Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 4

Stavební zákon s komentářem

od 672 Kč

-5 %
751 Kč

Posíláme do 9 dní

672 Kč

Okamžitě ke stažení

-5 %
751 Kč
672 Kč

Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Komentář a výklad náleži

od 1 850 Kč

E-kniha Wolters Kluwer ČR
PDF
1 850 Kč

Okamžitě ke stažení

Kniha Wolters Kluwer
1 850 Kč

Posíláme do pěti dní

1 850 Kč
1 850 Kč

Posíláme do pěti dní

Stavební zákon byl přijat 14. března 2006 jako zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon nabyl účinnosti k 1. lednu 2007, přičemž od té doby prošel několika novelizacemi...

159 Kč

159 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Kniha je určena širokému okruhu uživatelů. Obsahuje stručně komentované úplné znění stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, vyvlastňovacího zákona, zákona o bezpečnosti zdraví a práce na staveništi a jeho prováděcích předpisů, ...

875 Kč

875 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček