Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 833
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení

Človek a svet zvierat v stredoveku

Daniela Dvořáková a and team of authors • VEDA, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zvieratá boli pre stredovekého človeka každodennou súčasťou života, nebolo azda oblasti, v ktorej by sa svet ľudí nestretával so svetom zvierat. Práve preto je nevyhnutné...

-5%
579 Kč

579 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vírusy napriek svojej relatívne jednoduchej skladbe existujú v mnohorakých formách a využívajú najrozličnejšie stratégie na svoje prežitie a rozmnožovanie v infikovaných bunkách. Niektoré vírusy sú pre svojho hostiteľa veľmi nebezpečné...

-5%
552 Kč

552 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Predkladaná knižná publikácia sa osobitne zameriava na otázku pôsobenia Milana Hodžu ako aktéra medzinárodných vzťahov. Táto oblasť jeho politického myslenia...

-10%
418 Kč

418 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Slovník obsahujúci základné pojmy zo psychoanylýzy

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Kolektívna monografia jednej z výskumných línií pracovníkov Ústavu politických vied SAV „Osobnosti slovenskej politiky“. Publikácia zhodnocuje dlhoročnú politickú, publicistickú a osvetovú činnosť Vavra šrobára (1867 – 1950) – politika, lekára...

-10%
418 Kč

418 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Dielo právnika Bartola zo Saxoferrata – Tractatus de insigniis et armis je súpisom základných pravidiel tvorby a používania erbov z polovice 14. storočia. Prvý preklad do slovenčiny urobila Mária Munková a heraldik PhDr. Ladislav Vrtel...

-10%
360 Kč

360 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Historici, politológovia, filozofi aj právnici sa zhodujúna tom, že je žiadúce vidieť Ivana Dérera - jeho politické názory aj právnické a publicistické dielo - ako súčasť politického a právnického myslenia, ktoré hľadalo pre Slovensko nové cesty vývoja..

-10%
327 Kč

327 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Juraj Slávik bol významným československým politikom a diplomatom, ktorý zastával v medzivojnovom období postupne vysoké administratívno-správne a politické funkcie. Začiatkom...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Orava je zaujímavý región s prekrásnou prírodou, ale aj množstvom historických pamiatok, spomedzi ktorých vzniká najmä Oravský hrad. Kolektív vedeckých...

-10%
235 Kč

235 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

V monografii autor vykresľuje významného Brezovana Štefana Osuského, ako aj historické udalosti a krízové momenty dvadsiateho storočia. Poskytuje podrobný a fascinujúci pohľad do vnútra tejto zaujímavej osobnosti...

-5%
624 Kč

624 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Štefan Markuš ako slovenský veľvyslanec v Maďarsku spoznával súčasné Maďarsko aj jeho dejiny, ktoré sú veľmi úzko popretkávané so slovenskou históriou. Maďari a Slováci mali až do roku 1918 spoločné štátne dejiny...

-5%
320 Kč

320 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Bibliografická databáza slovenskej historiografie odráža „pamäťový boom” posledných desaťročí. Zachytáva takmer 2 900 záznamov ku kľúčovým slovám či heslám pamäť, spomínanie, tradícia...

-10%
235 Kč

235 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Obsah: Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Obsah: Apodemický svet novoveku, Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania sa mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy)...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Juraj Slávik bol významným československým politikom a diplomatom, ktorý zastával v medzivojnovom období postupne vysoké administratívno...

-10%
262 Kč

262 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Aktuálne číslo Historických štúdií číslo 49 prináša príspevky renomovaných slovenských a zahraničných autorov o premenách komunikačnej praxe v období novoveku...

-10%
304 Kč

304 Kč

Sleva 10%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Z obsahu: Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na začiatku 15. storočia, Spory o česť v...

-5%
234 Kč

234 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Monografia prostredníctvom prehľadu aktuálnej literatúry, ako aj originálnych výskumov autorov a autorky prezentuje tri inovatívne výskumné prístupy v etnológii a sociálnej antropológii. Etnológovia testujú možnosti a limity...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Historické štúdie 42

team of authors • VEDA, 2002 • 42. díl série

Posíláme do 13 dní

Najnovšie výsledky výzkumov historikov zo Slovenska a Rumunska v 20. storočí, príspevky z konferencie Mestský život v zrkadle prameňov od prameňov stredoveku do konca 19. storočia...

-8%
199 Kč

199 Kč

Sleva 8%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe; Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku; ...

-10%
239 Kč

239 Kč

Sleva 10%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann