Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 19
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání učebnice Teorie práva je aktualizovanou verzí vydání předchozího, které se osvědčilo. Proto se jeho základní struktura, rozsah a způsob výkladu nezměnily. Bylo však nutno reflektovat zvláště rekodifikaci soukromého práv

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhým vydáním Praktika teorie práva navazuje katedra teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy na Seminární praktikum z teorie práva z let 2004 a 2006 a na první vydání Praktika teorie práva z roku 2009. Tato u

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání osvědčené publikace určené studentům práva přibližuje teoretické základy práva bezprostředně na praktických příkladech, textech právních předpisů a judikátů...

290 Kč

290 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace představuje hlavní výstup z mezinárodní vědecké konference Ústavní kontinuita České republiky s československou tradicí, jež se ve dnech 10. 11. května 2018 konala v Praze u příležitosti 100. výročí vzniku...

-5%
808 Kč

808 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Autoři tohoto svazku vymezují podstatné náležitosti demokratického právního státu a analyzují současné modely vázanosti soudů právem. V této souvislosti poukazují na to, že rozsah i obsah "podstatných náležitostí demokratického právního státu"...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace je stěžejním výstupem programu rozvoje vědních oblastí Univerzity Karlovy - PRVOUK č. P04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním...

-5%
682 Kč

682 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 12 dní

První díl pětisvazkové monografie o nových jevech v právu na počátku našeho století si klade za cíl ukázat, jakou roli hraje historická zkušenost při utváření nového práva...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Právní propedeutika je určena studentům práv jak tradičního univerzálního studijního programu, tak i právních specializací. Může dobře sloužit též uchazečům o studium práva a všem, kdož se o právo zajímají. Má vést čtenáře k osvojení základní právní...

180 Kč

180 Kč

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Předtím, než se ekonomie emancipovala, žila šťastně jako podmnožina mravní filozofie, vzdálená moderní představě ekonomie jako matematicky-alokativní vědy, která si již dávno mravní otázky neklade. Snahu o redukci člověka na výrobní a konzumní jednotku...

-5%
855 Kč

855 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Mimořádná monografie věnovaná aktuálním problémům ochrany lidských práv, a to jak v České republice, tak i na evropské a mezinárodní úrovni. Kolektiv téměř padesáti předních českých a slovenských odborníků pojednává především o ústavním zakotvení...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vyprodané

Učebnice Teorie práva se stala nejprodávanější publikací Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2008. Stále rostoucí zájem o ni mezi studenty nejen právnických fakult, ale i dalších vysokých škol s oborově blízkým zaměřením, vedl k rozprodání...

390 Kč

390 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Problematika interpretace a argumentace patří v právní vědě mezi tradiční, klasická témata...

342 Kč

342 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Místo a úloha zákona v kontinentálním typu právní kultury: tradice, současnost a vývojové tendence"...

527 Kč

527 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnice Teorie práva se stala nejprodávanější publikací Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk v roce 2008. Stále rostoucí zájem o ni mezi studenty nejen právnických fakult, ale i dalších vysokých škol s oborově blízkým zaměřením,

397 Kč

397 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Lisabonská smlouva a její ratifikace jsou předmětem rozsáhlých veřejných, politických i odborných polemik. Proto Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a její katedra ústavního práva uspořádala dne 13. února 2009 vědeckou konferenci ...

302 Kč

302 Kč

Vyprodané

Přidat do

Teorie práva

Aleš Gerloch • Aleš Čeněk, 2007

Vyprodané

Text publikace je primárně určen studentům prvních tří semestrů magisterského studia oboru právo Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, ale může být používán i na dalších právnických fakultách v České republice...

423 Kč

423 Kč

Vyprodané

Přidat do

Seminární praktikum z teorie práva

Aleš Gerloch a a kolektiv autorů/autorek • Eurolex Bohemia, 2004

Vyprodané

Cílem publikace je přiblížit studentům ve vhodně vybraných příkladech abstraktní problematiku a vést je nikoli k mechanické reprodukci definic určitých pojmů, nýbrž k pochopení jejich významu, vzájemných souvislostí, jakož i modifikací...

512 Kč

512 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kolektivní monografie je stěžejním výstupem projektu GAČR č. P 408/10/1599 Metodologie interpretace práva jako záruka právní jistoty v soudobém demokratickém právním státě. V pěti kapitolách a shrnujícím závěru autoři analyzují metodologii interpretace...

646 Kč

646 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire