Posíláme do 10 dní

Kniha zaznamenáva poslanecké pôsobenie Jozefa M. Rydlu (1948) v najvyššom zákonodarnom zbore prostredníctvom 36 textov jeho prejavov prednesených v parlamentných rozpravách, ako aj ďalších dokumentov, na príprave ktorých sa podieľal – návrhov zákonov...

-5%
460 Kč

460 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha prináša ucelený súbor statí venovaných vedeckému, kodifikačnému, organizátorskému a vydavateľskému dielu jazykovedca, publicistu a kultúrnopolitického činiteľa...

-5%
347 Kč

347 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Druhý zväzok z výberu z diela významného historika pozostáva z 27 príspevkov, ktoré približujú počiatky slovenských dejín a etnogenézu Slovákov, kresťanskú akulturáciu ako historickú konštantu etnickej identity Slovákov, dedičstvo svätých bratov....

-5%
439 Kč

439 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

5. zväzok Personálna bibliografia celoživotného diela slovenského historika Milana S. Ďuricu. Úvodná štúdia zostavovateľa predstavuje metodologické aspekty predmetnej bibliografie, no dotýka sa i širších súvislostí bibliografickej...

-5%
408 Kč

408 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Zborník je poctou slovenskej historickej a kultúrnej obce Františkovi Vnukovi. Obsahuje príspevky od 60 autorov zoradené v štyroch tematických celkoch: jubilejné básne, blahoželania, odborné štúdie a...

-5%
393 Kč

393 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Prvý zväzok výberu z diela významného historika pozostáva zo 16 príspevkov, ktoré reprezentujú počiatky autorovej vedeckej spisby prostredníctvom štyroch rozsiahlych filozoficko-teologických prác, ktoré doteraz neboli publikované...

-5%
439 Kč

439 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

4. zväzok obsahuje vyše 60 recenzií napísaných M. S. Ďuricom Nezmazateľná slovenská stopa v staroslávnej Pádove. Recenzistika Milana Stanislava Ďuricu a jej význam pre poznanie slovenských dejín v západoeurópskom vedecko-akademickom...

-5%
254 Kč

254 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Zborník, ktorý zostavil Jozef M. Rydlo obsahuje príspevky z dvoch konferencií, ktoré sa konali na Katolíckej univerzite v Ružomberku (7. – 9. septembra 2005) a v Univerzitnej knižnici v Bratislave (27. októbra 2005). Zostavovateľ ich rozšíril o...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

State, rozpravy a príspevky zaradené do celoživotného výberu predstavujú kľúčové práce historika Milana S. Ďuricu, ktoré okrem štyroch prác v prvom zväzku všetky boli uverejnené v pravých či nepravých periodikách alebo vyšli...

-5%
1 503 Kč

1 503 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Knihkupectví je jeden z mála důkazů, že lidé stále myslí.“

Jerry Seinfeld