Vydavatelství Alter

Na skladě, objednávejte ale rychle

Čítanka obsahuje pokračování příběhů malého Toma, s nímž se děti seznámily ve Slabikáři, dále pohádky (i dramatizaci), básně, hádanky a lidová říkadla z Čech a Moravy. Závěr knihy je věnován nácviku čtení některých slov (ta lze vystřihovat a volně...

-5%
106 Kč

106 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit přináší zásobník zábavných úkolů zaměřených na čtení s porozuměním a nácvik plynulého čtení. Úkoly přímo navazují na výchozí texty z učebnice Moje první čítanka.

55 Kč

55 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Slabikář

 • Alter, 2017

Posíláme do pěti dní

Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči.

125 Kč

125 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 11 sad po 30 listech pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobení a dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující

449 Kč

449 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech pětiminutovek, které procvičují všechny spoje do 20 včetně příkladů na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku.

-5%
306 Kč

306 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 14 sad po 30 listech pětiminutovek – umožňuje dětem naučit se hbitě sčítat a odčítat jednociferná i dvojciferná čísla v oboru do 100.

-5%
306 Kč

306 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a...

-5%
69 Kč

69 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pravopisné pětiminutovky 9 završují řadu pracovních sešitů Alter k procvičování pravopisu v jednotlivých ročnících základní školy a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Titul zachovává koncepci a strukturu jako...

58 Kč

58 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pravopisné pětiminutovky 6

od 58 Kč

Kniha 2017
Na skladě
58 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha
Na skladě
58 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Další titul z řady Pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG. Procvičuje velká písmena; psaní s – z, n – nn, bě – bje, vě – vje, pě, fě, mě – mně, u – ú – ů; psaní předpon; párové souhlásky...

-5%
55 Kč

55 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Doplněk pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. ročníku. Obrázky, vyjmenovaná i příbuzná slova si žáci rozstříhají a různými...

-4%
44 Kč

44 Kč

Sleva 4%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů...

99 Kč

99 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kartonová vystřihovánka je určena k dramatizaci pohádek z knížky Zahrajeme si pohádky autorky Zuzany Novákové. Tato pomůcka je určena žákům 1.-3. ročníku pro dramatickou výchovu nebo jako doplněk výuky čtení a prvouky. Obsahuje 42 loutek + kulisy.

169 Kč

169 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 4. ročníku. Obsahuje sloupce slovních spojení a vět, do nichž žáci doplňují náležitá písmena. Obsahem sešitu jsou párové...

53 Kč

53 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná...

58 Kč

58 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Součástí sešitu je volně vložené sčítací pravítko do 20.

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Zaměřuje se na výklady o větě a souvětí, o druzích vět podle postoje mluvčího a o slovu. Podrobněji se zabývá slabikou a hláskou (souhlásky, samohlásky a dvojhlásky), podstatnými jmény, předložkami a slovesy. Jednoduchá slohová cvičení pojednávají...

122 Kč

122 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice Český jazyk – učivo o jazyce pro 6. ročník (Máme rádi češtinu) je první z upravené řady učebnic českého jazyka ALTER pro 2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Tato učebnice byla upravena tak, aby...

92 Kč

92 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tento díl učebnice je výrazně aplikační. Vše, čemu se žáci naučili v prvních třech dílech, včetně soustavné práce s mapou, využijí při poznávání světadílů. Obsahuje kartonovou přílohu a seznam internetových odkazů.

25 Kč

25 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Čítanka 7

Alter, 2014

Posíláme do pěti dní

Tvoří další část ucelené řady čítanek pro 2. stupeň ZŠ a příslušný ročník víceletých gymnázií. Při výběru textů si autoři čítanky kladli za cíl zprostředkovat žákům širší kulturní souvislosti a pěstovat v nich...

-5%
135 Kč

135 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. “

Bernard Bolzano