Edice Oikúmené

Posíláme do 14 dní

Ve studii z pozůstalosti Věčnost a dějinnost zkoumá Jan Patočka různé moderní koncepce člověka a zárověň formuluje svou vlastní filosofickou pozici. Studie završuje řadu článků, jimiž se Jan Patočka filosoficky vyrovnával s...

-5%
150 Kč

150 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými...

-5%
407 Kč

407 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů pozoruhodné a velmi přesné shody v jejich mytologii...

-5%
502 Kč

502 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality (náhlosti), tzn. nemetafyzicky chápaného času, a to v protikladu k metafyzickému pochopení...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera...

-5%
93 Kč

93 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči....

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

V této knize, díky níž má český čtenář poprvé možnost seznámit se s jeho dílem, se autor zabývá Aristotelovým pojmem rozumnosti (fronésis)...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha se zabývá různými aspekty vidění. Pojednává také o Husserlově teorii znaku a Kantově pojetí schématu z hlediska vizuální zkušenosti...

-5%
226 Kč

226 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Touha a odstup

 • OIKOYMENH, 2005

Posíláme do 14 dní

Úvod do fenomenologie vnímání...

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Systematický a historický výklad základních témat Husserlovy filosofie v jejím vývoji od problémů matematiky, logiky a teorie vědy k problémům vnímání, konstituce smyslu, jazyka a světa našeho života...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Cyklus univerzitních přednášek z konce padesátých let.

-5%
142 Kč

142 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Nejvýznamnější kniha kanadského představitele soudobé hermeneutiky, která shrnuje vývoj metody porozumění od pozdní antiky až po dnešní diskusi o problematice interpretace a mezikulturního dorozumění...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Soubor studií k Platónově etice a politice, v nichž autor na základě dialogického čtení hledá souvislost mezi péčí o duši, areté a spravedlností v obci a odpověoe na otázku po jednotě ctností a založení života na dialektice a dobru u Platóna...

248 Kč

248 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Základní práce protestantského teologa R. Bultmanna (1884-1976), žáka M. Heideggera, který vedle K Bartha rozhodujícím...

88 Kč

88 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Přednášky ze školního roku 1968/1969 jsou úvodem do fenomenologie a obsahují první nástin výkladu existence jako trojjediného životního pohybu.

98 Kč

98 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tak pravil Zarathustra je nejslavnější, ale možná i nejobtížnější kniho Friedricha Nietzscheho. Ve stejné míře se v ní totiž setkáváme s básnícím filosofem, jakož i s filosofujícím básníkem, který se zdánlivě uzavřel jakékoli...

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha s podtitulem "Příroda, vesmír, člověk" je rozborem Tomášovy nauky o přírodě a jeho filosofické antropologie...

448 Kč

448 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Základní a ve světové literatuře ojedinělá práce podávající v řadě jednotlivých studií-kapitol průřez dějinami vlivu Platónovy filosofie na křesťanské myšlení...

528 Kč

528 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor se rozhodl přiblížit Ježíšův příběh v perspektivě, která je v napětí s tím, jak se obvykle Ježíšův příběh prezentuje...

398 Kč

398 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann