Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 15
Řazení
Počet titulů: 15
Seřadit podle:
Akce

Posíláme do tří dní

Vysokoškolská učebnica Podnikové hospodárstvo pre manažérov obsahuje základy podnikovej ekonomiky ako spoločensko-vednej disciplíny, ktorej predmetom skúmania je podnik. Tvorí ju 11 kapitol, v rámci ktorých autorky ponúkajú pohľad na zložky podniku...

429 Kč

429 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do
Akce

Dodání může trvat více než tři týdny

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho...

455 Kč

455 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do
5,01x Akce

Posíláme do 8 dní

Druhé vydanie pracovného zošita detailnejšie rozpracúva problematiku, ktorá je obsiahnutá vo vysokoškolskej učebnici s rovnomenným názvom. Oproti prvému vydaniu sú mnohé príklady upravené a pozmenené...

432 Kč

432 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Praktikum Podnikové hospodárstvo. Praktické príklady a kontrolné testy má charakter pracovného zošita. Je rozdelené na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku...

383 Kč

383 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Vyprodané

Monografia sa zaoberá základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Autorky analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry...

281 Kč

281 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností...

316 Kč

316 Kč

Vyprodané

Přidat do

Podnikové hospodárstvo (Zbierka príkladov a prípadové štúdie)

Helena Majdúchová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2010

Vyprodané

Predkladaná publikácia nadväzuje na vysokoškolskú učebnicu Majtán, Š. a kol.: Podnikové hospodárstvo, ako aj na predchádzajúce vydanie predmetnej publikácie - Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo - praktikum...

261 Kč

261 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.)...

316 Kč

316 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Podnik, ako základný prvok hospodárskeho systému, predstavuje v trhovom hospodárstve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo a s určitým rizikom, cieľavedome vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia vysvetľuje a opisuje jednotlivé oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky. Charakterizuje podnik, vymedzuje jeho podstatu a ciele, cyklus podniku. Rozoberá aj typológiu podnikov a vysvetľuje jeho základné formy. V závere sa....

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autorky sa zaoberajú základnými otázkami činnosti podnikov a vyhodnocovania procesov v podnikoch prostredníctvom hodnotových nástrojov. Analyzujú transformačný proces podniku, jeho prvky, fázy a sféry, ktoré sú následne aplikované...

374 Kč

374 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika nákladov, ľudských zdrojov, odpisovania majetku, podnikových činností a pod.)...

276 Kč

276 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha Neziskové organizácie rieši nielen vybrané problémy ekonomiky, manažmentu a marketingu neziskových organizácií, ale venuje sa aj ich právnej úprave, ich...

394 Kč

394 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhé, upravené vydanie. Kniha je rozdelená na 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly obsahujú vzorové riešenia príkladov z rôznych oblastí (založenie podniku, výpočet podielu na zisku, problematika...

173 Kč

173 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia sa v siedmich kapitolách venuje výkladu základných teoretických poznatkov o podstate a fungovaní podniku, a to tak, aby čitateľ získal komplexný pohľad na podnik...

638 Kč

638 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij