Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii...

-5%
261 Kč

261 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Jazyk a slovník

od 300 Kč

-5 %
409 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

300 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
409 Kč
300 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

1.Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu...

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec první slovník svého druhu, představující autentickou mluvenou češtinu, která tu stojí v protikladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do tří dní

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu,

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tento svazek přináší česky psané příspěvky z mezinárodní konference InterCorp pořádané v září 2009 v Praze. Je to první výstup z mnohojazyčného paralelního korpusu přinášející studie a srovnávací analýzy celkem 13 jazyků...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Onomaziologický slovník zásadním způsobem doplňuje a sjednocuje dříve vydané čtyři díly Slovníku české frazeologie a idiomatiky. Zahrnuje frazémy a idiomy všech čtyř vydaných svazků, které změněnou organizací a způsobem prezentac

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Pole výzkumu paremiologie je mezioborové, prolíná se s folklórem, jazykem, literaturou, historií a dalšími vzájemně provázanými disciplínami. Kniha předkládá systematickou analýzu přísloví opřenou o korpusové nálezy a srovnává...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Jazyk a jazykověda

od 180 Kč

Na skladě
-5 %
261 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

180 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha
Na skladě
-5 %
261 Kč
180 Kč

Posíláme do tří dní

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři. Slovník, jedinečný i v mezinárodním kontextu,

-5%
941 Kč

941 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Ediční kolektiv pod vedením Františka Čermáka připravil k vydání tři svazky obsahující celoživotní dílo Vladimíra Skaličky, profesora obecného jazykozpytu na FF UK a zakladatele oboru ugrofinských jazyků, ale i významného bohemisty a...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Lexikon a sémantika

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Posíláme do tří dní

Kniha podává přehled celého lexikálního systému doplněného o řadu zcela nových a dosud nemapovaných oblastí jako je tradiční úsek jazykového pojmenování, sémiotické aspekty slova či přehled jeho grafické stránky...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

1. Přirovnání, 2. Výrazy neslovesné, 3. Výrazy slovesné a 4. Výrazy větné jsou jednotlivé části čtyřdílného slovníku, který zachycuje dnešní českou frazeologii v celé její šíři...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Korpus a korpusová lingvistika

od 240 Kč

240 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Vyprodané

240 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Korpusově založené studie, které se věnují takovým základním jazykovým jevům a problémům, jako je např. hranice mezi lexikonem a gramatikou, hranice mezi psaným a mluveným jazykem apod., jejichž řešení lze chápat jako modelové...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhá část Souborného díla předního českého lingvisty Vladimíra Skaličky zahrnuje studie vzniklé v letech 1951–1963. Souhrn statí a článků, původně uveřejněných většinou v odborných časopisech a sbornících, zachycuje...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Studijní příručka pro přemýšlivé studenty, kteří chtějí vniknout do zákonitostí českého jazyka poněkud jinak, než je v tradičních učebnicích obvyklé. Pracuje s Českým národním korpusem, který při svém rozsahu...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Morfématika a slovotvorba češtiny

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2012

Vyprodané

Systematický a úplný popis frekvenčního jádra češtiny po stránce všech jeho prostředků a způsobů, a to v rámci dosud opomíjené širší disciplíny, tvorby pojmenování. Popisují se tu především formální aspekty autosémantických slovních...

329 Kč

329 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

T ento slovník přísloví obsahuje téměř pět set nejčastějších českých přísloví dneška. Uvádí jejich podobu, současný význam i způsob užití. Běžná představa, že přísloví - tento prastarý útvar, který má každý jazyk se v naší uspěchané době už neužívá...

169 Kč

169 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do tří dní

S tímto slovníkem se nedorozumíte jen v Nizozemí, ale také v belgickém Flámsku a navíc v bývalých nizozemských koloniích - v Indonésii, jihoamerickém Surinamu a Nizozemských Antilách.

-5%
854 Kč

854 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová