Poetika

 • Thetis, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Aristoteles sa v diele Poetika podujal preskúmať matériu umenia a jeho spoločenský význam. Vo svojom bádaní čitateľovi podáva ucelený obraz o možnostiach ktoré človeku poskytuje umenie, jeho jednotlivé zložky...

-5%
229 Kč

229 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Rétorika

 • Thetis, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dielom Rétorika završuje Aristoteles skúmanie spoločenských javov, politického systému, vzťahov vytvárajúcich sa v obci, štáte. Väzby v obci, štáte sa prejavujú navonok medzi jednotlivcami individuálnym konaním...

-5%
297 Kč

297 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Jeden ze základních textů řecké filosofie. Co je vlastně skutečné? Jednotlivé nebo obecné? Platón tvrdil, že skutečnost přísluší pouze obecným idejím a jednotlivosti jsou jen nedokonalé z nich odvozené napodobeniny. Podle Aristotela, který s Platónem...

365 Kč

365 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Spis přináší Aristotelovo učení o principech neboli počátcích výkladu přírody a podrobný rozbor pojmů náhody, nutnosti, samovolnosti a příčiny. Systematický rozbor procesu-pohybu, vztah omezeného a neomezeného, analýzy prostoru (místa) a času náleží...

320 Kč

320 Kč

Vyprodané

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Starovekí filozofi sa vo svojich bádaniach často zaoberali problematikou súvisiacou so skúmaním sveta, s existenciou Zeme a iných vesmírnych telies, rozmýšľali, ako vznikol svet, čo bolo a je príčinou pôvodu a fungovania vesmíru...

-5%
378 Kč

378 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Nejuniverzálnější duch antiky Aristotelés vynikal kromě originality myšlení i nesmírnou tvůrčí potencí. Za svůj život napsal nesčíslné množství odborných i vzdělávacích spisů a pojednání, z nichž se dochovala pouze část...

265 Kč

265 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Etika Níkomachova je klasickým dílem filosofické etiky. Poprvé systematicky probírá otázku ctnostného jednání, uměřenosti a nezdrženlivosti, spravedlnosti, úmyslnosti a dobrovolnosti, slasti a blaženosti. Kniha je proto základním pramenem pro filosofy...

295 Kč

295 Kč

Vyprodané

Přidat do

Metafyzika A

 • OIKOYMENH, 2015

Vyprodané

Metafyzika A je úvodní knihou souboru Aristotelových spisů věnovaných otázkám první filosofie. Aristotelés zde definuje filosofii jako vědu o prvních počátcích a příčinách. Na pozadí své vlastní nauky o příčinách podává přehled názorů svých předchůdců...

118 Kč

118 Kč

Vyprodané

Přidat do

Aténska ústava

 • Kalligram, 2009

Na skladě, objednávejte ale rychle

Diogenes Laertios vo svojom známom diele Životy, názory a výroky slávnych filozofov zaradil do zoznamu Aristotelových prác aj spis Ústavy 158 obcí, ktorý skúma demokratické, oligarchické a aristokratické zriadenie, kráľovstvo i tyraniu...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Magna Moralia

 • Rezek, 2010

Vyprodané

Aristotelova Velká etika (Magna Moralia) v upraveném překladu Antonína Kříže. Její velikost týká se rozsahu pojednávaných témat; dva oddíly o eutychii a kalokagathii nemají paralelu v Aristotelově Etice Níkomachově.

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Etika Nikomachova

 • Kalligram, 2011

Vyprodané

Etická spravodlivosť patrí podľa Aristotela do oblasti dobrého a správneho konania, ktoré človeka vedie k jeho cieľu, plnému životu ako forme šťastia. Spravodlivosť teda nie je formou rozumovej cnosti ako schopnosti správneho teoretického poznania...

247 Kč

247 Kč

Vyprodané

Přidat do

Politika

 • Kalligram, 2006

Vyprodané

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...

216 Kč

216 Kč

Vyprodané

Přidat do

Politika

 • Kalligram, 2009

Vyprodané

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Kdo zabíjí člověka, zabíjí rozumnou bytost. Kdo však zabíjí dobrou knihu, zabíjí rozum sám. “

John Milton