Knihy
E-knihy

Vydavatelství OIKOYMENH

Zrušit
Titulky 364
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 364
Seřadit podle:

Bytí a čas

Martin Heidegger • OIKOYMENH, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ve svém stěžejním díle si autor položil tradiční otázku po bytí zásadně novým způsobem. To jej přivedlo k přehodnocení dosavadní filosofické tradice. Výklad lidského bytí ve světě, k němuž v tomto díle dospěl, představuje přelom, jímž se...

-5%
549 Kč

549 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Soubo statí předního francouzského hellénisty, věnovaných náboženství, filosofii, umění a politice, podává všestranný obraz řeckého myšlení a mentality.

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Platón se narodil kolem roku 428/427, snad mezi březnem a červencem r. 427, v Athénách či na Aigině. O rodině jeho otce Aristona není známo prakticky nic...

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Třísvazkové dílo slavné politické myslitelky, která zkoumá kořeny totalitarismu 20. století. První svazek je věnován antisemitismu, druhý imperialismu a třetí totalitarismu.

-5%
521 Kč

521 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

Devátý svazek ediční řady Platónovy spisy. Páté, opravené vydání.

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Symposion

Platón • OIKOYMENH, 2005 • 4. díl série

Posíláme do 8 dní

Čtvrtý svazek ediční řady Platónovy spisy. Šesté, opravené vydání.

148 Kč

148 Kč

Posíláme do 8 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Klasické dílo novověké filosofie vychází v novém překladu s paralelním latinským textem a poznámkami, obsahujícími mimo jiné hlavní odchylky francouzského autorizovaného překladu od původní latinské verze. Přeložili P. Glombíček a T. Marvan...

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Idea fenomenologie

Edmund Husserl • OIKOYMENH, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

První Husserlův spis k transcendentální fenomenologii provázený dvěma interpretacemi Jana Patočky. Lidské poznání se prostřednictvím subjektivních pochybností nepopírá, ale ani se nestává pochybným. Poznáním se však stávají pouze nepochybné možnosti...

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Klasické filosofické dílo z konce 17. století. Úvodem vyvrací Descartovu představu o vrozenosti idejí. Svým „ideismem“ zakládá mj. asociativní psychologii...

-5%
865 Kč

865 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kratylos

Platón • OIKOYMENH, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Formou rozhovoru, jehož vůdčí osobností je Sókrates, uvažuje Platón o vztahu věci, pojmu a pojmenování. První svazek řecko-českých vydání Platónových dialogů.

-5%
169 Kč

169 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

O zákonech

Marcus Tullius Cicero • OIKOYMENH, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ciceronův spis O zákonech úzce navazuje na jeho dílo O věcech veřejných. Oba tyto dialogy jsou zároveň míněny jako římská obdoba Platónových dialogů Ústava a Zákony. Ze spisu O zákonech, který Cicero nejspíše nikdy nedokončil, se dochovaly necelé tři...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ústava

Platón • OIKOYMENH, 2017

Na skladě, objednávejte ale rychle

Významný antický filozof rozvíjí vlastní koncepci státu, jeho ochrany, občanství a správy obce. Ideální státní uspořádání se opírá o společenství majetku a žen a rozumnou chudobu, která nepřeje přepychu. V tomto státě bude..

-5%
369 Kč

369 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

První díl Dějin náboženského myšlení - proslulého díla, do něhož rumunský historik náboženství shrnul výsledky své celoživotní práce - Od doby kamenné po eleusinská mystéria zachycuje nejstarší vrstvy dějin náboženství...

-5%
559 Kč

559 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími...

-5%
549 Kč

549 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 8 dní

Třetí svazek proslulého díla.

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Faidros

Platón • OIKOYMENH, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jeden z nejznámějších Platónových dialogů, který je věnován rétorice, kráse a lásce.

148 Kč

148 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prótagoras

Platón • OIKOYMENH, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

V úvodu tohoto dialogu se setkáváme s Hippokratem, který žádá Sókrata, aby se za něj přimluvil u Prótágora. Hippokratés se chce u tohoto slavného sofisty učit. Hippokratés totiž ví, že sofista umí udělat člověka dovedným řečníkem...

148 Kč

148 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sofistés

Platón • OIKOYMENH, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Významný logický dialog vymezuje pojem sofisty.

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Theaitétos

Platón • OIKOYMENH, 2007

Posíláme do 8 dní

Dialog Theaitétos náleží svou formou mezi tak řečené nepřímé dialogy. Ale není vypravován, jako tomu bývá u jiných dialogů toho druhu, nýbrž čten. V úvodním a jakoby rámcovém...

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Kritika soudnosti

Immanuel Kant • OIKOYMENH, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kantova Kritika soudnosti (1790) představuje základní spis moderní filosofie umění. Důraz je v ní kladen na svébytnost estetických soudů, jež i...i kritériu morálky, ani kritériu pravdivosti. Vedle obecných filosofických kategorií, které Kant no

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Kdybych byl diktátorem, zakázal bych zákonem půjčování knih.“

William Saroyan