Posíláme do 15 dní

Lenka Karfíková ve své útlé knize sleduje proměny, jimiž prošlo Augustinovo pojetí platónského učení o anamnési. Zabývá se otázkou, zda Augustin počítal se vzpomínkou na minulé vidění duchovních (inteligibilních) předmětů, jež duše zřela před sestupem...

-5%
179 Kč

179 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Kniha se v šesti studiích obrací k dvěma vrcholným postavám křesťanské pozdní antiky Řehořovi z Nyssy a Aureliu Augustinovi....

-5%
281 Kč

281 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Augustinův raný dialog, v němž se řeší otázka velikosti duše: nejen ve smyslu místních rozměrů, ale také co do jejích obdivuhodných schopností. Autor hledá rovněž odpověď na otázku počtu duší. text doprovází obsáhlý úvod a komentáře filosofky a...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Mistr Eckhart a středověká mystika

od 198 Kč

Kniha 2019
Na skladě
-5 %
379 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

E-kniha 2009
PDF
EPUB
MOBI
198 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-5 %
379 Kč
E-kniha
PDF EPUB MOBI
198 Kč

Posíláme do čtyř dní

Prof. Lenka Karfíková se ve své nové knize obrací k té stránce Origenova díla, která bývá vedle jeho eschatologie, tedy konečného obnovení všech věcí zbavených porušitelné tělesnosti, pokládána za nejspornější: k jeho představám o původu duše a jejím...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Theodor z Mopsuestie († 428) proslul nejen jako biblista antiochijské školy vyhýbající se metodě alegorizování, ale zároveň jako autor christologické koncepce, v níž je velký význam přičítán Kristovu lidství...

-5%
131 Kč

131 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Plotin, filosof alexandrijského vzdělání, který působil v letech 244–269 jako učitel v Římě, byl nejen zakladatelem novoplatonské školy, ale zároveň podstatně ovlivnil raně křesťanské autory. Ti se jeho myšlením inspirovali jak...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Soubor sedmi statí věnovaných třem autorům 4. až 12. křesťanského století, s hlavním zaměřením k tématům času a řeči....

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Přátelství patřilo od starověku do oblasti filosofického uvažování. Bylo nejen námětem, ale i prostředím filosofických rozhovorů. Na oba tyto aspekty navázal a ve svých raných dílech je rozvinul jeden z nějvýznamnější myslitelů křesťanského...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Šest studií k dějinám pozdně antického a středověkého myšlení...

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

Kniha ukazuje fascinaci „platonskými knihami“, na jejichž četbu Augustin vzpomíná ve svých Vyznáních, i jeho postupný odklon od novoplatonských myšlenek pod vlivem křesťanství. Tento pohyb je představen na třech tématech nestejné šíře: na Augustinově...

188 Kč

188 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografie zkoumá motiv lidského života jako nekončící cesty obrácené ustavičně kupředu a do budoucnosti v představě Řehoře. V jednotlivých kapitolách kniha z perspektivy zvoleného tématu představuje jednotlivé Řehořovy spisy...

238 Kč

238 Kč

Vyprodané

Přidat do

Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci

 • Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003

Vyprodané

Číslo, jeho význam pro strukturu skutečnosti i jeho alegorická interpretace patří od dob starých pythagorejců a od praxe starozákonní číselné symboliky k nejtypičtějším tématům evropského myšlení vůbec...

159 Kč

159 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Studie věnované jednotlivým aspektům patristického a raněscholastického myšlení (Origenes, Řehoř z Nazianzu, Augustin, Dionysius Areopagita, Hugo ze Sv. Viktora) vznikly původně jako přednášky v Praze a Olomouci.

148 Kč

148 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. “

Bernard Bolzano