Již brzy knihy od nakladatelství Nakladatelství Lidové noviny

Použité filtry
Zrušit filtry
Jiskra - Linda Boström Knausgard, Nakladatelství Lidové noviny, 2023
Jiskra

V autobiograficky laděné novele popisuje oceňovaná švédská spisovatelka Linda Boström Knausgard léčbu elektrickými šoky, kterou podstupovala kvůli psychické nemoci. V drásavém, znepokojivém vyprávění se protagonistka vypořádává nej

 • Knihabrožovaná vazba
  152 Kč
  Připravujeme,
  vychází za tři dny

Šlechta v období dvojvěří - Robert Novotný, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Šlechta v období dvojvěří

Bez aktivní podpory šlechty by se nikdy neprosadilo reformní hnutí. Následné události, které vyústily v husitskou revoluci, ji načas z výsluní smetly. Své pozice získala šlechta zakrátko zpět a z konfliktu vyšla posílena - politicky...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 2. 2024

Dějiny Španělska - Jiří Chalupa, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Dějiny Španělska

Každý, kdo chce skutečně pochopit španělskou historii, by měl začít detailnějším pohledem na mapu Pyrenejského poloostrova, která pomůže objasnit celou řadu jevů a tendencí, jež španělské dějiny provázejí od samotných...

 • Knihapevná vazba
  679 Kč
  Připravujeme,
  vychází 10. 1. 2024

Dějiny Sýrie - Eduard Gombár, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Dějiny Sýrie

Sýrie má společně s Egyptem a Mezopotámií jednu z nejdelších souvislých historií a její dějiny sahají až k samému prahu lidské civilizace. Geopolitická poloha na okraji velkých starověkých říší ji předurčila k tomu, aby se...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Dějiny Mosambiku - Jan Klíma, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Dějiny Mosambiku

Mosambická republika je dnes konsolidovaným, lidnatým a slibným africkým státem, který přitahuje stále víc českých turistů, podnikatelů, ale i humanitárních pracovníků. Rychlý běh dějin a současná přeměna Mosambiku...

 • Knihapevná vazba
  416 Kč
  Připravujeme,
  vychází 8. 1. 2024

Martin Lupáč z Újezda - Adam Pálka, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Martin Lupáč z Újezda

Martin Lupáč z Újezda je znám především jako husitský vyjednávač, jenž se na basilejském koncilu zasadil o přijetí kompaktát. Lupáč ale nebyl pouze aktivní diplomat. Zanechal po sobě významné literární dílo, v jehož centru...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Hrad ve světě lobbingu a financí - Tomáš Gecko, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Hrad ve světě lobbingu a financí

Jaroslav Preiss byl jednou z nejvýraznějších postav meziválečného Československa. Byl reprezentantem Živnostenské banky, předního finančního uskupení v zemi. Těšil se respektu jako hospodářský expert, vlivný lobbista i mecenáš...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Král-konvertita - Iveta Coufalová, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Král-konvertita

Saský kurfiřt Fridrich August I. byl tři roky po nástupu do čela Saského kurfiřství zvolen polským králem (1697), kde vládl jako August II., později mu dějepisci přiřkli přídomek "Silný". Svou konverzí ke katolicismu významně...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Bílá hora - Marie Šedivá Koldinská, Nakladatelství Lidové noviny, 2023
Bílá hora

Monografie shrnuje mnohaletý výzkum tzv. druhého života bitvy na Bílé hoře od 17. do počátku 21. století. Zabývá se interpretacemi jednoho z nejvýraznějších míst české historické paměti a vrcholného bodu národní martyrologie v historiografii, hlavní...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

John Wyclif, Štěpán z Pálče a kacíři dialektiky - Martin Dekarli, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
John Wyclif, Štěpán z Pálče a kacíři dialektiky

Štěpán z Pálče († 1423) vešel do historie jako blízký přítel a později úhlavní protivník Jana Husa. Z Pálčova literárního díla byl ale dlouho znám pouze filosofický komentář Wyclifova traktátu De universalibus...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 2. 2024
Dějiny Slovenska - Dušan Kováč, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Dějiny Slovenska

Předchozí Dějiny Slovenska Dušana Kováče (1998), které vyšly česky a slovensky v několika vydáních, jsou čtivé, ale též historicky precizní a objektivně napsané dějiny nám blízkého národa, s nímž jsme prožili v dobrém i zlém...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 31. 1. 2024

Dějiny Norska - Elisabeth Bakke, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Dějiny Norska

Norské dějiny zaujímají v historickém vědomí české společnosti vcelku okrajové místo. Více registrována jsou snad jen dvě období. Na jednom pólu vystupují vikinské výpravy a ságy o raném středověku, na opačném konci...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939 - Roman Baron, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Česká (a slovenská) univerzitní polonistika do roku 1939

Publikace je zaměřena na výzkum dějin české a československé polonistiky v její univerzitní podobě. Sleduje vývoj oboru od zrodu českých zájmů o polský jazyk a literaturu v době národního obrození až do uzavření českých...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 2. 2024

Kláštery žebravých řádů - Dušan Foltýn, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Kláštery žebravých řádů

Třinácté století je ve střední Evropě dobou mimořádných společenských změn. Jedna z těch největších, zasahujících do struktury osídlení i společnosti souvisí se zakládáním měst a vznikem městského „stavu“, vyvíjejícího se k samostatné...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Architektura doby Václava IV. /1378 - 1419/ - Jiří Kuthan, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Architektura doby Václava IV. /1378 - 1419/

Za dlouhé vlády Václava IV. v Říši (do r. 1400) a ve státním svazku České koruny patřily české země a jmenovitě pak Praha k nejvýznamnějším centrům umělecké tvorby v tehdejší Evropě. Vrcholnou úroveň tehdejšího malířství reprezentují díla...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Diplomacie v éře posledních Lucemburků - Ondřej Schmidt, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Diplomacie v éře posledních Lucemburků

Téma diplomacie se v souladu s "renesancí politických dějin" opět výrazněji dostává do centra pozornosti medievistiky. Kniha Ondřeje Schmidta zkoumá z různých perspektiv politickou komunikaci mezi římskými panovníky - Václavem...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Na stopě zmizelého - Milan Ducháček, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Na stopě zmizelého

Monografie věnovaná dílu a osobnosti Karla Chotka (1881-1967), zakladatele československé univerzitní etnografie. Osudy žáka Josefa Pekaře, Jaroslava Golla a Lubora Niederleho ilustrují rozrod věd o kultuře a o člověku v moderní době...

 • Knihabrožovaná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Dějiny Filipín - Jaroslav jr. Olša, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Dějiny Filipín

Publikace představí dějiny jedinečného multietnického národa, který se zformoval na filipínském souostroví během více než jednoho tisíciletí. Vycházejíce z austronéských, mikronéských, čínských, malajo-islámských, hispano-katolických a také amerických...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 3. 2024

Třebíč - Rudolf Fišer, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Třebíč

Město Třebíč dosud postrádá ucelenou syntézu, jež by mapovala jeho historii až do nejmodernější doby. Relativně mladý autorský kolektiv zpracoval vývoj lokality, zapsané na prestižním seznamu kulturních památek UNESCO. Na pouze stručně načrtnutý...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 3. 11. 2024

Svatojiřský klášter očima pisatelů doby předhusitské - Karel Pacovský, Nakladatelství Lidové noviny, 2024
Svatojiřský klášter očima pisatelů doby předhusitské

Svatojiřský klášter byl nejstarším českým klášterem a již díky svému umístění v srdci Pražského hradu patřil tradičně mezi nejprestižnější ženské řeholní domy střední Evropy. Kniha osvětluje fungování této složité...

 • Knihapevná vazba
  Připravujeme,
  vychází 1. 2. 2024


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na:

Nepřečtete na:

 • Kindle
Jak číst e-knihy zabezpečené přes Adobe DRM?

„Lžeme si o pravdě. Říkáme si, že to máme pod kontrolou, když ve skutečnosti… nemáme pod kontrolou vůbec nic.“

Odvrácená tvář lásky - Colleen Hoover, 2020