Knihy
E-knihy

Knižní série Historické štúdie

Zrušit
Titulky 17
Zúžení výběru
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 17
Seřadit podle:

Posíláme do týdne

Obsah: Apodemický svet novoveku, Čo sa má, smie a môže. Vzorce správania sa mladého uhorského aristokrata na študijných cestách (na príklade rodu Esterházy)...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Obsah: Historické a kultúrne dedičstvo rodu Pálffy...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Vonkajšie a vnútorné súvislosti novších slovenských dejín, ...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Historické štúdie 42

kolektiv autorů/autorek • VEDA, 2002 • 42. díl série

Posíláme do týdne

Najnovšie výsledky výzkumov historikov zo Slovenska a Rumunska v 20. storočí, príspevky z konferencie Mestský život v zrkadle prameňov od prameňov stredoveku do konca 19. storočia...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Bibliografická databáza slovenskej historiografie odráža „pamäťový boom” posledných desaťročí. Zachytáva takmer 2 900 záznamov ku kľúčovým slovám či heslám pamäť, spomínanie, tradícia...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Spoločnosť národov a minoritný problém v strednej Európe; Genéza miest na Slovensku a v Malopoľsku; ...

-5%
253 Kč

253 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Z obsahu: Nepokoje v Bratislave v dobe richtára Ulricha Rauchenwartera na začiatku 15. storočia, Spory o česť v...

-5%
234 Kč

234 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Zväzok je tematicky zameraný na základné aspekty konštituovania hraníc Slovenska z pohľadu posledného stavu výskumu...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Do 47. čísla Historických štúdií sú zaradené práce v troch tematických blokoch: archontologické štúdie zaoberajúce sa kariérnymi...

-5%
372 Kč

372 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do pěti dní

Aktuálne číslo Historických štúdií číslo 49 prináša príspevky renomovaných slovenských a zahraničných autorov o premenách komunikačnej praxe v období novoveku...

-5%
344 Kč

344 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do týdne

Nové vyhodnotenie konca druhej svetovej vojny do roku 1948 od slovenských a rumunských historikov, ...

-5%
205 Kč

205 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do týdne

Nový zväzok Historických štúdií obsahuje dva tematické celky: prvý z nich je venovaný vzťahu človeka a prírody v stredoveku, druhú časť tvoria práce...

-5%
358 Kč

358 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Historické štúdie 36

kolektiv autorů/autorek • VEDA

Vyprodané

24 Kč

24 Kč

Vyprodané

Historické štúdie 38

kolektiv autorů/autorek • VEDA

Vyprodané

40 Kč

40 Kč

Vyprodané

Historické štúdie 39

kolektiv autorů/autorek • VEDA, 1998

Vyprodané

40 Kč

40 Kč

Vyprodané

Historické štúdie 37

kolektiv autorů/autorek • VEDA

Vyprodané

24 Kč

24 Kč

Vyprodané

Historické štúdie 40

kolektiv autorů/autorek • VEDA

Vyprodané

194 Kč

194 Kč

Vyprodané


„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac