Na skladě, objednávejte ale rychle

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona. Zmeny Trestného zákona sa významným spôsobom dotkli mnohých trestnoprávnych inštitútov...

861 Kč

861 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Trestné právo procesné II

od 818 Kč

Kniha 2021
Na skladě
-5 %
818 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2017
1 053 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha
Na skladě
-5 %
818 Kč
1 053 Kč

Trestné právo procesné I

od 798 Kč

Kniha 2017
798 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha 2021
-5 %
818 Kč

Posíláme do čtyř dní

798 Kč
-5 %
818 Kč

Posíláme do 10 dní

Monografia pojednáva o možnostiach a úlohách trestného práva, kriminalistiky, kriminológie, bezpečnostných vied a iných forenzných disciplín pri kontrole kriminality. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. výrazným spôsobom posunul hranice poznania v....

890 Kč

890 Kč

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Autori monografie, ktorí pôsobia na Paneurópskej vysokej škole, na základe niekoľko-ročnej výskumnej práce spracovali monografiu, v rámci ktorej si ako hlavný cieľ stanovili analyzovať trestnoprávne ustanovenia práva Európskej únie, resp. Európskych

-5%
992 Kč

992 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Repetitórium trestného práva

od 356 Kč

Kniha 2017

Vyprodané

Kniha 2019

Vyprodané

Kniha 2021

Vyprodané

Kniha 2018

Vyprodané

Kniha 2016

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Repetitórium rekodifikovaného trestného práva

od 218 Kč

Kniha Wolters Kluwer, 2015

Vyprodané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Vyprodané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013

Vyprodané

Kniha Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Autori pripravili publikáciu, ktorá umožňuje poznať základné procesné práva a povinnosti občana, ktorý sa dostane do rôznych procesných rolí v rámci trestného konania. V súčasnej slovenskej či českej odbornej literatúre podobnej publikácie niet.

725 Kč

725 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica Trestné právo hmotné - osobitná časť bezprostredne nadväzuje na učebnicu Trestného práva hmotného - všeobecnú časť. Základnou úlohou osobitnej časti Trestného zákona je...

991 Kč

991 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia Trestné právo hmotné v otázkach a odpovediach poskytuje prehľad o základných otázkach trestného práva...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnica trestného práva procesného vypracovaná autorským kolektívom pod vedením prof. JUDr. Jaroslava Ivora, CSc., obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva procesného...

1 073 Kč

1 073 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Predkladaná učebnica je reakciou na početné zmeny, ktoré priniesla legislatíva od nadobudnutia účinnosti Trestného zákona v roku 2006. Zmeny Trestného zákona sa významným...

919 Kč

919 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Prvý zväzok (všeobecná časť) obsahuje ucelený systém poznatkov z trestného práva hmotného. Zohľadňuje zásadné zmeny v slovenskom trestnom práve, ktoré vznikli schválením rekodifikovaného Trestného zákona, najmä novú kategorizáciu trestných činov, ...

896 Kč

896 Kč

Vyprodané

Zaistenie osôb v trestnom konaní

 • Wolters Kluwer (Iura Edition)

Vyprodané

Publikácia obsahuje podrobný rozbor inštitútu zaistenia osoby, ktorý je upravený jednak v medzinárodných dokumentoch a jednak v našom Trestnom poriadku.

161 Kč

161 Kč

Vyprodané


„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer