Knihy
E-knihy

Nejpopulárnější knihy autora

Zrušit
Titulky 24
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 24
Seřadit podle:

Posíláme do tří dní

Kniha je komplexní prací o právní úpravě společnosti s ručením omezeným podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech...

952 Kč

952 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou...

-5%
423 Kč

423 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Prostřednictvím případových studií kniha představuje historickou epistemologii coby snahu o produktivní propojení historických a teoretických přístupů...

-5%
166 Kč

166 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 8 dní

Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím kvantitativních dat v 19. století a zvukové reprodukci a backgroundové hudbě ve století dvacátém...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Akce

Posíláme do 10 dní

Publikace se zabývá aktuální problematikou bytového družstevnictví v kontextu celého jeho novodobého vývoje. Meritum práce spočívá v rozboru platné právní úpravy, výklad však pojednává i o vzniku a historii bytového družstevnictví v českých zemích...

-15%
502 Kč

502 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do čtyř dní

Publikace je již třetím dílem mnohaletého projektu Muzea hlavního města Prahy o pražských čtvrtích. Seznamuje s proměnami Žižkova v prostoru i čase: od sídla s několika desítkami obyvatel v polovině 19. století až k hrdému samostatn?

-5%
444 Kč

444 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Epistemologie (nových) médií

Tomáš Dvořák • Akademie múzických umění, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie přináší diferencovanou řadu pohledů na vztah nových médií a jejich teoretické (filozofické) reflexe, včetně reflexe samotné teorie nových médií. Autoři působí na různých vědeckovýzkumných institucích, případně...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-KNIHA
E-KNIHA

Okamžitě ke stažení

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit...

445 Kč

445 Kč

Okamžitě ke stažení

Fotografie, socha, objekt

Tomáš Dvořák • Akademie múzických umění, 2018

Posíláme do 10 dní

Fotografie je bytostně hraničním fenoménem. Osciluje na hranici pomíjivého a trvalého, dynamického a statického, zjevného a skrytého, vědy a magie, informace a věci, pravdy a fikce, umění a průmyslu, profesionálního a amatérskeho...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Valná hromada s. r. o.

Tomáš Dvořák • Wolters Kluwer ČR, 2012

Posíláme do tří dní

Publikace Valná hromada s. r. o., kterou napsal Tomáš Dvořák,  představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s. r. o. Kniha se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem...

603 Kč

603 Kč

Posíláme do tří dní

Temporalita (nových) médií

Tomáš Dvořák • Akademie múzických umění, 2017

Posíláme do tří dní

Kolektivní monografie je věnována vztahu médií a temporality s důrazem na proměny chápání a zkušenosti času způsobené nástupem tzv. nových médií. Tomáš Dvořák v úvodní kapitole sleduje historický vývoj kulturních technik...

269 Kč

269 Kč

Posíláme do tří dní

Vyprodané

Předkládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma osobních obchodních společností (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a evropského hospodářského zájmového sdružení)...

762 Kč

762 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha odhaluje a rozebírá málo známou kapitolu moderních českých dějin – realizované nebo jen naplánované projekty nuceného přesídlení neodsunutých německých obyvatel z pohraničí do vnitrozemí, soustředění zbylých Němců do oblasti těžby uranu či...

430 Kč

430 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii na téma přeměny obchodních korporací. Těžiště publikace je obsaženo v rozboru platné...

1 161 Kč

1 161 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Hlavní pozornost je zde věnována dosud jen nedostatečně zpracované problematice družstevní komplexní bytové výstavby, která měla pro formování novodobé tváře bytového družstevnictví zásadní význam...

650 Kč

650 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Již třetí – doplněné, aktualizované a mírně rozšířené vydání publikace obsahuje platnou právní úpravu družstev se zřetelem k nejnovějšímu vývoji zákonodárství, judikatury i právní doktríny...

650 Kč

650 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Vlastnictví bytů a nebytových prostor prožívá v České republice v posledních letech nebývalý rozkvět. Absolutní většina nové bytové výstavby, jakož i veškeré převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů bytových družstev...

570 Kč

570 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Předkládaná publikace je druhým aktualizovaným poznámkovým vydáním zákona o obecně prospěšných společnostech. Předmětem pozornosti práce jsou především praktické aspekty využití tohoto specifického druhu neziskové právnické osoby...

199 Kč

199 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Předkládána publikace obsahuje podrobný výklad nového zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a všech navazujících změn právní úpravy přeměn, které tento zákon s účinností od 1. 7. 2008 přinesl...

499 Kč

499 Kč

Vyprodané

Kapitoly z dějin a teorie médií

Tomáš Dvořák • Akademie výtvarných umění, 2010

Vyprodané

Třetí svazek Edice VVP přináší překlady klíčových textů předních světových historiků a teoretiků médií. Pozornost je v nich věnována filosofickým, sociologickým, estetickým a historickým problémům médií a komunikace...

250 Kč

250 Kč

Vyprodané


„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France