Vydavatelství Historický ústav AV ČR

Dodání může trvat více než tři týdny

Předmětem monografie je výklad o Rusku 18. století v politických a kulturně historických souvislostech. Důraz je položen na tradice, symboly a stereotypy. Rusko je popsáno jako geopolitický celek, navazující na moskevský caesaropapistický...

-5%
778 Kč

778 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Vítězství a osvobození: pro Československo dvě nerozlučně související podstaty roku 1945. Na jedné straně vítězství spojeneckých mocností nad nacistickým Německem, jejichž nedílnou součástí bylo i Československo, a to nikoliv...

-5%
380 Kč

380 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do týdne

V prvních dvou svazcích rozpracovaného šestidílného projektu někdejších „tajných“ cirkulárních instrukcí a informací ministerstva zahraničních věcí ČSSR z let komunistického režimu (1956–1989) jsou – prakticky vesměs poprvé...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Pokračování válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1943 a přináší 160 dokumentů, které dokumentují přelomovou fázi druhé světové války a...

-5%
437 Kč

437 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Tato monografie může sloužit jako přehledová příručka, která přináší základní informace o ideové lince sociálního myšlení v česko-rakouském prostoru, chudinském a sociálním zákonodárství a také o konkrétním...

-5%
519 Kč

519 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Druhý svazek třetího dílu z válečné řady projektu Dokumenty československé zahraniční politiky zahrnuje období od 1. srpna do 31. prosince 1942 a přináší 154 dokumentů, které dokumentují zejména proces od uznání mnichovské dohody...

-5%
475 Kč

475 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace přináší zápisy z jednání československé exilové vlády v Londýně v roce 1945. Základem edice jsou zápisy ze zasedání vlády v Londýně, dále programy jednotlivých jednání vlády a její usnesení, v podobě dodatků pak...

-5%
432 Kč

432 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Jednotlivá hesla této encyklopedie, jejichž rozsah podle povahy tématu kolísá od stručných charakteristik po rozsáhlé specializované studie, jsou zaměřena na události, instituce a procesy, které formovaly život společnosti v jejích nejrůznějších polohách.

-5%
713 Kč

713 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Existuje jen málo osobností české minulosti, jež by byly v kolektivní paměti akceptovatelné napříč společenským a názorovým spektrem a které by se těšily veřejné pozornosti i úctě v nejrůznějších epochách jako panovník...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Geograf a cestovatel Jiří Daneš

 • Historický ústav AV ČR, 2017

Posíláme do pěti dní

Geograf a cestovatel Jiří Viktor Daneš (1880–1928) byl ve své době jednou z nejvýznamnějších osobností české vědy, současně osobou významně politicky a společensky činnou. Jako profesor geografie na Univerzitě Karlově v Praze...

-5%
346 Kč

346 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Svazek 29 je věnován Novému Bydžovu, mezi českými městy známému unikátně dochovaným pravidelným půdorysem (tzv. malý a velký čtverec) z počátku 14. století...

-5%
605 Kč

605 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do týdne

Tématem publikace je netradiční uchopení určitých mentálních principů, které vyvolala první světová...

-5%
692 Kč

692 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je jedním z výstupů stejnojmenného projektu Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši. Autoři v ní chtějí předestřít dějiny domu třetí probace Tovaryšstva Ježíšova v Telči, založeného v polovině 17. století, v širokém...

-5%
519 Kč

519 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

České země a Bavorsko (Konfrontace a paralely)

  • Kolektiv autorů
 • Historický ústav AV ČR, 2017

Posíláme do 10 dní

Psát a vydávat paralelní dějiny je nevděčná práce. Psát a vydávat paralelní dějiny sousedů, jejichž silná a sebevědomá minorita se nacházela na území druhého, kde jsou dnes její dějiny a kultura téměř vymazány, je navíc...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

31. svazek je věnován Jaroměři, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován. Jaroměř se nachází ve staré sídelní oblasti v dosahu Hradce Králové, spadající do sféry vlivu Přemyslovců...

-5%
605 Kč

605 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, objednávejte ale rychle

Šlechta v českých zemích na cestě ke dvorům prvních Habsburků. Kniha regionálního historika velice podrobně popisuje přítomnost a osudy některých členů české šlechty v raném novověku na dvorech Habsburků.

-5%
330 Kč

330 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Monografie je věnována osobnostem tří lesníků, kteří získali odborné znalosti na C. k. vysoké škole zemědělské ve Vídni před rokem 1918. Josef Opletal, nejstarší z nich, ztělesňuje ideál státního úředníka...

-5%
519 Kč

519 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 10 dní

Dosud nejrozsáhlejší svazek Akademické encyklopedie českých dějin zahrnuje sice jen podstatnou část hesel začínajících písmenem H, ale má zvláštní význam. Vedle mnoha hesel pojednávajících o událostech a reáliích dějinného...

-5%
808 Kč

808 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předkládaná publikace se věnuje přehledu bádání na téma dvorské společnosti, předně panovnického dvora v českém středověku. Soustředí se na počáteční podchycení rozvoje dnes již etablovaného dvorského výzkumu, kdy si klade...

-5%
380 Kč

380 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do týdne

Fiktivní Overtonovo okno s přesným návodem, jak manipulovat diskursem, Schrödingerova kočka, která zároveň je i není živá – tyto mezníky kognitivních teorií by mohly tvořit širší referenční rámec knihy. Jejích čtrnáct kapitol je věnováno...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne


„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky