Babylon - R.F. Kuang, Host, 2024

Zúžiť výberu

Typ
Zobrazit jen
Další možnosti
Odborná x populárně naučná
Jazyk
Další možnosti
Téma
Další možnosti
Pro koho
Další možnosti
Původ
Autor
Další možnosti
Dostupnost v knihkupectví
Nakladatel
Série
Edice
Další možnosti
Vazba
Barva obálky
Další možnosti
Použité filtry
Zrušit filtry
Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky - Vít Pošta, C. H. Beck, 2018
Makroekonomická analýza na příkladu české ekonomiky

Jakým způsobem je možné zachytit cyklické výkyvy ekonomiky z pohledu jejího výkonu, inflace, dopadů na trh práce a finančních trhů? Jak se rozhodnutí vlády a České národní banky odráží na vývoji české ekonomiky? Jak moc...

 • Knihapevná vazba
  654 Kč
  Více než 30 dní

IS/IT strategie - krok za krokem - Miloslav Keřkovský a kolektív, C. H. Beck, 2015
IS/IT strategie - krok za krokem

IS/IT jsou z pohledu současné praxe managementu rozporuplný fenomén. Pro každou organizaci mohou být příležitostí – strategickou zbraní, prostředkem pro získávání strategických informací z oblasti vývoje nových výrobků a služeb, nových trhů, způsobů...

 • Knihabrožovaná vazba
  490 Kč
  Do 15 – 20 dnů

Makroekonomie (3. vydání) - Robert Holman, C. H. Beck, 2018
Makroekonomie (3. vydání)

Makroekonomie je obtížná disciplína. Zachycuje a spojuje velký počet ekonomických vztahů, které nelze pochopit bez použití poměrně abstraktních teoretických modelů...

 • Knihabrožovaná vazba
  643 Kč
  Skladem 1 ks

Modely podnikových procesů - Miroslav Hučka, C. H. Beck, 2017
Modely podnikových procesů

V podmínkách vysoce konkurenčního prostředí hledají podniky cesty, jak zlepšit ekonomické výsledky, posílit svou konkurenceschopnost a také atraktivitu pro potenciální zákazníky. Jedním z kritérií důvěryhodnosti podniku pro...

 • Knihabrožovaná vazba
  656 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Spotřebitelé a marketing - Jan Koudelka, C. H. Beck, 2018
Spotřebitelé a marketing

Publikace je zaměřena na specifickou část marketingu, a to chování spotřebitelů. Informace o spotřebním chování obyvatel jsou velmi cenné a tvoří základní východisko formulace marketingové strategie podniku. V první kapitole je...

 • Knihapevná vazba
  618 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Marketing management - Václav Stříteský a kolektív, C. H. Beck, 2023
Marketing management

Pro úspěch v dnešním dynamickém a konkurenčním prostředí si každá firma potřebuje klást celou řadu strategicky důležitých otázek, které spadají do oblasti marketingového řízení. Jaký je náš cílový trh? Jak můžeme tento...

 • Knihabrožovaná vazba
  846 Kč
  Skladem 2 ks

Základy bankovnictví - Liběna Kantnerová, C. H. Beck, 2016
Základy bankovnictví

Učebnice přináší ucelený pohled na problematiku bankovnictví, a to v kontextu Evropy a České republiky. Shrnuje základní teoretické poznatky a vysvětluje základní pojmy spojené s bankovnictvím. Text je členěn do 18 základních...

 • 466 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Manažerské výpočty a ekonomická analýza + CD - Miloslav Synek, Heřman Kopkáně, Markéta Kubálková, C. H. Beck, 2009
Manažerské výpočty a ekonomická analýza + CD

Převážnou část práce manažerů, ekonomů i ostatních pracovníků tvoří řešení různých problémů; výsledkem je rozhodnutí...

 • Knihapevná vazba
  789 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Makroekonomie - Robert Holman, C. H. Beck, 2018
Makroekonomie

Nové vydání Sbírky řešených otázek a příkladů k učebnici Makroekonomie profesora Roberta Holmana slouží studentům k procvičení probírané látky a tím i k jejímu důkladnějšímu pochopení. Je tedy vhodnou studijní pomůckou....

 • Knihabrožovaná vazba
  208 Kč
  Do 2 – 3 dnů
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  211 Kč
  Skladem

Průvodce pro interní audit a risk management - Tomáš Kafka, C. H. Beck, 2009
Průvodce pro interní audit a risk management

Cílem publikace je poskytnout základní aktuální poznatky z těchto dynamicky se rozvíjejících oblastí. Důraz je přitom kladen na její využití v praxi. Tomu odpovídá členění textu i přiložené CD s praktickými návody...

 • Knihapevná vazba
  466 Kč
  Do 2 – 3 dnů
Finanční účetnictví - Miloslav Janhuba, Marie Míková, Jaroslava Roubíčková, Vladimír Zelenka, C. H. Beck, 2016
Finanční účetnictví

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupn

 • Knihabrožovaná vazba
  466 Kč
  Do 15 – 20 dnů

Úvod do podnikového hospodářství - Günter Wöhe, Eva Kislingerová, C. H. Beck, 2007
Úvod do podnikového hospodářství

Druhé české vydání nejrozšířenější učebnice podnikové ekonomiky v německy mluvících zemích. Změněné globální prostředí vyvolává potřebu adaptace podniků a aktivní využívání nových nástrojů...

 • Knihabrožovaná vazba
  920 Kč
  Skladem 1 ks

Veřejné finance - Pavlína Hejduková, C. H. Beck, 2015
 
Veřejné finance - Pavlína Hejduková, C. H. Beck, 2015
Veřejné finance

Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními...

 • Knihabrožovaná vazba
  290 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Politika a politický marketing - Bohumír Štědroň a kolektív, C. H. Beck, 2013
Politika a politický marketing

V klasickém pojetí je politický marketing součástí politického managementu. Politický marketing obvykle používá klasický marketingový mode 4P, který zahrnuje tržní segmentaci, "umístění" kandidáta, formulaci strategie a její implementaci. Voliči jsou rozd

 • Knihabrožovaná vazba
  590 Kč
  Do 2 – 3 dnů

Podniková strategie - Ladislav Tyll, C. H. Beck, 2014
Podniková strategie

Současná ekonomická situace nutí manažery a vlastníky podniků v ještě větší míře hledat varianty, jak udržet svoji firmu na trhu. Toto úsilí je často realizováno prostřednictvím krátkodobých až střednědobých cílů, u nichž...

 • Knihabrožovaná vazba
  615 Kč
  Skladem 1 ks

Mezinárodní ekonomie II. - Eva Cihelková, Jan Frait, František Varazin a kol., C. H. Beck, 2008
Mezinárodní ekonomie II.

Současný svět se potýká s obrovským množstvím problémů, z nichž většina má i ekonomický kontext. Znalost teorie a obecných zákonitostí umožňuje vyvarovat se zbytečných chyb a přehmatů, jak jsme tomu, bohužel, v reálném světě často svědky.

 • Knihabrožovaná vazba
  630 Kč
  Do 2 – 3 dnů
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  239 Kč
  Skladem

Strategický marketing - Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Dana Odehnalová, Oldřich Vykypěl, C. H. Beck, 2009
Strategický marketing

Podnikatelský úspěch firmy v tržním hospodářství závisí hlavně na včasném předvídání tržních příležitostí a schopnosti řešit potenciální problémy strategického charakteru...

 • Knihabrožovaná vazba
  460 Kč
  Do 15 – 20 dnů

Strategické řízení - Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, C. H. Beck, 2017
Strategické řízení

Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup...

 • Knihabrožovaná vazba
  466 Kč
  Skladem 5 ks

Marketing - Marcela Zamazalová a kol., C. H. Beck, 2010
Marketing

Společenský rozvoj jde v současné době velice rychle kupředu a totéž platí o marketingu. Přestože se řada základních marketingových principů nemění a podstata marketingu setrvává, mění se prostředí, ...

 • Knihabrožovaná vazba
  599 Kč
  Skladem 1 ks

Přezkum veřejných zakázek - Robert Krč, C. H. Beck, 2018
Přezkum veřejných zakázek

Publikace představuje první monografické zpracování tohoto tématu v české právnické literatuře. Pojednává o přezkumu veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V knize jsou rozebrány postupy pro p

 • Knihabrožovaná vazba
  390 Kč
  Do 2 – 3 dnů


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Řeknu ti tajemství, Hanno. Ta opravdu zlá strašidla nikdy nevypadají jako strašidla.“

Prohnilé město - Leigh Bardugo, 2022
Prohnilé město
Leigh Bardugo