Vánoce

Juraj Dragašek

8

Moje srdcovky

Moje odznaky

Moje aktivity

8

Juraj Dragašek napsal recenzi

07.08.2021 20:42

Tento příspěvek prozrazuje důležité momenty děje, proto je skrytý, abychom vám nepokazili zážitek ze čtení.

Kniha významnej francúzskej politologičky je voči islamu pomerne drsná. Za problém považuje nekritický postoj moslimov ku Koránu a Mohamedovi, ale i uzavretosť samotného islamu, ktorá umožňuje jeho neustály konzervatívny výklad. Problematické je podľa autorky i schvaľovanie násilia, prítomné v samotnom jadre islamu, ktoré nie je, tak ako v kresťanstve, doplnené a nahradené prikázaniami lásky. Autorka upozorňuje i na často naivný pohľad nemoslimov na islam, ktorý sa snaží odlíšiť islam ako náboženstvo, od islamizmu ako politického a ideologického hnutia. V islame je však náboženstvo nutne prepojené s politikou. Tento pohľad podporujú i niektorí moslimskí intelektuáli, ktorí však podľa autorky už do istej miery zdieľajú liberálne hodnoty západnej spoločnosti. Tento fakt podľa Laurentovej len potvrdzuje skutočnosť, že učenie islamu je nezlučiteľné s liberálnymi hodnotami, ktoré napriek všetkej problematickosti pochádzajú z kresťanského učenia o slobode človeka. Autorka popisuje absenciu prirodzených práv v islame, ako i náboženskú neznášanlivosť moslimov. S moslimami je však potrebné naučiť sa žiť v mieri. Ponúka Laurentová teda nejaké riešenie? Zaujímavým sa zdá návrh, aby asimilácia moslimov v západných krajinách prebiehala na základe toho, že sú občanmi štátu a nie na základe ich náboženskej príslušnosti, vďaka ktorej by im mali byť priznané špeciálne práva. V podstate ide o odmietnutie islamu, ale nie moslimov. Autorka prísne odsudzuje teokratickú nenávisť voči moslimom. Netreba si zakrývať oči pred neprijateľnosťou islamu, ale je potrebné byť otvorený voči moslimov. Autorka nakoniec sama priznáva, že najmä činy Islamského štátu podnietili kritickú diskusiu i v samotnom islame. Laurentovej prístup k moslimom je tak príkrejší ako napríklad postoj Habermasa či Derridu, ktorí sa dokázali zhodnúť na univerzálnom koncepte pohostinnosti, ktorý by mohol byť motívom, na ktorom by prebiehal medzináboženský kontakt. Laurentová považuje tento koncept, kvôli špecifikám islamu, za nedostatočný. Kniha je výborným sprievodcom i súčasným islamom a na jeho základe je možné si urobiť obraz o problémoch a situácii arabského sveta.

Číst víc

8

Juraj Dragašek napsal recenzi

01.08.2021 10:04

Klasické dielo, ktoré je ale prekvapivo jednoduché na čítanie a predstavuje hodnotnú oddychovú literatúru. City hlavného hrdinu sú vyjadrené veľmi autenticky a mnohé z nich budú čitateľovi známe a pochopiteľné. Goethe ich spolu s intímnejšími scénami opisuje intenzívne, ale bez toho, aby boli zbytočne explicitné. Zaujímavé sú i dejové odbočky, ktoré zdôrazňujú rozpoloženie Werthera a zároveň prispievajú k definovaniu osobitostí danej doby, čo je tiež jedným z cieľov autora. Záver diela je pomerne dramatický a vyvoláva napätie. Kniha je vhodná i pre čitateľov súčasnej literatúry, keďže ponúka porovnanie rôznych spracovaní veľmi častej témy literatúry vôbec.

Číst víc

8

Juraj Dragašek napsal recenzi

29.06.2021 15:38

Herzog, román o potulnom intelektuálovi židovského pôvodu, vás zavedie do Ameriky 60. rokov 20. storočia. Teda skôr do vnútorného sveta hrdinu tohto románu. Z hľadiska deja sa toho v knihe až toľko nestane. Autor striedavo opisuje (mo)mentálny stav Mosesa Herzoga a zároveň dáva nahliadnuť do osobnej histórie hrdinu. Moses je uznávaný spisovateľ a akademik, poznačený krízou stredného veku, ktorý vedie nie príliš úspešný osobný život. Zaujímavou črtou knihy sú fiktívne listy, ktoré Moses píše akoby mimovoľne, aj v priebehu iných činností. Listy sú venované rôznym verejne známym osobám, alebo osobám z Herzogovho života. Tieto prúdy myšlienok, ktoré hrdina produkuje, sa bežne interpretujú ako príznak psychózy, ktorou mal trpieť. Rozhodne sú však dôkazom bohatého vnútorného života, a ich pestrosť a prenikavosť stoja v kontraste s ťažkopádnosťou Mosesa v reálnom živote. Moses Herzog je absolventom sociológie a antropológie, avšak idey v jeho listoch presahujú spoločensko-vedný obsah a potešia každého humanitne orientovaného čitateľa.
Román Herzog sa nečíta ľahko a je potrebné sa adaptovať na daný spôsob písania. Dejové línie, ktoré sa v knihe objavujú, majú skôr epizódny charakter a pomáhajú nahliadnuť do sveta hlavného hrdinu.

Číst víc

Juraj Dragašek

Juraj Dragašek získal odznak Máte čtenářský profil

28.06.2021 19:21

Váš čtenářský profil je na světě! Odteď se můžete každému pochlubit, jací úžasní čtenáři jste!

„Víra v budoucnost - to je pochybná ctnost, nemyslíš? Něco stejně pošetilého jako stavět modely lodí do lahví. Víš, jak to myslím - obdivuhodné, ale trochu z toho naskakuje husí kůže. “

Domov na konci světa - Michael Cunningham
Domov na konci světa
Michael Cunningham