Posíláme do týdne

Takto myšlen, odkrývá se svět člověku jako událost neskrytosti (ALETHEIA), a nikoli již jako „celek toho, co jest“, nebo jako „skutečnost“, jak explicitně či implicitně předpokládala dosavadní, proto metafysická filosofie...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

V Ročence pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2017 čtenář nalezne krom statí vzešlých ze samostatného bádání autorů (Vincent Blanchet, Taťána Petříčková, Richard Zika, Robert Kanócz) studie sjednocované třemi tematickými okruhy...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie je analýza ekstatické temporality (náhlosti), tzn. nemetafyzicky chápaného času, a to v protikladu k metafyzickému pochopení...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie...

-5%
312 Kč

312 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Předkládaná kolektivní monografie seznamuje čtenáře se specifickým výsekem z německého filosofického promýšlení otázek spjatých s bohy, božstvím a jejich vztahem k člověku. Rámována je Schillerovou básní Řečtí bohové a může být vnímána jako představení...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Studie "Jest duše cizinkou na této zemi" sleduje Heideggerovo chápání odloučenosti (Abgeschiedenheit), s cílem přiměřeně položit a zodpovědět otázku po vztahu toho myšlení (Denken), které se nás v pozdní fázi svého života....

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Ročenku pro filosofii a fenomenologický výzkum (2018) uvádí rozsáhlejší anglicky psaná stať Filipa Horáčka o Synesiově listu o námořní plavbě roku 401, která po přípravné části zabývající se problematikou fikce a fakticity v tomto dopise ukazuje, jak...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Jádrem pátého svazku Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum (2015) je reflexe prof. Kennetha Maly nad problematikou Heideggerových Beiträge (1936/38). Reflexe však nesleduje jen základní obsahové problémy tohoto dnes již...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 11 dní

J. Novotný sleduje v první studii místo, pojetí a především založení naladění ve fundamentální ontologii. Usiluje o pochopení a vyložení toho, co je zde míněno naladěním jako takovým a jak náleží do celku výkladu lidského pobytu (Dasein)...

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

V centru Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum pro rok 2016 stojí obsáhlejší studie Roberta Kanócze, která je pozoruhodnou diskusí možností a dosahu nejzákladnějších ontologických východisek...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Studie věnovaná Hegelově pojetí bytí a interpretaci ontologické skladby přítomnosti.

-5%
95 Kč

95 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 11 dní

České slovo „svět“ znamenalo původně „světlo“ a „svit“ patří ke slovesu „svítit“. Slovo „světasvit“ vyslovuje proto znovu svět v jeho počátečním významu, vyslovuje ten svět, v němž žijeme a umíráme, ten, který je

-5%
143 Kč

143 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vyprodané

Úvod do filosofického myšlení je široce koncipovaná vysokoškolská učebnice filosofie. V pěti oddílech podává čtenáři přehled o základních tématech evropské filosofie a konkrétních způsobech jejich zpracování...

450 Kč

450 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca