Knihy o správním právu

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Správní právo - Martin Kopecký
Správní právo
Obecná část

Po dvou letech od vydání učebnice Martina Kopeckého Správní právo. Obecná část, která byla na knižním trhu již beznadějně rozebrána, vychází její druhé vydání. Kniha zúročuje bohaté a mnohaleté odborné a pedagogické...

 • Knihabrožovaná vazba
  641 Kč
  Na skladě

Zákon o obecní policii - Pavel Vetešník
Zákon o obecní policii
Komentář, 2. vydání

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních...

 • Knihapevná vazba
  1 267 Kč
  Do 25 dní

Úplné Znění - 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023 -
Úplné Znění - 1443 Nový stavební zákon od 1. 7. 2023
Podle stavu k 9. 8. 2021

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu...

 • Knihabrožovaná vazba
  70 Kč
  Více než 30 dní

Katastrální zákon - Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček
Katastrální zákon
Komentář

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů...

 • Knihapevná vazba
  992 Kč
  Na skladě

Místní a účelové komunikace - Aleš Mácha, Karel Huneš
Místní a účelové komunikace

Příručka se zabývá místními a účelovými komunikacemi, které jsou v praxi nejproblémovějšími kategoriemi pozemních komunikací. Autoři se zaměřují zejména na problematické...

 • Knihabrožovaná vazba
  297 Kč
  Na skladě

Mezinárodní cestovní ruch - Iveta Hamarneh
Mezinárodní cestovní ruch

Cestovní ruch patří podle mnoha teoretiků i praktiků k důležitým odvětvím národního hospodářství. O tom, že mnoho nejrůznějších míst ve světě se snaží stát se destinací cestovního ruchu, aby řešilo svou nepříznivou ekonomickou situaci, dnes již není...

 • Knihabrožovaná vazba
  212 Kč
  Do šesti dní

Politika rozvoje venkova EU - Jana Poláková
Politika rozvoje venkova EU

Kniha shrnuje principy opatření rozvoje venkova. Nastiňuje vývoj od 90. let 20. stol. do současnosti se soustředěním na podmínky EU a komplexní úděl zemědělských výrobců České republiky. V návaznosti na zemědělský koncept rozvoje...

 • Knihabrožovaná vazba
  316 Kč
  Na skladě

Úplné Znění - 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod -
Úplné Znění - 1438 Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
podle stavu k 1. 7. 2021

Od července 2021 se na základě nálezu Ústavního soudu významně změnil zákon o volbách do Parlamentu ČR, jehož novelizovaný text najdete v této publikaci...

 • Knihabrožovaná vazba
  89 Kč
  Na skladě

Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) č. 361/2000 Sb. -
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu) č. 361/2000 Sb.

Publikace obsahuje zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů včetně poslední novely č. 337/2020 Sb.). Souvisejícími publikacemi jsou Správní právo...

 • Knihabrožovaná vazba
  56 Kč
  Více než 30 dní

Praktikum civilního procesu - Radka Zahradníková a kolektiv
Praktikum civilního procesu

Publikace volně navazuje na učebnici Civilní právo procesní a představuje nejen stručný výklad tuzemského civilního práva procesního a jeho institutů, ale především jejich promítnutí do praxe. Každá kapitola obsahuje v úvodu...

 • Knihabrožovaná vazba
  441 Kč
  Na skladě
Civilní právo procesní - Radka Zahradníková a kolektiv
Civilní právo procesní
(3. aktualizované vydání)

Třetí vydání publikace Civilní právo procesní reaguje na novelizace nejenom občanského soudního řádu a zákona o zvláštních řízeních soudních, ale i dalších právních předpisů upravujících civilní proces provedené zákony vydanými v mezidobí od 2. vydání. Ně

 • Knihabrožovaná vazba
  630 Kč
  Na skladě

Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013 - Zbyněk Zazvonil
Administrativní ceny nemovitostí a jejich vývoj v letech 1964–2013

Kniha se zabývá především administrativním oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013, tedy v širokém záběru téměř 50 let. Nejde však o pouhý text...

 • Knihabrožovaná vazba
  244 Kč
  Do 25 dní

Environmentální aspekty potenciálu území pro cestovní ruch - Petr Houška
Environmentální aspekty potenciálu území pro cestovní ruch

Studijní publikace se věnuje velmi aktuálnímu tématu, které je zajímavé jak pro širokou veřejnost, tak se dotýká i řady odborných předmětů vysokých škol specializovaných na obor Cestovní ruch. Struktura publikace nazvané "Environmentální aspekty...

 • Knihabrožovaná vazba
  150 Kč
  Na skladě

Fotovoltaika - Ralf Haselhuhn
Fotovoltaika
Budovy jako zdroj proudu

Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a přínosy fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na budovách. Přitom vychází z nejnovějších poznatků tohoto rychle se vyvíjejícího se oboru, ...

 • Knihapevná vazba
  229 Kč
  Více než 30 dní

Stavební zákon s komentářem - Jiří Plos
Stavební zákon s komentářem
Pro praxi

Jediný kompletní a ucelený soubor zákonů a vyhlášek souvisejících se stavebním zákonem a výkonem povolání architektů a projektantů. Obsahuje kompletní znění stavebního zákona včetně novely platné od 1. 1. 2013, jeho prováděcí vyhlášky (stav k 1. 7. 2013).

 • 662 Kč
  Na skladě
 • 672 Kč
  Ihned ke stažení

Zdravotnická povolání - Dominik Brůha, Eva Prošková
Zdravotnická povolání

Tento svazek řada přehledů judikatury zahrnuje dosud nezmapovanou oblast rozhodnutí soudů týkající se rozhodčího řízení a rozhodčích soudů, které jsou stále častěji vyhledávány stranami při řešení sporů. Vybraná rozhodnutí převážně Ústavního soudu...

 • Knihabrožovaná vazba
  620 Kč
  Do pěti dní

Cestovní ruch a Evropská unie - Ľudmila Novacká
Cestovní ruch a Evropská unie

Současná Evropská unie v počtu 27 členských zemí a 4 kandidátských zemí se stává územím, které má na evropském trhu i světovém mezinárodním trhu cestovního ruchu své významné postavení...


Jak dobře investovat do bydlení - Martin Lux, Petr Sunega
Jak dobře investovat do bydlení

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí...

 • Knihabrožovaná vazba
  181 Kč
  Do 25 dní

Právní prostředí podnikatele - Bohumil Vítek
Právní prostředí podnikatele

Odborná publikace je věnována základnímu právnímu prostředí, ve kterém se podnikatel pohybuje. Poskytuje náhled na obchodní korporace včetně evropských, zahrnuje stěžejní právní úpravu živnostenského, insolvenčního a rejstříkového práva, doplněného o...

 • 344 Kč
  Do 14 dní

Pozemky ukrývají poklady - Evžen Korec
Pozemky ukrývají poklady

Zjistěte, jak se stát díky pozemkům miliardářem a jak podvodníci prodávali pozemky, které jim „neříkaly pane“. Publikace Pozemky ukrývají poklady nabízí i praktické rady vycházející z více než dvacetileté zkušenosti autora...

 • Knihabrožovaná vazba
  114 Kč
  Na skladě


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Měl celé mé srdce, a to od chvíle, kdy mi dovolil, abych samu sebe chránila, od chvíle, kdy se postavil vedle mě, a ne přede mě.“

Království těla a ohně - Jennifer L. Armentrout, Hang Le (ilustrátor)
Království těla a ohně
Jennifer L. Armentrout, Hang Le (ilustrátor)