Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 11
Řazení

Kriminalistika

Viktor Porada a Peter Polák • Aleš Čeněk, 2015

Posíláme do 14 dní

Učebnica sa snaží zachytiť súčasný stav kriminalistického poznania, je určená širokému okruhu čitateľov – študentom právnických fakúlt, hlavne však študentom Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ale i policajtom, vyšetrovateľom...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

-5%
909 Kč

909 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kriminológia ako jedna z vedných disciplín objektom skúmania ktorých je kriminalita, patrí v rámci vysokoškolského štúdia na fakultách práva, ako aj na vysokých školách s bezpečnostnými študijnými odbormi k vyhľadávaným študijným predmetom...

345 Kč

345 Kč

Stíháme do Vánoc

Posíláme do tří dní

Přidat do
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

384 krátkych motivačných textov pre bežcov do každého počasia.

79 Kč

79 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

-5%
873 Kč

873 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Repetitórium kriminalistiky

od 160 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2017
406 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2017
406 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vyprodané

Praktikum z trestného práva procesného

Peter Polák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2014

Vyprodané

Publikácia „Praktikum z trestného práva procesného“ texty má za cieľ naučiť študentov aplikovať teoretické poznatky získané štúdiom trestného práva procesného v praxi. Ako najvhodnejšia metóda sa na tento účel osvedčila...

479 Kč

479 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná učebnica trestného práva procesného II. nadväzuje na učebnicu Trestné právo procesné I. Autori na základe mnohoročných teoretických a praktických skúseností predkladajú učebnice...

1 053 Kč

1 053 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Trestné právo procesné patrí medzi jedno z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich právnych odvetví a zatiaľ čo v minulosti bolo výsadou vnútroštátnej trestnej politiky, v súčasnosti je zásadným spôsobom ovplyvňované aj právom Európskej

798 Kč

798 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

435 Kč

435 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Predkladaná učebná pomôcka predstavuje výsledok snáh autorov priblížiť základné poznatky o kriminológii netradičným spôsobom, a to v podobe logického usporiadania do dvadsaťjeden nosných, relatívne samostatných a logicky na seba nadväzujúcich častí...

319 Kč

319 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust