Posíláme do čtyř dní

Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé...

55 Kč

55 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do pěti dní

Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé...

55 Kč

55 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 15 dní

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k Matematice 4 ALTER...

54 Kč

54 Kč

Posíláme do 15 dní

Matematika pro bystré a nadané žáky 1

od 113 Kč

-40 %
113 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-5 %
180 Kč

Posíláme do čtyř dní

119 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-40 %
113 Kč
-5 %
180 Kč
119 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Setkáváte se s dětmi, které rády řeší matematické úlohy a problémy, nebo s dětmi, které mají při řešení matematických úloh hlubší vhled do problematiky než ostatní a nestačí jim...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je určena pedagogům I. stupně, kteří mají ve třídě žáky s dyskalkulií. V úvodu autorka popisuje příčiny problémů v matematice a způsoby jak je řešit. Publikace obsahuje 46 pracovních listů, které jsou sestaveny tak, že je uveden vzorový...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do čtyř dní

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v jednodílné učebnici Matematika pro 3. ročník ALTER.

-5%
79 Kč

79 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení, ve kterých žáci blíže poznávají desetinná čísla, s nimiž se denně v běžném životě setkávají; učí se je správně číst, zapisovat...

44 Kč

44 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo...

44 Kč

44 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Problematika specifických poruch učení je středem zájmu pedagogů, zejména z hlediska inkluzivního vzdělávání žáků. Je uvedena klasifikace poruch učení, příčiny poruch učení v matematice, analýza jednotlivých elementárních jevů...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV...

54 Kč

54 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Přináší výsledky a postupy řešení všech úloh a cvičení obsažených v obou dílech Pracovních sešitů k Matematice pro 3. ročník ALTER.

54 Kč

54 Kč

Posíláme do čtyř dní

Pracovní sešit k učebnici matematika 3, I. díl

od 55 Kč

55 Kč

Posíláme do 15 dní

55 Kč

Posíláme do čtyř dní

55 Kč
55 Kč

Matematika pro bystré a nadané žáky 1

od 89 Kč

89 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Vyprodané

89 Kč

Vyprodané

Posíláme do čtyř dní

Nové učivo obsahuje numeraci do 1 000. Pamětné i písemné sčítání a odčítání v oboru do 1 000. Porovnávání čísel, zaokrouhlování, jednoduché a složené slovní úlohy. Jednoduchá geometrie. Přináší pomůcky pro numeraci a...

54 Kč

54 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat. Dvojdílný pracovní sešit lze používat při práci s jednod?

-5%
125 Kč

125 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu).

55 Kč

55 Kč

Posíláme do čtyř dní

Posíláme do čtyř dní

Sbírka je určena především rodičům a učitelům, kteří dětem chtějí umožnit řešit matematické úlohy 4. ročníku podle jejich možností. Úlohy jsou rozděleny do tří úrovní podle náročnosti. Dítě si volí úroveň podle toho, jaké jsou jeho aktuální...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Vyprodané

Soubor ověřených pracovních listů pro práci se žáky s dyskalkulií na II. stupni ZŠ Obsahuje 74 pracovních listů. Jejich obsah je zaměřen na oblasti, které jsou pro děti na II. stupni se specifickými poruchami učení problematické. V tomto díle jsou...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Súbor overených pracovných listov na prácu so žiakmi s dyskalkúliou na 1. stupni ZŠ. Publikácia obsahuje v teoretickej časti odpovede na otázky o príčinách neúspechu žiakov v matematike, ponúka tipy, ako pomôcť žiakom s poruchami učenia. Praktické...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Vyprodané


„Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat. “

Kurt Tucholsky