Nejpopulárnější knihy autora

Posíláme do pěti dní

Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní ALTER přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky terénních výzkumů...

75 Kč

75 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

16 Kč

Sleva 6%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Metodická příručka přináší náměty pro realizaci požadavků RVP ZV pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace v 1. ročníku ZŠ. Popisuje práci s učebnicemi matematiky ALTER, obsahuje náměty pro práci s nadanými žáky...

-5%
71 Kč

71 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství. Navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě a je rovněž koncipován tak, aby do něj žáci mohli psát. Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou...

-5%
58 Kč

58 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit k Čítance 2/1 poskytuje mnoho možností pro rozvíjení klíčových kompetencí. Všechna zadání v tomto sešitě umožňují tvořivé činnosti s literárním textem, rozvíjejí techniku čtení i čtenářské dovednosti...

-5%
36 Kč

36 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě ALTER (092769). Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou abecedou a přílohy...

-5%
60 Kč

60 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Jednodílný pracovní sešit je doplňkem upraveného vydání Čítanky 4, ale díky odkazům jej lze použít i k starším vydáním této čítanky. Obsahuje mnoho úkolů a námětů pro práci s textem; umožňuje realizaci požadavků RVP ZV.

-5%
61 Kč

61 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

36 Kč

36 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Matematika sešit 4/A pro 1. roč. ZŠ

od 53 Kč

Kniha 2019
53 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha 2014
53 Kč

Posíláme do pěti dní

53 Kč
53 Kč

Posíláme do pěti dní

Čítanka 3/2 je nový titul, který rozšiřuje výběr ukázek z Čítanky 3/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka 3/2 umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek...

-5%
80 Kč

80 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Sešit seznamuje žáky se základy literatury, obsahuje slova pro nácvik čtení, otázky po obsahu textu a úkoly ke každému článku z Čítanky.

-3%
28 Kč

28 Kč

Sleva 3%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit k Čítance 3/1 (kód 092999) je plně uzpůsoben upravené verzi Čítanky 3/1. Seznamuje žáky se základy literatury, obsahuje slova pro nácvik čtení, otázky po obsahu textu a úkoly ke každému článku z Čítanky.

-5%
37 Kč

37 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovní listy obsahují úkoly k procvičení učiva daného RVP ZV. Umožňují vytváření klíčových kompetencí a budování očekávaných výstupů RVP ZV...

33 Kč

33 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Čítanka 2/2 rozšiřuje výběr ukázek z prvního dílu Čítanky 2/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury.

-5%
92 Kč

92 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit přináší zásobník zábavných úkolů zaměřených na čtení s porozuměním a nácvik plynulého čtení. Úkoly přímo navazují na výchozí texty z učebnice Moje první čítanka.

55 Kč

55 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a...

-5%
69 Kč

69 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice je sestavena tak, aby se žáci aktivně podíleli na výuce a aby bylo možné výběr a rozsah cvičení přizpůsobit jejich individuálním možnostem. Daný titul umožňuje v první fázi aktivizovat...

150 Kč

150 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na...

-5%
69 Kč

69 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

V doplňku k Čítance 9 žáci najdou podrobné úkoly k jednotlivým textům, budou se moci hlouběji zamýšlet nad jejich poselstvím a s pomocí slovníčků si rozšíří znalosti z oblasti literární teorie.

-5%
55 Kč

55 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Sešit je věnován hravému nácviku násobení a dělení 5, 6, 7, 8, 9, 10, porovnávání čísel rozdílem, významu závorek apod. Dále obsahuje slovní úlohy a učivo geometrie. Mohou jej využít i žáci 3. ročníku, kterým násobilka činí...

58 Kč

58 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský