Vydavatelství Post Scriptum

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Testimonium hoc verum est

Post Scriptum, 2016

Posíláme do šesti dní

Kytica vďaky obdivu a úcty slovenskému historikovi Milanovi S. Ďuricovi,čestnému členovi Slovenského ústavu, k jeho 90. narodeninám. V tejto knihe sa zišlo 55 autoriek i autorov zo Slovenska i zo zahraničia, aby pri vzácnom životnom jubileu jedného...

-5%
394 Kč

394 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkává svého třetího vydání, kromě drobných upřesnění se dočkává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, kde byly použity jak mnohé historické fotografie, tak zcela...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Andante

 • Post Scriptum, 2015

Posíláme do šesti dní

Zbierka Andante je slovesnou paralelou veršovo zväčša voľne plynúcich a melodicky vyrovnaných (na spôsob hudobného andante) exkurzií do závažných tém, ktorými žije spoločnosť aj jednotlivec na Slovensku. Jednotlivé básne chcú prostredníctvom

-5%
127 Kč

127 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Ducissa

 • Post Scriptum, 2014 • 12. díl série

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tešínska kňažná Hedviga z rodu Piastovcov (1470 – 1521) bola jednou z najvplyvnejších osobností prelomu stredoveku a novoveku v Uhorskom kráľovstve. Bola manželkou uhorského palatína Štefana Zápoľského, matkou poľskej kráľovnej Barbory a neskoršieho...

-5%
372 Kč

372 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do
Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Pokaziť si život je túžbou každého z nás, hoci niekedy len podvedomou. Človek je neúnavným hľadačom a budovateľom vlastného nešťastia, ale aj nešťastia iných. Jeho úsilie, žiaľ, často zlyháva alebo zostane na polceste, pretože...

150 Kč

150 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Přidat do

Lásky nikdy nespia

 • Post Scriptum, 2012

Posíláme do šesti dní

Zbierka básní Lásky nikdy nespia je výberom z básnikovej ľúbostnej poézie. Autorov svojrázny rytmus dáva najavo, že netrpí žiadnou formou schematizmu. Potvrdzuje to i bohato aplikovaná rozmanitosť tvorivého štýlu. Ten je moderný i klasický. Z jeho básní..

-5%
155 Kč

155 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Kristus prichádza

 • Post Scriptum, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

V sérii krátkych úvah sa autor podujal podať konzistentné a systematické svedectvo o osobe Ježiša Krista a o jeho význame pre svet s ohľadom na dnešného človeka, nadväzujúc pritom na stáročnú tradíciu kresťanskej apologetiky. Ide o...

-5%
238 Kč

238 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Odíď, povedala

 • Post Scriptum, 2017

Dodání může trvat více než tři týdny

Knižka, ktorú osobitne ocenia milovníci hodnotnej literatúry. Dala by sa charakterizovať ako úlomky zo života, či útla správa o stave duše ženy hľadajúcej kľúč k svojmu životu...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca, publicistu a kultúrnopolitického činiteľa...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Výber memoárových a polemických textov z pozostalosti Dr. Gejzu Medrického (1901 – 1989) ponúka pomerne komplexný „autoportrét“ jednej z neprehliadnuteľných osobností slovenského verejného života prvej polovice 20. storočia...

-5%
521 Kč

521 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Ring smrti

od 225 Kč

-5 %
372 Kč

Posíláme do šesti dní

PDF
EPUB
MOBI
225 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
372 Kč
E-kniha
PDF EPUB MOBI
225 Kč

Súcit je niekto

 • Post Scriptum, 2016

Posíláme do 13 dní

Básnický debut autora, ktorý ako výtvarník a ilustrátor vstupuje dnes aj na pole poézie. Výber námetov jeho krátkych básní je originálny, mravný zámer priamy a grafika textov svojská (voľný verš bez iniciál a gramatického členenia...

109 Kč

109 Kč

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Knižka obsahuje príspevky z rovnomenného vedeckého seminára v Nitre, venovaného jednej z kľúc?ových osobností nielen slovenských dejín 20. storočia, ale v istom zmysle aj jednej z kľúčových osobností...

-5%
422 Kč

422 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Si to ty

 • Post Scriptum, 2019

Posíláme do týdne

Významné dielo duchovnej literatúry, ktoré neopakovateľným meditatívnym spôsobom - zároveň však priamo, jasne a zrozumiteľne - poukazuje na posolstvo Ježiša Krista a odkaz jeho učenia pre ľudí dnešných čias. Autor sa zameriava na...

-5%
410 Kč

410 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Autor ponúka náročnejšiemu kultúrnemu čitateľovi výber zo svojich textov, ktoré sú plne konzistentné s duchom jeho básnickej tvorby, ktorej ambíciou bolo a je scitlivovať dušu človeka pre vnímanie a šírenie krásna, povznášať ju nad nihilizmus všedného...

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Autor už viac než tri desaťročia premýšľa a píše o rôznych spoločensko-politických a náboženských témach. Trvale ho zaujíma situácia vo svete, sociálne otázky, slovenská minulosť a súčasnosť, úloha a postavenie kresťanstva...

-5%
177 Kč

177 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

5. zväzok Personálna bibliografia celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Úvodná štúdia zostavovateľa predstavuje metodologické aspekty predmetnej bibliografie, no dotýka sa i širších súvislostí bibliografickej...

-5%
408 Kč

408 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 13 dní

Nová zbierka básní významného predstaviteľa literárneho a vôbec kultúrneho života Slovákov v Maďarsku je inšpirovaná rodným Pilíšom a dotýka sa ho v rôznych polohách, od lyrickej, cez žartovnú, až po vážnu pokiaľ ide o existenčné otázky tamojšej...

-5%
186 Kč

186 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Rozhovory s profesorom Jánom Letzom

  • Kolektiv autorů
 • Post Scriptum, 2017

Posíláme do 13 dní

V knihe čitateľ nájde súbor 23 rozhovorov emeritného profesora filozofie Jána Letza, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1991 až 2016 pri rozličných príležitostiach. Zhovárali sa s ním redaktori novín, filozofických, kultúrnych...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 13 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha podáva komplexný prehľad stanovísk sovietskych marxistických autorov týkajúcich sa osoby Ježiša Krista a konfrontuje ich kresťanskou kritikou, so stanoviskami učiteľského úradu Cirkvi a s poznatkami teológie...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire