Detektivky pro děti na téma odvaha

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle