Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 11
Řazení
Počet titulů: 11
Seřadit podle:
Novinka
Na skladě

Na skladě, posíláme ihned

Výbor z děl velkého německého mystika 13. století s obsáhlou úvodní studií Jana Sokola. Reedice úspěšné knihy věnované středověké mystice, zejména dílu významného německého náboženského myslitele Mistra Eckharta. Úvodní studie Jana Sokola spolu s...

-15%
339 Kč

339 Kč

Sleva 15%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči....

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Kniha se v šesti studiích obrací k dvěma vrcholným postavám křesťanské pozdní antiky Řehořovi z Nyssy a Aureliu Augustinovi....

-5%
281 Kč

281 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 9 dní

Theodor z Mopsuestie († 428) proslul nejen jako biblista antiochijské školy vyhýbající se metodě alegorizování, ale zároveň jako autor christologické koncepce, v níž je velký význam přičítán Kristovu lidství...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 9 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem...

-5%
179 Kč

179 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Šest studií k dějinám pozdně antického a středověkého myšlení...

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci

Lenka Karfíková a Zbyněk Šír • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003

Vyprodané

Číslo, jeho význam pro strukturu skutečnosti i jeho alegorická interpretace patří od dob starých pythagorejců a od praxe starozákonní číselné symboliky k nejtypičtějším tématům evropského myšlení vůbec...

159 Kč

159 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie zkoumá motiv lidského života jako nekončící cesty obrácené ustavičně kupředu a do budoucnosti v představě Řehoře. V jednotlivých kapitolách kniha z perspektivy zvoleného tématu představuje jednotlivé Řehořovy spisy...

238 Kč

238 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon od novoplatonských myšlenek pod vlivem křesťanství. Tento pohyb je představen na třech tématech nestejné šíře: na Augustinově...

188 Kč

188 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Studie věnované jednotlivým aspektům patristického a raněscholastického myšlení (Origenes, Řehoř z Nazianzu, Augustin, Dionysius Areopagita, Hugo ze Sv. Viktora) vznikly původně jako přednášky v Praze a Olomouci.

148 Kč

148 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac