Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 167
Řazení

Posíláme do pěti dní

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Čtenáři se dostává do rukou kniha, jež je rvním svazkem přehledu judikatury věnovaného zásadám soukromého práva, jež se stále častěji stávají běžnou součástí...

367 Kč

367 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zástavní právo v novém občanském zákoníku

od 670 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer
670 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Linde

Vyprodané

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer
670 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Linde

Vyprodané

Posíláme do pěti dní

Komentář zpracovaný širokým autorským kolektivem pod vedením soudcem JUDr. Jaromírem Jirsou představuje nové pohledy na české civilní procesní právo, v jehož...

900 Kč

900 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Základy občanského práva (2. upravené a rozšířené vydání)

Karel Schelle a a kolektiv autorů/autorek • Key publishing, 2010

Posíláme do 12 dní

Publikace je určena zejména pro neprávníky, kteří se chtějí seznámit se základními občanskoprávními instituty. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenář seznámí se základy obligačního práva, práva dědického,...

-5%
377 Kč

377 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace se zabývá problémy, které vznikají ze vztahů mezi nájemci a pronajímateli, ve světle posledních legislativních úprav (novela občanského zákoníku zákonem č. 107/2006 Sb.) a zejména posledních rozhodnutí soudů v této oblasti...

-5%
277 Kč

277 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví

kolektiv autorů/autorek • C. H. Beck, 2015

Posíláme do 12 dní

Nový občanský zákoník bez náhrady zrušil vyhlášku, která stanovovala bodové ohodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění. Došlo tak k zásadní změně právní úpravy v odškodňování nemateriálních újem na zdraví – bolestného a náhrady za ztížení...

514 Kč

514 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace pojednává o společném jmění manželů po přijetí nového občanského zákoníku. Jakkoliv je tento institut stále pevně usazen na čelním místě úpravy manželského majetkového práva, i on prodělal v souvislosti s rekodifikací soukromého práva řadu...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Jedná se o první vědeckou a odbornou monografii v naší právnické literatuře, která se zabývá realizací Listiny základních práv a svobod jako součásti...

495 Kč

495 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Publikace obsahuje judikaturu týkající se problematiky věcné, místní a funkční příslušnosti soudů v civilním, trestním i správním soudnictví, stejně jako judikáty...

-5%
813 Kč

813 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Snad žádná oblast občanského práva nedoznala s účinností nového občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních tak zásadních změn jako...

778 Kč

778 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem...

308 Kč

308 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Náklady řízení

Hromada, Levý, Vláčil, Tlašková, Pirk a další • C. H. Beck, 2017

Posíláme do pěti dní

Publikace poskytuje ucelený přehled o problematice nákladů civilního soudního řízení. Je určena advokátům, soudcům a všem, kteří hledají odpovědi při řešení....

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Nové právo k povrchu

Pavel Petr • C. H. Beck, 2016

Dodání může trvat více než tři týdny

Středobodem zájmu autora je problematika věcněprávních změn souvisejících se znovuzavedením superficiální zásady, jež byla v našem právním řádu známa do doby účinnosti...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Smlouvy přípravného druhu

od 315 Kč

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018
315 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2019
-5 %
366 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018
315 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2019
-5 %
366 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do šesti dní

Dědický statut – právo rozhodné pro přeshraniční dědické poměry, je odbornou publikací věnující se velmi komplikované oblasti mezinárodního práva soukromého, a to určování rozhodného práva v oblasti mezinárodního dědického...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tzv. zvláštní řízení soudní zákonodárce nově upravil v jediném kodexu, a tím je oddělil od běžných civilních sporů. Nynější právní úprava si zasluhuje...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Dne 1. ledna 2014 se stal účinným zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jenž přinesl do soukromoprávních vztahů změny většího či menšího rozsahu. Vznikly instituty nové...

-5%
912 Kč

912 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zvláštní řízení soudní

od 409 Kč

-5 %
409 Kč

Posíláme do pěti dní

430 Kč

Posíláme do pěti dní

-5 %
409 Kč

Posíláme do pěti dní

430 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Autor se v knize věnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu účastníků soudního řízení, ekonomickým a sociálním rizikům spojeným s vedením civilního procesu a..

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. “

Konfucius