Knihy
E-knihy

Knižní série Historický atlas měst České republiky

Zrušit
Titulky 11
Řazení

Dodání může trvat více než tři týdny

Svazek 29 je věnován Novému Bydžovu, mezi českými městy známému unikátně dochovaným pravidelným půdorysem (tzv. malý a velký čtverec) z počátku 14. století...

637 Kč

637 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Mikulov je ukázkovým příkladem staleté cílené koncepce budování rezidenčního města zasazeného do barokní komponované krajiny; znám je jako rezidence dvou předních šlechtických rodů (od 13. do sklonku 16. století Liechtesteinů a kontinuálně pak do...

637 Kč

637 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Vyprodané

Kutná Hora (zařazená na seznam UNESCO) náleží k nejhodnotnějším českým městským památkovým rezervacím, s unikátně dochovanou podobou středověké uliční sítě a velmi bohatým fondem světské i církevní architektury od gotiky po...

750 Kč

750 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Další ze svazků atlasového projektu ke srovnávacím dějinám měst. Obsahuje textovou i mapovou část k dějinám, historické geografii a kartografii městské části Prahy-Libně. Nedílnou součástí svazku je soupis pramenů a literatury a obrazová...

734 Kč

734 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Svazek č. 26 evropského atlasového projektu ke srovnávacím dějinám měst. Obsahuje textovou a mapovou část k dějinám, historické geografii, kartografii a ikonografii starého (v důsledku uhelné těžby zaniklého) i nového...

637 Kč

637 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Historický atlas města obsahuje úvodní textovou část (urbanisticko-historický vývoj města), mapovou část a výběrovou bibliografii. Nejobsáhlejší barevná mapová část zahrnuje na více než 40 listech staré mapy a plány města od 18. století...

744 Kč

744 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

30. svazek je věnován Poličce, dalšímu z východočeských věnných měst, pro která byl Historický atlas měst zpracován. Mezi městy 13. století Polička patří k nečetným případům, kdy je jménem znám lokátor (Konrád z Limberka) i doba a...

-5%
605 Kč

605 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Proměna zvlněné krajiny za novoměstskými hradbami v příměstskou obec a následně město se odvíjela především od zbourání pražského opevnění v 70. letech 19. století. Přitažlivost nezasídlené oblasti v těsné blízkosti...

637 Kč

637 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Počátky východočeského Jičína sahají do přelomu 13. a 14. století. Na podobě dnes patnáctitisícového města, jehož nejslavnější období spadá do první poloviny 17. století, kdy bylo hlavním městem frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna, a později...

734 Kč

734 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Historický atlas měst ČR, svazek č. 20 je věnován slezskému statutárnímu městu. Opava leží v poměrně úrodné a z klimatického hlediska příznivé oblasti v předhůří Hrubého Jeseníku na soutoku řek Moravice a Opavy...

700 Kč

700 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dvacátý osmý svazek Historického atlasu měst České republiky je věnován Zlínu. Atlas sestává z tradičních částí: úvodní historicko-topograficko-urbanisticky zaměřené studie, která přibližuje osídlení prostoru centra Zlína a jeho proměny od pravěku po...

637 Kč

637 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer