Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 9

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy...

-5%
685 Kč

685 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených a neřešených úloh, u některých příkladů uvádí více způsobů řešení.

495 Kč

495 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do
Okamžitý download
EPUB
MOBI
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení

Dielko toto odosielam medzi veľactené obecenstvo so stanovišťa tej presvedčenosti: že ono v mnohých pádoch ľudu nášmu môže sa stať opravdivým dobrodincom...

109 Kč

109 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikácia obsahuje riešenia úloh z matematiky základnej školy. Tematicky sčasti zodpovedá úrovni tzv. monitorov, sčasti prísnejším kritériám, ktoré by mohli byť súčasťou centrálnych prijímacích testov na...

287 Kč

287 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Uvedomiť si existenciu pravdepodobnosti znamená byť ohrozený len polovicou toho, čo nám prinesie osud. Publikácia poukazuje na fenomén pravdepodobnosti v našom živote - prezentuje použitie počtu pravdepodobnosti v oblastiach sociológie,...

412 Kč

412 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje riešenia 1270 príkladov na prijímacie pohovory na vysoké školy ekonomického a technického smeru. Zadania príkladov sú v súlade s požiadavkami jednotlivých vysokých škôl...

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zbierka príkladov je určená pre učiteľov matematiky na základných školách a osemročných gymnáziách (ale aj na iných typoch škôl), pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií, pre všetkých žiakov,...

134 Kč

134 Kč

Vyprodané

Přidat do

Manuál derivácií a integrácií funkcií

Ján Kováčik • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2008

Vyprodané

Publikácia obsahuje 800 riešených príkladov. Je zameraná predovšetkým na získanie zručností v počítaní derivácií a integrálov. Využíva pritom vzťah medzi deriváciou funkcie a jej integráciou do pôvodnej funkcie s výrazným uplatňovaním...

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

Stredoškolská matematika v príkladoch

Ján Kováčik • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2006

Vyprodané

Publikácia vychádza vo forme lístkovnice, bude postupne doplňaná o ďalšie riešené príklady, a to jednak podľa jednotlivých kapitol a jednak z hľadiska náročnosti a variability príkladov...

723 Kč

723 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

Jiří Orten