Těla - Klára Vlasáková, Listen, 2023
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Vocabularium internationale sigillographicum - Karel Müller, Ladislav Vrtel, VEDA, 2016
Vocabularium internationale sigillographicum 
SK

Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika, boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazykovými...

 • Knihapevná vazba
  775 Kč
  Na skladě

Synonymický slovník slovenčiny - Kolektív autorov, VEDA, 2004
Synonymický slovník slovenčiny 
SK
 • Autorský kolektiv

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke...

 • Knihapevná vazba
  551 Kč
  Na skladě

Argument - Marián Zouhar, VEDA, 2022
Argument 
SK

Argumentácia je dôležitá súčasť medziľudských interakcií. Stretávame sa s ňou v bežných rozhovoroch, v článkoch uverejnených na internete a v médiách, v politických debatách, ale aj v odborných...

 • Knihabrožovaná vazba
  296 Kč
  Na skladě

Slovník súčasného slovenského jazyka (m - n) - Kolektív autorov, VEDA, 2016
Slovník súčasného slovenského jazyka (m - n) 
SK
 • Autorský kolektiv
3. díl série

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu

 • Knihapevná vazba
  771 Kč
  Na skladě

Diplomat - Jozef Šesták, VEDA, 2023
Diplomat 
SK

O svoje zaujímavé zážitky, osobné svedectvá a bohaté profesionálne skúsenosti sa delí muž, ktorý stál pri zrode samostatnej slovenskej diplomacie a bol jedným z dvoch zakladateľov slovenského ministerstva medzinárodných...

 • Knihapevná vazba
  606 Kč
  Na skladě

Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938) - Lukáš Krajčír, VEDA, 2023
Novinka
Emil Stodola a samospráva Slovenska (1918 – 1938) 
SK

Publikácia sa venuje jednej z najdiskutovanejších tém medzivojnového obdobia – štátoprávnemu a verejnosprávnemu postaveniu Slovenska v 1. Československej republike, a to očami právnika a politika...

 • Knihapevná vazba
  518 Kč
  Do 16 dní

Panovnícka moc v stredoveku - Martin Štefánik, VEDA, 2022
Panovnícka moc v stredoveku 
SK

Usporiadanosť spoločnosti v stredoveku zabezpečoval panovník (vladyka, knieža, kráľ) s pomocou svojich prívržencov, pôvodne družiny bojovníkov, z ktorých sa vyvinula privilegovaná šľachtická vrstva podieľajúca sa na moci...

 • Knihapevná vazba
  744 Kč
  Do 16 dní

Pravidlá slovenského pravopisu - Kolektív autorov, VEDA, 2013
Pravidlá slovenského pravopisu 
SK
 • Autorský kolektiv

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO PRAVOPISU sú základnou pravopisnou príručkou každodennej potreby, objasňujúcou pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny...

 • Knihabrožovaná vazba
  213 Kč
  Na skladě

História zadnými dverami 4 - Slavomír Michálek, VEDA, 2023
História zadnými dverami 4 
SK

Dejiny sú niečo čo sa dá niekedy ťažko pochopiť - neriadia sa logikou, neplynú pokojnými riekami a historici ich „sledujú“ a vysvetľujú často príliš komplikovane. Samozrejme, nikto čitateľov nenúti prijať všetko, čo...

 • Knihapevná vazba
  655 Kč
  Do 16 dní

Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 – 1941 - Katarína Zavacká, VEDA, 2023
Novinka
Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 – 1941 
SK

Autorka vysvetľuje právnohistorický kontext obmedzovania vybraných ústavných a občianskych slobôd, zvlášť slobody prejavu, tlače a práva na informácie v počiatočnom období ľudáckej vlády na Slovensku. V úvode analyzuje...

 • Knihapevná vazba
  468 Kč
  Do 16 dní
Jediná jistota je změna - Adam Wiesner, VEDA, 2017
Jediná jistota je změna

Obsah se člení na 7 kapitol: Slovo úvodem, Vývoj tématu a proces analýzy dat, Etnografie jako žánr, Koncept transgender a trocha teorie,...

 • Knihapevná vazba
  244 Kč
  Na skladě

Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva - Miroslav Londák, VEDA, 2023
Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva 
SK

Publikácia, ktorá sa dostáva k čitateľovi, je výsledkom dlhoročnej práce PhDr. Miroslava Londáka, DrSc. Autor sa v nej zaoberá hospodárskym vývojom v období, ktoré nasledovalo po skončení druhej svetovej vojny, pričom...

 • Knihabrožovaná vazba
  442 Kč
  Na skladě

Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského - Jozef Vozár, VEDA, 2022
Zakladatelia Právnickej fakulty Univerzity Komenského 
SK

Zákonom č. 375/1919 Sb. z. a n. bola zriadená Československá štátna univerzita v Bratislave, ktorú tvorili štyri fakulty, medzi nimi aj právnická. V pondelok 24. októbra 1921 o 9. hodine sa začalo vyučovanie na tejto fakulte otváracím prej

 • 466 Kč
  Na skladě

Nepriateľ zvnútra - Tatiana Bužeková, VEDA, 2009
Nepriateľ zvnútra 
SK

Témou knihy je bádanie bosoráctva z perspektívy kognitívnej antropológie. Spoločenskí vedci sa snažili vysvetliť čarodejníctvo / bosoráctvo v rámci rôznych teórií; psychologické aspekty hrali pritom dôležitú úlohu...

 • Knihabrožovaná vazba
  201 Kč
  Do 16 dní

Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají - Anna Vrtelová-Gardelková, Blažej Benadik, VEDA, 2022
Pohřebiště Palárikovo v kontextu plochých keltských pohřebišť ve středním Podunají 
SK

Predkladaná práca ponúka výsledky komplexného vyhodnotenia pohrebiska v Palárikove a jeho zaradenia do sústavy laténskych pohrebísk na Slovensku...

 • Knihapevná vazba
  555 Kč
  Do 16 dní

Slovník súčasného slovenského jazyka (o - pn) - Kolektív autorov, VEDA, 2021
Slovník súčasného slovenského jazyka (o - pn) 
SK
 • Autorský kolektiv
4. díl série

Vo štvrtom zväzku (O – Pn) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách...

 • Knihapevná vazba
  717 Kč
  Na skladě

Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 - Roman Holec, Vladimír Goněc, VEDA, 2020
Česko-slovenská historická ročenka 2019 - 2020 
SK

POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971) * Gustáv Husák na počátku tzv. normalizace (nejen) ve světle ruských archívů * Stranícke previerky nielen komunistov * Syndróm roku 1968 *...

 • Knihabrožovaná vazba
  337 Kč
  Na skladě

Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov - Radoslav Schügerl (editor), VEDA, 2023
Novinka
Účinok vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky nížinných tokov 
SK

Do rúk odbornej verejnosti sa dostáva monografia, v ktorej sú zhrnuté viacročné výsledky riešiteľského kolektívu projektu VEGA s názvom „Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných...

 • Knihabrožovaná vazba
  432 Kč
  Do 16 dní

Od konfliktu k zločinu - Blanka Szeghyová, VEDA, 2023
Novinka
Od konfliktu k zločinu 
SK

Kniha prináša najnovší výskum slovenskej a českej historiografie na široké spektrum tém týkajúcich sa kriminality, súdnictva i disciplinácie. Skúma fungovanie súdnej praxe i konkrétne kriminálne prípady na úrovni...

 • Knihapevná vazba
  616 Kč
  Do 16 dní

Svet kontroverznej drámy - Elena Knopová, VEDA, 2011
Svet kontroverznej drámy

Deväťdesiate roky boli pre európske divadlo a drámu veľmi dynamickým obdobím: hrali sa hry s dovtedy nevídanou drsnou poetikou, ktoré dostali neskôr označenie in-yer-face divadlo a dráma. Najskôr bola reakciou na vpád americkej dramatiky...

 • Knihabrožovaná vazba
  145 Kč
  Na skladě


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Prázdná ranní knihovna má v sobě něco, co mě vždycky hluboce zasáhne. Tiše a klidně tu odpočívají všechna slova, všechny myšlenky.“

Kafka na pobřeží - Haruki Murakami, 2017
Kafka na pobřeží
Haruki Murakami