Knihy
E-knihy

Edice Oikúmené

Zrušit
Titulky 36
Řazení

Posíláme do 16 dní

Ve studii z pozůstalosti Věčnost a dějinnost zkoumá Jan Patočka různé moderní koncepce člověka a zárověň formuluje svou vlastní filosofickou pozici. Studie završuje řadu článků, jimiž se Jan Patočka filosoficky vyrovnával s...

-5%
150 Kč

150 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality (náhlosti), tzn. nemetafyzicky chápaného času, a to v protikladu k metafyzickému pochopení...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Ve druhém dílu své trilogie odhaluje Dumézil na základě analýzy a srovnání literárního dědictví indoevropských národů pozoruhodné a velmi přesné shody v jejich mytologii...

-5%
655 Kč

655 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Tak pravil Zarathustra je nejslavnější, ale možná i nejobtížnější kniho Friedricha Nietzscheho. Ve stejné míře se v ní totiž setkáváme s básnícím filosofem, jakož i s filosofujícím básníkem, který se zdánlivě uzavřel jakékoli...

-5%
141 Kč

141 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Jan Patočka je čelným představitelem fenomenologicky zaměřené filosofie. Studoval u Edmunda Husserla a Martina Heideggera...

-5%
93 Kč

93 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 16 dní

Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči....

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

V této knize, díky níž má český čtenář poprvé možnost seznámit se s jeho dílem, se autor zabývá Aristotelovým pojmem rozumnosti (fronésis)...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Nejvýznamnější kniha kanadského představitele soudobé hermeneutiky, která shrnuje vývoj metody porozumění od pozdní antiky až po dnešní diskusi o problematice interpretace a mezikulturního dorozumění...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Cyklus univerzitních přednášek z konce padesátých let.

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Dějiny náboženského myšlení představují Eliadeho poslední velké dílo. Na rozdíl od své starší knihy Traité d’histoire des religions, kde se pokusil o systematický výklad morfologie projevů posvátna napříč nejrůznějšími kulturami i dějinnými...

-5%
407 Kč

407 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Touha a odstup

Renaud Barbaras • OIKOYMENH, 2005

Posíláme do 16 dní

Úvod do fenomenologie vnímání...

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Systematický a historický výklad základních témat Husserlovy filosofie v jejím vývoji od problémů matematiky, logiky a teorie vědy k problémům vnímání, konstituce smyslu, jazyka a světa našeho života...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Soubor studií k Platónově etice a politice, v nichž autor na základě dialogického čtení hledá souvislost mezi péčí o duši, areté a spravedlností v obci a odpověoe na otázku po jednotě ctností a založení života na dialektice a dobru u Platóna...

248 Kč

248 Kč

Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Dva prvořadí medievalisté v této krátké knížce z roku 1997 shrnují všechny dostupné poznatky o jedné z nekontroverznějších postav středověkého myšlení a nabízejí zcela novou hodnotící perspektivu...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autor se rozhodl přiblížit Ježíšův příběh v perspektivě, která je v napětí s tím, jak se obvykle Ježíšův příběh prezentuje...

398 Kč

398 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha s podtitulem ”Pokus o etiku pro technickou civilizaci” proslavila tohoto německého filosofa a získala mu prestižní Cenu německých knihkupců...

238 Kč

238 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Přednášky ze školního roku 1968/1969 jsou úvodem do fenomenologie a obsahují první nástin výkladu existence jako trojjediného životního pohybu.

98 Kč

98 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Nejprostší náboženství, které je v současné době známé, z pohledu sociologie náboženství a teorie poznání.

498 Kč

498 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Základní a ve světové literatuře ojedinělá práce podávající v řadě jednotlivých studií-kapitol průřez dějinami vlivu Platónovy filosofie na křesťanské myšlení...

528 Kč

528 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau