aktívna ochrana obetí trestných činov predstavuje pre Európsku úniu a jej členské štáty jednu z hlavných priorít. Obete trestnej činnosti sa z rôznych dôvodov, minimálne preto, aby unikli pred trestnou činnosťou, niekedy presťahujú z jedného do druhého...

-5%
405 Kč

405 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. V záujme vzájomného uznávania trestných rozsudkov medzi členskými štátmi sa na zasadaní Rady Európskej únie v Cardiffe...

670 Kč

670 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Praktikum z trestného práva hmotného

od 265 Kč

-40 %
265 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2017
441 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha 2014

Vyprodané

-40 %
265 Kč
441 Kč

Vyprodané

Posíláme do čtyř dní

Európska integrácia sa nezaobíde bez úzkej spolupráce príslušných orgánov činných v trestnom konaní. Aj keď zakladajúce zmluvy neobsahovali žiadne ustanovenia týkajúce sa justičnej spolupráce medzi členskými štátmi, následne boli prijímané viaceré dokumen

-5%
697 Kč

697 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Trestné právo procesné I

od 798 Kč

Kniha 2021
Na skladě
-5 %
818 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
818 Kč

Vyprodané

Trestné právo procesné II

od 818 Kč

Kniha 2021
Na skladě
-5 %
818 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
818 Kč

Vyprodané

Posíláme do čtyř dní

Komentár k zákonu o obetiach trestných činov je v podmienkach Slovenskej republiky prvým komentárom k spomínanému zákonu. Autor, profesor trestného práva s mnohoročnými praktickými a teoretickými skúsenosťami a člen pracovnej skupiny Ministerstva...

983 Kč

983 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä...

-5%
764 Kč

764 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

od 218 Kč

Kniha Wolters Kluwer, 2015

Vyprodané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Vyprodané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

957 Kč

957 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Přidat do

Základy práva

 • Eurokódex, 2013

Vyprodané

Pri každodennej činnosti sa človek stretáva s množstvom právnych problémov. Právo dnes zasahuje skoro do všetkých oblastí nášho života. Zorientovať sa v „spleti“ právnych predpisov...

191 Kč

191 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

919 Kč

919 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers