Na skladě, posíláme ihned

Rímska ríša sa na vrchole svojho rozmachu dostávala do čoraz búrlivejších pomerov, keď bola napádaná rôznymi kmeňmi spoza vonkajších hraníc ríše a zároveň v jej vnútri vznikali rozpory medzi samotnými Rimanmi...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Poetika

 • Thetis, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

-5%
229 Kč

229 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

V období hegemónie Rímskej ríše, v časoch jej najväčšieho rozmachu došlo k určitej stagnácii vývoja filozofického myslenia...

-5%
392 Kč

392 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Ílias XIII - XXIV

od 328 Kč

Na skladě
-5 %
328 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě
-5 %
328 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha
Na skladě
-5 %
328 Kč
Kniha
Na skladě
-5 %
328 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Narodil sa na Same, študoval v Aténach u Theofrasta v Lykeiu spoločne s priateľom Menandrom, s ktorým slúžil i na vojne. Počas lamijskej vojny sa presťahoval s rodičmi do Kolofónu. Filozofiu začal vyučovať najskôr v Mytiléne,...

-5%
392 Kč

392 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Odysseia I - XII

 • Thetis, 2011

Na skladě, objednávejte ale rychle

Podľa Homérovho životopisu, ktorý je pripisovaný Hérodotovi, sa Homéros narodil v maloázijskom meste Smyrne. Pretože ho matka Krétheis porodila pri rieke Melés, dala mu meno Melésigenés...

-5%
350 Kč

350 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Oblaky, Osy

 • Thetis, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nespochybniteľný prínos pre kultúru a progresívny vzostup celej Európy mala grécka vzdelanosť, formujúca sa prostredníctvom filozofie. Učenci a vzdelanci zakladali v rôznych oblastiach Grécka filozofické školy...

-5%
409 Kč

409 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Lysistrata

 • Thetis, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Aristofanes zaujímal kritický pohľad na všedné, opakované stvárňovanie komických scén, ktoré sám odmietal. Hľadal námety, ktorými by sa od iných komikov líšil svojou originalitou a zároveň poukazoval na spoločenské problémy jeho doby...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Odysseia XIII - XXIV

 • Thetis, 2011

Posíláme do pěti dní

Slepý Melésigenés s ťažkosťami hľadal prostriedky na živobytie, no na druhej strane si získaval čoraz viac obdivu a sympatií u ľudí, ktorí sa ho snažili povzbudzovať a podporovať...

-5%
350 Kč

350 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vtáci, Žaby

 • Thetis, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

V starovekých Aténach na pódiu Dionýzovho divadla pod Akropolou dominovala tragédia. No popri dramatickom umení dostávala priestor aj komédia, ktorá sa objavovala v satyrských hrách po predvedení tragických trilógií, ale aj ako samostatný žáner...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Životopisy významných osobností sa už v staroveku stali obľúbenou matériou spisovateľov. Prostredníctvom nich mohli autori predkladať čitateľom množstvo zaujímavých informácií zo všetkých oblastí spoločenského života a dopĺňať ich vlastnými názormi...

-5%
392 Kč

392 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nikolaj Albertovič Kun, vynikajúci ruský historik a spisovateľ, absolvent Moskovskej univerzity, sa vo významnej miere zaoberal dejinami a umením antického Grécka a Ríma...

-5%
457 Kč

457 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zenon z Kitia je pokladaný za zakladateľa stoicizmu. Pochádzal z mesta Kition na Kypre. Keď stroskotali jeho obchodné lode a prišiel o majetok, upriamil svoju pozornosť na štúdium filozofie v Aténach, pričom ho svojím učením ovplyvnili najmä Krates...

-5%
385 Kč

385 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Plutarchos, rodák z boiótskej Chaironeie, bol plodným spisovateľom. Väčšinu svojho života strávil vo svojom rodnom meste, kde sa venoval úradnej činnosti. Mal dobré vzťahy s delfskou veštiarňou, ktorú často navštevoval a dokonca sa stal aj jej kňazom...

-5%
409 Kč

409 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Aristofanes sa s obľubou púšťal vo svojej tvorbe do ženských námetov. V nich mohol ľahko zabŕdať do citlivých otázok spoločenského života, akými boli aj náboženstvo a demokracia či problém rovnoprávnosti. Snáď viac ako iní dramatici mal Aristofanes...

-5%
392 Kč

392 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Prikovaný Prometheus, Trójanky, Odľud

od 220 Kč

Na skladě
-5 %
321 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-35 %
220 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha
Na skladě
-5 %
321 Kč
-35 %
220 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Atény si získali slávu a veľkú úctu ostatných miest po víťazstvách nad Peržanmi pri Maratóne, Salamíne a Platajách. Ich demokratické zriadenie bolo pre všetkých vzorom a symbolom slobody. V Aténach bola tolerovaná a znášaná i tvrdá kritika...

-5%
392 Kč

392 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Stoický filozof, ktorý sa zaslúžil o rozpracovanie a rozvoj stoickej filozofie, a to až do tej miery, že sa hovorilo: „Ak by nebol Chrysippos, nebola by ani Stoa.“ Pochádzal zo Soloi na území dnešného Turecka zo zámožnej rodiny, no po úkladnej strate...

-5%
384 Kč

384 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Mier, Plutos

 • Thetis, 2014

Na skladě, objednávejte ale rychle

Po víťazných vojnách Grékov nad Peržanmi sa z Grécka stala mocnosť v Stredomorí, ktorá nebola nikým príliš ohrozovaná a zažívala dobu rozkvetu. No jednako vládlo medzi samotnými Grékmi súperenie o dominanciu...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire