Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 17
Řazení
Novinka

Posíláme do pěti dní

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní - obecnou část. Kniha ve svém šestém vydání reaguje na novelizace správního řádu i na novou právní úpravu správního trestání. Zprostředkovává také další vývoj judikatury...

-10%
468 Kč

468 Kč

Sleva 10%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Nový komentář k zákonu o přestupcích přináší podrobný a srozumitelný výklad každého ustanovení, založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře. Znění zákona je zpracováno podle stavu účinného k 1. dubnu 2009..

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace přináší podrobný a srozumitelný výklad všech ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích založený na praktických i pedagogických zkušenostech autorek a na pečlivě vybrané judikatuře...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Živnostenský zákon č. 455/1991 Sb. je základní veřejnoprávní normou upravující vztahy mezi podnikateli a státem. Živnostenský zákon je koncipován jako obecná právní norma upravující především základní podmínky podnikání...

380 Kč

380 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice komplexně rozebírá náročnou problematiku nové právní úpravy správního práva trestního. Odborná srozumitelnost a pedagogická názornost umožňují čtenářům pochopit jednotlivé instituty, jejich fungování a význam...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Kniha seznamuje se základními pojmy a instituty obecné části správního práva, a zároveň přibližuje aplikaci těchto pojmů při řešení praktických situací...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Podrobný komentář reaguje na významné legislativní změny a novou judikaturu. S ohledem na dělenou účinnost poslední novelizace je zpracován ve dvojím...

1 161 Kč

1 161 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace je rozdělena do několika částí. Obsahuje úplné novelizované a doplněné znění živnostenského zákona a některých souvisejících předpisů...

250 Kč

250 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám. Vzhledem k této...

426 Kč

426 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správní právo - zvláštní část

Eva Horzinková a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2009

Vyprodané

Publikace obsahuje hmotněprávní úpravu ve vybraných oblastech veřejné správy, která je označována jako zvláštní část správního práva. V příslušných kapitolách jsou uvedeny také základní právní předpisy z jednotlivých úseků...

180 Kč

180 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace vysvětluje principy a instituty organizace veřejné správy v České republice tak, jak jsou v současné době pojímány právní teorií. Organizace veřejné správy je poměrně složitý institut, v němž dochází k neustálým změnám...

287 Kč

287 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přináší jednotnou a komplexní právní úpravu základů správněprávní odpovědnosti fyzických, právnických a podnikajících fyzických osob spolu s právní...

990 Kč

990 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předmětem této vysokoškolské učebnice je správní právo procesní – obecná část...

460 Kč

460 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Rozsáhlá novela živnostenského zákona mění zákon a jeho přílohy ve více než 70 bodech! Hlavním cílem novely je především snížení administrativní zátěže podnikatelů. Realizace navržených změn zahrnuje také další normy, v širším smyslu i ochranu spotře...

540 Kč

540 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předkládaná publikace je určena především studentům vysokých škol k doplnění přednášek z obecné části správního práva. Pozornost je věnována základům organizace české veřejné správy...

271 Kč

271 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny...

490 Kč

490 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Učebnice vykládá hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva. Mimo jiné se věnuje správním činnostem, kontrolním mechanismům a...

350 Kč

350 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire