Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry

Trestní právo hmotné

od 143 Kč

Kniha 2014
-5 %
273 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2012
-5 %
143 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2012
-5 %
266 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2009
-5 %
265 Kč

Posíláme do 10 dní

-5 %
273 Kč
-5 %
143 Kč
-5 %
266 Kč
-5 %
265 Kč

Posíláme do 10 dní

Učebnice vymezuje základní principy zvláštní části trestního práva hmotného takovým způsobem, aby si studenti osvojili jeho základní teoretické instituty a to ve spojitosti s ním bezprostředně souvisejících právních odvětvích, na které normy trestního...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně...

-5%
110 Kč

110 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Učebnice Základy správního práva trestního obsahuje jako jediná publikace v této oblasti komplexní přehled správního trestání, a to včetně nástinu historického vývoje a ústavních dimenzí této problematiky a evropského...

-5%
523 Kč

523 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Problematika daňových trestných činů je pro svou mezioborovost velice komplikovaná. Pro pochopení vyžaduje jak znalost daňových zákonů, tak zákonů trestních. Stranou nelze ponechat ani schopnost chápat ekonomické souvislosti....

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Zneužívání zvířat v České republice má mnoho podob. Začíná u jídelních stolů, pokračuje v budovách pokusných laboratoří a zdaleka nekončí v klecích zoologických zahrad nebo cirkusových manéžích. Zvířata nenacházejí klid...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Autoři v předkládané publikaci komentují jak vlastní nový zákon proti „praní špinavých peněz“ a financování terorismu na základě zkušeností a praktických problémů s jeho používáním, tak i související změny...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Studie čtenáři zprostředkovává málo známý institut podpůrné a soukromé žaloby a zamýšlí se nad problémem jeho případného zavedení v České republice. Nejprve rozebírá jeho historii v českých zemích a v evropských státech, v...

-5%
119 Kč

119 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Aktualizace II/2 2019

Poradce s.r.o., 2019

Posíláme do šesti dní

Aktualizace II/2 - Úplné znění po novele: Trestní právo, Policie ČR, Soudní řád správní, Notářský řád. Publikace obsahuje aktuální znění zákonů po poslední novele a upozornění na změnu ve třech dalších zákonech...

-4%
85 Kč

85 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu závažných forem kriminality v celosvětovém i národním měřítku a postihuje specifika trestné činnosti v České republice, zejména v návaznosti na politické, společenské...

-5%
1 500 Kč

1 500 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Monografie podrobně popisuje institut stížnosti pro porušení zákona v trestním řízení a mapuje jeho pozici v systému mimořádných opravných prostředků. Po více jak...

795 Kč

795 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Přijetí novely zákona ve vztahu k diagnostickým zdravotnickým prostředkům in vitro negeneruje dodatečné náklady oproti současnému stavu v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro a nebude mít dopad na státní rozpočet a...

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání této publikace....

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Dnem 1. července 2017 nabyly účinnosti zákony představující zcela novou úpravu přestupkového práva. Je to především zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a dále...

590 Kč

590 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace se věnuje GDPR v prostředí obcí a vychází ze zkušeností z praxe nově aplikovaného nařízení GDPR. Popisuje oblasti, kde se v praxi obcí nejčastěji objevují pochybnosti a pochybení, ať už ve vztahu k zaměstnancům nebo...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do tří dní

Odklony v trestním řízení jsou v této monografii chápány jako jeden z projevů restorativní justice a alternativního řešení trestních věcí, kdy je v popředí zájmu trestního práva poškozený, respektive oběť trestného činu...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Čelíme obtížné situaci, koronavirové pandemii. Vleklé právní problémy spočívající například v tom, že má Česká republika dlouhodobě přetížené věznice a počtem vězňů se vymyká evropskému průměru, tak mohou být nyní...

290 Kč

290 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení...

480 Kč

480 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Zákony IIB obsahují právní předpisy pro oblast trestního práva, správního práva a právní pomoci. Sborník obsahuje tři tematicky rozdělené kapitoly. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace přehlednou a srozumitelnou formou zprostředkovává širokému okruhu čtenářů kriminologické poznatky o kriminalitě, jejích tradičních i zcela nových formách, o pachatelích i obětech trestné činnosti a o způsobech...

-5%
846 Kč

846 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse.“

latinské přísloví