Knihy
E-knihy

Vydavatelství ASPI

Zrušit
Titulky 114
Řazení

Posíláme do pěti dní

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy...

721 Kč

721 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Včetně měsíční elektronické a čtvrtletní tištěné aktualizace. Průvodce Vám v jednom svazku poskytne výklad všech oblastí, se kterými se setkáte při vedení daňové evidence, a to ve znění předpisů pro rok 2007...

-5%
547 Kč

547 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Obchodní rejstřík (Praktický průvodce)

team of authors • ASPI, 2008

Posíláme do čtyř dní

Publikace je především praktickým průvodcem při cestě od podání návrhu na zápis obchodní společnosti do obchodního rejstříku (či zápisu jiných subjektů), přes nejčastější změny zápisu až po výmaz společnosti.

495 Kč

495 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Základním účelem díla je podat ucelený výklad základů platné právní úpravy obchodních závazkových vztahů. Dílo by mělo sloužit jako učební pomůcka studentům právnických fakult, kteří se s touto problematikou seznamují poprvé...

499 Kč

499 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Úvod do studia evropského veřejného práva, který poprvé v české odborné literatuře věnuje značnou pozornost historicko-srovnávacímu rozboru vývoje veřejného práva přesahujícího hranice jednotlivých evropských států...

-5%
281 Kč

281 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Autor publikace poukazuje nejen na důsledky selhání vnitřního kontrolního systému, ale i na předpoklady jeho řádného fungování, mezi něž patří především správná organizace účtáren a výběr správné techniky účtování...

-5%
440 Kč

440 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Tato publikace podává komplexní výklad poskytování náhrady mzdy, platu, respektive i odměny z dohody o pracovní činnosti zaměstnancům zaměstnavatelem od 1. 1. 2009. Jde o novou právní úpravu v zákoníku práce ...

-5%
176 Kč

176 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Po vstupu České republiky do Evropské unie, která se snaží daň z přidané hodnoty postupně harmonizovat tak, aby nebyla součástí konkurenčního boje mezi jednotlivými členskými státy, nabyla na významu role judikatury Evropského soudního...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Netradičně pojatý svazek, který kromě judikatury nabízí i obecný výklad k této problematice. Obsahuje stručný a praktický výklad k jednotlivým položkám, které advokáti ve své praxi klientům účtují...

-5%
425 Kč

425 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Přehled představuje první část dvoudílného svazku mapujícího další významnou oblast kriminality, která je větší či menší měrou charakterizována násilným jednáním pachatele. Navazuje tak na předchozí svazek týkající se skutkových podstat sedmé hlavy...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tento soubor judikatury zahrnuje rozhodnutí týkající se otázek občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem, a to zejména pravomoci soudů ve vztahu k cizině...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Základní vysokoškolská učebnice napsaná vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy je právě v prodeji.

-5%
474 Kč

474 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Komentář se týká nejdůležitějších mediálních zákonů (zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tiskového zákona, zákona o neperiodických publikacích, zákona o regulaci reklamy) a je napsán jedním z předních právních znalců...

450 Kč

450 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Podnikání (Segment)

team of authors • ASPI, 2008

Posíláme do čtyř dní

Tato publikace popisuje podnikání fyzických osob. Obsahuje stručný výklad právních předpisů, které podnikatel potřebuje znát. Seznámuje je nejen s živnostenským zákonem, ale i s právními předpisy daňovými...

-5%
1 110 Kč

1 110 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Daně 2007

ASPI, 2007

Posíláme do čtyř dní

Čtvrté vydání osvědčeného průvodce daňovou soustavou České republiky, ve kterém naleznete veškerý výklad ke všem daním zpracovaný ve znění právních předpisů k 1. 1. 2007...

-5%
883 Kč

883 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

První část učebnice čtenáře seznamuje s dosavadním průběhem a s politickými teoriemi evropské integrace a podrobně rozebírá institucionální uspořádání EU, dělbu pravomocí mezi EU a její členské státy a výkon těchto pravomocí...

908 Kč

908 Kč

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Nové vydání komentáře, které reaguje na důležité změny právní úpravy, zejména první velkou novelu zákoníku práce (zákon č. 362/2007 Sb.), jejímž účelem bylo odstranění legislativních chyb a formulačních nejasností vyskytujících se v textu zákona...

-5%
646 Kč

646 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

První ucelený přehled judikatury z oblasti hospodářské soutěže je členěn podle oblastí zákona o ochraně hospodářské soutěže...

-5%
335 Kč

335 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Pomocí našeho průvodce získáte komplexní přehled v oblasti nestátního neziskového sektoru. Naleznete zde vysvětlení a postupy řešení běžných problémů každého pracovníka nevýdělečné organizace...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Kniha zpracovává velmi aktuální téma, které je zajímavé pro všechny, kdo se zabývají evropskou integrací, včetně akademické sféry...

-5%
343 Kč

343 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. “

Bernard Bolzano