Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 7

Posíláme do pěti dní

V predloženej vysokoškolskej učebnici Podnik a podnikanie je vyjadrené úsilie vysokoškolských pedagógov opísať a vysvetliť oblasti podnikania a podniku ako jeho...

-10%
411 Kč

411 Kč

Sleva 10%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Podniková diagnostika

Anna Neumannová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2012

Posíláme do pěti dní

Vysokoškolská učebnica Podniková diagnostika predstavuje prvý komplexný pohľad na problematiku podnikovej diagnostiky ako vednej disciplíny v rámci podnikovohospodárskych náuk...

-5%
179 Kč

179 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Podnik a podnikanie – príklady a prípadové štúdie

od 345 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
-5 %
345 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2014

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2013
-5 %
345 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2014

Vyprodané

Podnik a podnikanie - príklady a prípadové štúdie

Anna Neumannová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Posíláme do pěti dní

Skúsený autorský kolektív predkladá hodnotnú publikáciu venovanú problematike podniku a podnikania najmä v podmienkach Slovenskej republiky...

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Podnik, ako základný prvok hospodárskeho systému, predstavuje v trhovom hospodárstve aktívne hospodárske centrum, ktoré dlhodobo a s určitým rizikom, cieľavedome vyrába výrobky alebo poskytuje služby na krytie potrieb spoločnosti...

289 Kč

289 Kč

Vyprodané

Přidat do

Podnikové hospodárstvo pre manažérov

od 281 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2015

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2015

Vyprodané

Vyprodané

Publikácia vysvetľuje a opisuje jednotlivé oblasti podnikania a podniku ako jeho základnej zložky. Charakterizuje podnik, vymedzuje jeho podstatu a ciele, cyklus podniku. Rozoberá aj typológiu podnikov a vysvetľuje jeho základné formy. V závere sa....

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers