Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Posíláme do šesti dní

Na pozadí študentských protestov v máji 1956 a politiky KSČ voči vysokoškolákom v druhej polovici 50. rokov autor predkladá interdisciplinárnu, politologicko-historickú analýzu postupnej transformácie...

-5%
383 Kč

383 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Aj keď historické vedy, medzi ktoré patrí aj sfragistika, boli a vždy budú ovplyvnené špecifikami vývoja v tej či onej krajine, nemôžu byť limitované geografickými hranicami či jazykovými...

-5%
771 Kč

771 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

V prvej časti predkladanej monografie sa sinologička Marina Čarnogurská venuje výskumu myšlienkového vývoja i štylistickým a textologickým premenám písomných záznamov Lao c´ových filozofických predstáv o základnej energii bytia Te a Jej Ceste Tao..

-5%
426 Kč

426 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Hlavným cieľom predkladanej publikácie je pomôcť začiatočníkom v nebeskej mechanike preklenúť istú bariéru medzi vedomosťami, ktoré získali na strednej škole, prípadne v úvodných...

-5%
438 Kč

438 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Synonymický slovník slovenčiny

  • Kolektiv autorů
 • VEDA, 2004

Posíláme do šesti dní

Rozsiahly slovník, ktorý obsahuje viac ako 40 000 hesiel, presne mapujúcich oblasť synoným. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke...

-5%
599 Kč

599 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Krátky slovník slovenského jazyka je typom výkladového slovníka, určeného pre širokú verejnosť...

-5%
537 Kč

537 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Vo VEDE, vydavateľstve SAV, vyšiel tretí zväzok (M – N) z viaczväzkového Slovníka súčasného slovenského Jazyka, ktorý pripravili pracovníci Jazykovedného ústavu

-5%
804 Kč

804 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Uhorský aristokrat Pavol Pálff y (1592 – 1653) bol jedným z najvýznamnejších politikov Uhorského kráľovstva v prvej polovici 17. storočia. Syn „rábskeho hrdinu“ Mikuláša Pálffyho a Márie Fuggerovej...

-5%
438 Kč

438 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Táto kniha odhaľuje kontinuitu v demokratizačnom vývoji. Poukazuje na impulzy i brzdy v sprievodnej politizácii spoločnosti za monarchie a republiky. Z tejto širšej perspektívy sa venuje aj demokratickej revolúcii v...

-5%
419 Kč

419 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Štvrtý zväzok edície Slovensko v 20. storočí mapuje jedno z najdramatickejších a najkontroverznejších období moderných slovenských dejín, ktoré na jednej...

-5%
482 Kč

482 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Pravidlá slovenského pravopisu

  • Kolektiv autorů

od 245 Kč

Kniha 2013
Na skladě
-5 %
245 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha 2000

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
245 Kč

Vyprodané

Posíláme do šesti dní

Obsah se člení na 7 kapitol: Slovo úvodem, Vývoj tématu a proces analýzy dat, Etnografie jako žánr, Koncept transgender a trocha teorie,...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha je určená širokému okruhu odborných čitateľov. Uľahčí štúdium zložitej problematiky účastníkom postgraduálneho štúdia a rekvalifikačných kurzov, doktorandom a študentom iných foriem vyššieho vzdelávania.

142 Kč

142 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

PhDr. Bohumila Ferenčuhová, CSc. v monografii sumarizuje to najdôležitejšie, čo na tému Francúzsko a slovenská otázka na základe vlastného výskumu v archívoch na Slovensku, v Česku a vo Francúzsku napísala.

-5%
267 Kč

267 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie.Vyznamenania vo faleristickom ponímaní, čiže nositeľné a neprenosné ocenenia zásluh, majú svoj pôvod v období stredoveku. Do definitívnej podoby, v akej ich poznáme dnes, sa...

-5%
964 Kč

964 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Vlasta Jaksicsová podáva zasvätený obraz ambícií, úspechov, ale aj neúspechov a trpkých zlyhaní slovenských vzdelancov, tvorcov našej modernej kultúry v prvej polovici 20. storočia vďaka tomu, ...

-5%
455 Kč

455 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

193 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

POČÁTKY NORMALIZACE V ČESKOSLOVENSKU (1969-1971) * Gustáv Husák na počátku tzv. normalizace (nejen) ve světle ruských archívů * Stranícke previerky nielen komunistov * Syndróm roku 1968 *...

-5%
385 Kč

385 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia je venovaná umeleckým metódam seba-historizácie, seba-archivácie a utvárania alternatívnych inštitucionálnych rámcov v kontexte mocenských a ideologických štruktúr ovládajúcich sféru...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia spracúva mimoriadne pestrý vývin úradných názvov miest a obcí na Slovensku v uvedenom období, ich pomaďarčovanie, poslovenčovanie, zmeny ideologického charakteru, alebo súvisiace so zmenami štátnosti a administratívneho členenia...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle