Vydavatelství VOX

IFRS – Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

od 1 499 Kč

Kniha 2019
1 499 Kč

Posíláme do tří dní

Kniha 2009

Vyprodané

1 499 Kč

Vyprodané

Posíláme do tří dní

Snahou autorek bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice má tři díly...

185 Kč

185 Kč

Posíláme do tří dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Přináší úplné znění zákona o státní službě po Nálezu Ústavního soudu s doprovodným komentářem k jednotlivým ustanovením, vysvětlující poznámky k aplikaci a mnohde i relevantní judikaturu. V Příloze jsou vybraná ustanovení...

-5%
427 Kč

427 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Aktualizované vydání cvičebnice navazuje svoji strukturou na učebnici Daňový systém. Vzhledem k legislativním změnám od roku 2013 jsou některé sešity doplněny stručným nástinem nejdůležitějších změn, a to v členění podle...

-5%
483 Kč

483 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do tří dní

V lednu 2016 byl vydán nový standard IFRS 16 Leasingy, který výrazným způsobem mění účtování a vykazování leasingů, konkrétně u nájemce. Standard nahrazuje stávající úpravu leasingů podle IAS 17 Leasingy a bude v účinnosti od 1. ledna 2019. Tato...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Snahou autorů bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice má tři díly...

185 Kč

185 Kč

Posíláme do tří dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace Elektronická evidence tržeb z účetního a daňového pohledu je věnována nové povinnosti, která se vztahuje na podnikatelské činnosti, kde dochází k inkasu tržeb v hotovosti, platebními kartami, nebo obdobnou formou...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do tří dní

Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkuąených vysokoąkolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění. Obsahuje několik typů příkladů od základních aľ po opakovací moduly sloľené předevąím z komplexních...

520 Kč

520 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do 14 dní

Publikace je stále jedinou publikací na trhu, která názorným způsobem na grafech, ilustracích a komentářích srozumitelnou formou provede čtenáře celým zákonem o DPH. Je psána formou, která je srozumitelná pro začínající plátce, pro ostatní je...

-5%
451 Kč

451 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Sbírka právních předpisů v mezinárodní přepravě představuje ucelený soubor legislativy tvořící základní rámec právní úpravy mezinárodní přepravy a je sestavena tak, aby čtenáři usnadnila práci při aplikaci mezinárodních...

-5%
1 796 Kč

1 796 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Vyprodané

Tento komplet cvičebnic je zpracován kolektivem zkušených vysokoškolských učitelů s mnohaletou praxí v oblasti daňového práva ČR a zdanění. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních...

520 Kč

520 Kč

Vyprodané

Účetní závěrka, Základ daně, Finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2011

od 195 Kč

Kniha 2011

Vyprodané

Kniha 2012

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Publikace je určena pro studium daňového systému ČR v prvních ročnících vysokých škol ekonomického i právního zaměření a je již několik let neoddělitelnou pomůckou pro všechny, kteří se postupně začínají připravovat na zkoušky daňových poradců...

425 Kč

425 Kč

Vyprodané

Vyprodané

14. vydání publikace Daňový systém ČR 2018 se zabývá problematikou daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob. Jedinečná publikace daňového práva na našem trhu!

-5%
423 Kč

423 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Odborná publikace je určena účetním, ekonomům, poradcům, ale i majitelům společností, kteří dávají přednost komplexnímu pojetí tématu před detailním rozborem jednotlivých dílčích částí...

245 Kč

245 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikace si klade za cíl provést čtenáře zásadními změnami zákona o DPH, jejichž účinnost nastala dnem 1. ledna 2016. Ambicí knihy není vyložit některá problematická ustanovení jako je zdanění nemovitých věcí (§ 56 ZDPH) zcela...

115 Kč

115 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Tato odborná publikace představuje první stručný komentář na toto téma. Autoři do ní zapracovali kromě vlastních komentářů k jednotlivým článkům rovněž všechna důležitá rozhodnutí Evropského soudního dvora...

895 Kč

895 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Úmluva CMR (Komentář) po mnoha letech od poslední vydané publikace v 80-tých letech minulého století zohledňuje poslední názory na výklad jednotlivých ustanovení Úmluvy...

766 Kč

766 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikace představuje komplexnější pohled na problematiku e-learningu, který je zařazen do širšího kontextu celoživotního učení. Ke komplexnímu pohledu přispívá i přehled teoretických pohledů, které vysvětlují a zároveň ovlivňují pojetí a přístupy...

255 Kč

255 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha Písemná komunikace v praxi je důkazem toho, že nikdy – a tedy ani v písemném styku – nemáme druhou šanci udělat perfektní první dojem. A stejně jako nevhodným podáním...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané


„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. “

Bernard Bolzano