Vydavatelství Sprint dva

Posíláme do 14 dní

Nová učebnica slovenského pracovného práva je určená pre študentov právnických fakúlt na území Slovenskej republiky. Odborná erudícia členov autorského kolektívu učebnice poskytuje záruku kvality a vytvára súčasne základný predpoklad kvalitnej výučby...

-5%
964 Kč

964 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Hlavným obsahom predloženej monografie je priblížiť formovanie a obsah európskeho marketingu ako koncepcie analýzy a štúdia heterogénneho...

365 Kč

365 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

V súvislosti so skúmaním postavenia viery a náboženstva v pracovnoprávnych vzťahoch celkom zjavne vyplýva, že kvalitnejšia a precíznejšia právna interpretácia textov normatívnych aktov EÚ, ale aj prameňov Rady Európy, by znížila...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Rozvoj medzinárodného obchodu je spojený s medzinárodným obchodným financovaním, v rámci ktorého má nezastupiteľné miesto dokumentárny

481 Kč

481 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikácia si kladie za cieľ prezentovať logicko-historický ako i komparatívno-dynamický prístup k analýze efektívnosti (alokačno-produkčnej ako i národohospodárskej) trhových...

350 Kč

350 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do šesti dní

Predkladané šieste vydanie učebnice Medzinárodné podnikanie je prirodzeným vyvrcholením dlhoročných výchovno-vzdelávacích i vedeckých aktivít kolektívu Katedry medzinárodného obchodu na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite...

609 Kč

609 Kč

Posíláme do šesti dní

Európska únia

 • Sprint dva, 2011

Dodání může trvat více než tři týdny

Vo svojej postate predkladanú vysokoškolskú učebnicu možno charakterizovať za dominantný vyčerpávajúci dokument, ktorý ponúka možnosť zoznámiť...

446 Kč

446 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Informatika

od 464 Kč

Kniha 2019
-5 %
468 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2015

Vyprodané

-5 %
468 Kč

Vyprodané

Mikroekonómia

 • Sprint dva, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Predkladaná knižná publikácia predstavuje piate rozšírené vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá je určená predovšetkým študentom Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, ale aj širšej verejnosti zaujímajúcej...

415 Kč

415 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Od posledného (ôsmeho) vydania učebnice v januári 2013 sa udialo viacero významných legislatívnych zmien. Majú intenzívny dopad na problematiku prezentovanú v učebnici. Osobitnú zmienku si zasluhujú novely Zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a naň...

447 Kč

447 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 12 dní

Pracovné právo Európskej únie podstatným spôsobom ovplyvňuje obsah a ďalší rozvoj pracovného práva členských krajín Európskej únie. Právo Európskej únie sa národných systémov členských štátov EÚ viac dotýka po prijatí...

-5%
854 Kč

854 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Manažment výroby

 • Sprint dva, 2019

Posíláme do 10 dní

Manažment výroby (Production Management) predstavuje významnú vednú disciplínu, ktorá sa vo svojom súhrne zaoberá nielen hlavnou (základnou) výrobou, ale aj predvýrobnými etapami a manažmentom obslužných procesov. Synergia týchto...

794 Kč

794 Kč

Posíláme do 10 dní

Hospodárska politika

 • Sprint dva, 2013

Posíláme do 10 dní

Autori vysokoškolskej učebnice v štruktúrovanom obsahu vychádzajú z hľadiska makroekonomickej teórie, sledujú cieľ programovo popisovať ekonomické...

469 Kč

469 Kč

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cieľom predkladanej publikácie je: - vysvetliť význam marketingového plánu a marketingovej stratégie pre efektívny podnikový manažment, - vymedziť...

467 Kč

467 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do rúk je prierezom histórie vzniku spoločnej európskej meny, súčasnosti a možných perspektív budúceho smerovania hospodárskej a...

432 Kč

432 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 14 dní

Autorka predkladá druhé vydanie tejto úspešnej publikácie. Cieľom monografie je poskytnúť návod, postupy a odporúčania, ako implementovať podnikateľskú etiku do organizácie a učiniť z nej systematickú súčasť riadenia...

-5%
433 Kč

433 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do 10 dní

Autori tejto vysokoškolskej učebnice sú toho názoru, že je opodstatnené a potrebné analyzovať vplyv faktorov ovplyvňujúcich aplikáciu poznatkov príslušných okruhov financií podnikov. Napriek mnohorakosti a jedinečnosti prístupov...

422 Kč

422 Kč

Posíláme do 10 dní

Logistika

 • Sprint dva, 2019

Dodání může trvat více než tři týdny

Logistika sa v súčasnosti stáva významným kvalitatívnym, tiež kvantitatívnym faktorom rozvoja nielen v oblasti makro, ale aj mikroekonomiky. Je predovšetkým nástrojom na dosahovanie pozitívnych zmien a efektívnosti v...

424 Kč

424 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Problematika finančných trhov má veľmi široký záber a hĺbku s veľkým množstvom teoretických i praktických problémov a ich riešení. Sme si vedomí toho, že táto publikácia, napriek svojmu širšiemu záberu, nemôže obsiahnuť všetky...

-5%
770 Kč

770 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Autorka v predkladanom zborníku zhŕňa výsledky vedeckej konferencie a riešenia projektu. Uvádza, že všeobecný tlak zo strany zamestnávateľov...

293 Kč

293 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny


„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová