Těla - Klára Vlasáková, Listen, 2023

Knihy o jazykové antropologii

Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu - Michel Pastoureau, Argo, 2018
Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu

Pro historika je imaginace vždy částí reality, podotýká Michel Pastoureau. Soudní procesy proti zvířatům, mytologie lesa a stromů, bestiáře pohádek, příchod šachů do západní Evropy, prehistorie a archeologie barev, počátky...

 • Knihapevná vazba
  345 Kč
  Na skladě

Kapitoly z didaktické gramatiky - Milan Hrdlička, Karolinum, 2023
Novinka
Kapitoly z didaktické gramatiky

Milan Hrdlička se v monografii, v níž shrnuje své badatelské poznatky a dlouholeté pedagogické zkušenosti, zastavuje u chápání pojmu gramatika, pojednává o vybraných druzích mluvnických popisů přirozeného jazyka a...

 • Knihabrožovaná vazba
  180 Kč
  Do 9 dní

Mediace v teorii a praxi

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba — mediátor — pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení

 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  319 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

English or Czenglish - Simona Kalová, Masarykova univerzita, 2022
English or Czenglish

První vydání knihy English or Czenglish se objevilo před více než třiceti lety. Její úspěch byl okamžitý a od té doby je stále nejoblíbenějším návodem, jak správně mluvit anglicky. Znalost angličtiny u Čechů i angličtina sama se však za...

 • Knihabrožovaná vazba
  450 Kč
  Do pěti dní

Morfologie pohádky a jiné studie - Vladimír Jakolevič Propp, H&H, 2008
Morfologie pohádky a jiné studie

„To, co v Proppově práci překvapí především, je přesnost jeho anticipací budoucích úvah,“ přiznává Clau de Lévi-Strauss ve své polemice s V. J. Proppem. Editoři čtenářsky úspěšného výboru z díla, stěžejního v kontextu strukturální folkloristiky, ...

 • Knihapevná vazba
  290 Kč
  Do 9 dní

Podzemí slov - Jakub Marek, Pointa, 2022
Podzemí slov

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč se rumu říká zrovna rum? Víte, co to znamená, když vám majitel e-shopu řekne, že právě ponížil ležáky? A všimli jste si, kolik se v hovorech o fotbale používá básnických prostředků? To je...

 • Knihabrožovaná vazba
  209 Kč
  Do pěti dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  199 Kč
  Ihned ke stažení

Zdar jak sviňa - Honza Žanek Hlaváček, Jota, 2019
Zdar jak sviňa

Nejfrekventovanější fráze v brněnském hantecu na jednom místě! Jak muži smýšlí o ženách? Práce, peníze, zábava a manželství optikou běžného Brňáka. Brno versus zbytek světa. První výkladová frazeologie brněnského hantecu...

 • Knihapevná vazba
  253 Kč
  Na skladě

Úvod do dějin tištěných médií - Pavel Večeřa, Grada, 2015
Úvod do dějin tištěných médií

Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných...

 • 84 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  365 Kč
  Ihned ke stažení

Stručné dějiny angličtiny - Miroslav Černý, Stanislav Kavka, Ostravská univerzita, 2019
Stručné dějiny angličtiny

Kniha přináší přehled historie anglického jazyka. Čtenářům umožňuje vidět a chápat současný stav angličtiny jako etapu jejích vlastních dějin, odrážejících vývoj sociální, politický a kulturní...

 • Knihabrožovaná vazba
  142 Kč
  Do 25 dní

Pragmatika v češtině

Monografie Pragmatika v češtině se z hlediska českého jazyka zabývá jevy, pro které se v lingvistice vžilo souhrnné označení „pragmatika“. Oproti 1. vydání (Olomouc 2006, již několik let rozebráno) obsahuje nově vymezené...

 • 200 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II - Karel Kulich, Karolinum, 2022
Srovnání české a ruské deklinace podstatných a přídavných jmen se zaměřením na výuku češtiny pro cizince I, II

Nestejné funkční zatížení podobných gramatických struktur blízce příbuzných jazyků bývá příčinou častých interferenčních jevů, jejichž znalost může výrazně napomoci při tvorbě učebních materiálů a při výuce s adresným ...

 • Knihabrožovaná vazba
  307 Kč
  Více než 30 dní
 • 279 Kč
  Ihned ke stažení

Jazyk v kontextu kultury - Jerzy Bartmiński, Univerzita Karlova v Praze, 2016
Jazyk v kontextu kultury

Jerzy Bartmiński (1939) je dnes jedním z nejvýznamnějších polských i evropských lingvistů, předním představitelem moderní etnolingvistiky a zakladatelem lublinské školy kognitivní etnolingvistiky. Objevil a spolu se svými kolegy uplatňuje originální...

 • Knihabrožovaná vazba
  181 Kč
  Do 23 dní
 • 150 Kč
  Ihned ke stažení

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském - Milan Hrdlička, Karolinum, 2019
Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky...

 • Knihabrožovaná vazba
  208 Kč
  Více než 30 dní
 • 160 Kč
  Ihned ke stažení

Co je nového v lingvistice - Dan Faltýnek, Nová beseda, 2018
Co je nového v lingvistice

Trápí lingvisty naše problémy s pravopisem? Proč nemůžeme zrušit tvrdé a měkké y/i? Co se stane, když se změní pravidla psaní velkých a malých písmen? Jak vypadá lingvistická analýza pokrmu kung-pao? Odpovědi nejen na takovéto otázky přináší nová kniha Da

 • Knihaflexi vazba
  195 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  160 Kč
  Ihned ke stažení

Jazyková krajina jako kronika komplexity - Jan Blommaert, Karolinum, 2023
Jazyková krajina jako kronika komplexity

Řada míst na světě dnes díky zvýšené fluktuaci osob a rozvoji telekomunikace prochází zásadními proměnami, které výrazně diverzifikují tyto lokality co do přítomnosti různých jazyků a kultur...

 • Knihabrožovaná vazba
  200 Kč
  Na skladě
 • 199 Kč
  Ihned ke stažení

Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů - Zdeňka Nedomová, Ostravská univerzita, 2013
Tendence k analytismu v současné ruštině na materiálu jmenných slovních druhů

Monografie je věnována synchronnímu popisu ruštiny na počátku 21. století. Současný stav ruského jazyka je poznamenán mnoha vývojovými tendencemi, mimo jiné...

 • Knihabrožovaná vazba
  166 Kč
  Do 25 dní

Mluva uživatelů a výrobců drog - Lucie Radková, Jana Rausová, Ostravská univerzita, 2015
Mluva uživatelů a výrobců drog

Práce sleduje dva základní cíle. Jednak nabízí čtenářům originální, autentický, aktuální a v rámci možností ucelený, dosud nepublikovaný jazykový materiál z prostředí...

 • Knihabrožovaná vazba
  222 Kč
  Do 25 dní

Berlínské epizody - Michal Topor, Institut pro studium literatury, 2015
Berlínské epizody

Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů...

 • Knihabrožovaná vazba
  284 Kč
  Do 16 dní

Hovory o pojmu - Pavel Materna, Academia, 2016
Hovory o pojmu

Titul se zabývá vysvětlením termínu pojem. Populární formou dokazuje, že nejlepší explikace je procedurální. Toto pojetí je založeno na Tichého Transparentní intenzionální...

 • Knihabrožovaná vazba
  160 Kč
  Do šesti dní

Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky - Radoslav Večerka, Muni Press, 2013
Slovník českých jazykovědců v oboru bohemistiky a slavistiky

Kniha přináší soubor personálních medailonků českých lingvistů v oboru bohemistiky a slavistiky, výběrově též reprezentantů oborů jiných, pokud mj. přispěli teoreticky nebo prakticky k poznání a obohacení češtiny nebo...

 • Knihabrožovaná vazba
  301 Kč
  Do pěti dní


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„A je to tahle chvíle, skutečnost, že mě nenecháváš odejít, kterou připisuju na seznam svých důvodů, proč právě ty.“

Počkej na moře - Veronika Opatřilová, 2022
Počkej na moře
Veronika Opatřilová