Ranhojička. Zrádci krve - Lynette Noni, Nakladatelství Fragment, 2023
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Dějiny sportu

Základní učebnice dějin sportu se zabývá historickými etapami tělesné kultury v minulosti od antiky po vznik moderních sportů. Vedle světové historie tělesné výchovy se publikace podrobně zabývá dějinami sportu v Československu...

 • 196 Kč
  Ihned ke stažení

Vše pro výchovu - Tomáš Janík, Muni Press, 2020
Vše pro výchovu

Psát o výchově prý není trendy. Všichni už s tím přestali. Závažnost věci přitom je setrvale vysoká! Proto šestý svazek Munice přináší lekci z pedagogiky, z vědy, která je zároveň profesí, ale i praxí mnoha z nás...

 • Knihabrožovaná vazba
  214 Kč
  Do pěti dní
 • 212 Kč
  Ihned ke stažení

Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích - Lenka Odehnalová, Muni Press, 2023
Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích

Deník spisovatele představuje dílo, jemuž doposud není v ruském a obdobně ani v českém a slovenském prostředí věnována stejná pozornost jako Dostojevského románům. Předkládaná monografie je tvořena sedmi kapitolami a...

 • Knihabrožovaná vazba
  293 Kč
  Do pěti dní

Válka o pravdu - Mika Waltari, Muni Press, 2022
Válka o pravdu

Pravda o Estonsku, Lotyšsku a Litvě. V dubnu 1941, v období křehkého klidu mezi finskou zimní a pokračovací válkou, spatřila světlo světa nenápadná kniha podepsaná pseudonymem Nauticus....

 • Knihabrožovaná vazba
  238 Kč
  Do pěti dní
 • 246 Kč
  Ihned ke stažení

Srbská frazeologie v českém a bulharském překladu

Předkládaná monografie kontrastivním způsobem analyzuje české a bulharské překlady frazeologických jednotek ze dvou srbských prozaických děl: Mostu na Drině Iva Andriće (1945) a Chazarského slovníku Milorada Paviće (1984).

 • 212 Kč
  Ihned ke stažení

Opevnění Pohanska u Břeclavi

Kniha je výsledkem zpracování výzkumů destrukce opevnění velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, které s přestávkami probíhaly v letech 1958 až 2007 pod vedením pracovníků vědecko-výzkumné stanice tamtéž.

 • 574 Kč
  Ihned ke stažení

Josef Dobrovský - Michal Kovář, Richard Pražák, Muni Press, 2019
Josef Dobrovský

Monografie Josef Dobrovský. Hungarista a ugrofinista se nezabývá pouze úzce jazykovými otázkami hungaristických a ugrofinistických studií zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky Josefa Dobrovského, nýbrž jeho celkovým vztahem k ugrofinským...

 • Knihabrožovaná vazba
  130 Kč
  Do pěti dní
 • 128 Kč
  Ihned ke stažení

Faktory ovlivňující CSR reportování

CSR reportování představuje v současné době jednu z nejvíce rostoucích oblastí společenské odpovědnosti podniku. Lze ho charakterizovat jako proces komunikování sociálních a environmentálních dopadů způsobených aktivitami podniku...

 • 212 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež 1990–2010

Kniha se věnuje problematice českého pohádkového příběhu v rozpětí let 1990–2010. V jednotlivých kapitolách zkoumá, jak se v posledním dvacetiletí měnila žánrová mapa literatury pro děti a mládež a jak se vyvíjela poetika...

 • 339 Kč
  Ihned ke stažení

DNA jako občanský průkaz - Pavel Lízal, Muni Press, 2019
DNA jako občanský průkaz

Čtvrtý svazek se soustředí na identifikační potenciál kyseliny deoxyribonukleové, nositelky dědičné informace. Jak nám analýza DNA pomáhá při hledání pachatelů trestných činů, obětí katastrof, ztracených příbuzných či...

 • Knihabrožovaná vazba
  203 Kč
  Na skladě
 • 187 Kč
  Ihned ke stažení
Čeština Bedřicha Smetany

Monografie se věnuje zkoumání češtiny Bedřicha Smetany (1824–1884). Tento významný hudební skladatel žil v období, které je v pracích o vývoji češtiny označováno jako obrozenské a poobrozenské, tedy v době...

 • 298 Kč
  Ihned ke stažení

Olší, Nusperg, Růžodol

Publikace si klade za cíl shromáždit česká, moravská a slezská místní jména, jež odrážejí názvy stromů, keřů a polokeřů. Stromy a keře, zejména ty samostatně rostoucí, přitahují pozornost, a tak odnepaměti sloužily ...

 • 382 Kč
  Ihned ke stažení

Cesty autorské pohádky - Martina Salhiová, Muni Press, 2021
Cesty autorské pohádky

Monografie se zabývá jedním z žánrů dětské literatury (literatury pro děti a mládež) – současnými autorskými pohádkami vydanými v letech 2000 až 2020 v České republice a v Bulharsku. Autorka v ní pomocí srovnávací metody a...

 • Knihapevná vazba
  260 Kč
  Do pěti dní
 • 246 Kč
  Ihned ke stažení

Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot - Petr Husák, Muni Press, 2022
Když rozpínají ruce, dotýkají se temnot

Proměny kněžské identity v prostředí českého katolicismu v 19. a 20. století...

 • Knihabrožovaná vazba
  351 Kč
  Do pěti dní
 • 382 Kč
  Ihned ke stažení

Umělec nesmí nikdy ztratit odvahu / An Artist Must Never Lose Courage

Publikace odhaluje podrobnosti vztahů Bohuslava Martinů s jeho žákem a skladatelem Janem Novákem v letech 1947–1959 na pozadí dochované korespondence. Kniha přináší edici souboru dopisů Martinů Novákovi ...

 • 382 Kč
  Ihned ke stažení

Koráb pohádek

Bohatě ilustrovaná kniha představuje spisovatele Eduarda Basse jako talentovaného vypravěče krátkých pohádkových příběhů. Přináší vůbec první kompletní vydání souboru 43 pohádek z celého světa, které Bass převyprávěl...

 • 339 Kč
  Ihned ke stažení

Slovosled posesivních zájmen ve staré češtině

Monografie podává detailní analýzu slovosledného chování posesivních zájmen ve staročeské nominální frázi. Jedná se o fenomén, kterému zatím nebyla v české paleobohemistice věnována soustavnější pozornost. Materiálový základ...

 • 323 Kč
  Ihned ke stažení

Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině

Tato monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení...

 • 221 Kč
  Ihned ke stažení

Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny

Cílem práce je prozkoumat meze a možnosti automatické analýzy některých pravidelných typů derivací v češtině. Zaměřili jsme se na vybrané typy neverbálních substantiv a adjektiv. Za zásadní přínos pokládáme to, že jsme navrhli...

 • 207 Kč
  Ihned ke stažení

Skryté nadání

Přehledová monografie je zaměřena na psychologická specifika mimořádně rozumově nadaných žáků, jejichž schopnosti jsou často skryty v důsledku existence souběžné specifické vývojové poruchy učení, dyslexie. Publikace mapuje...

 • 151 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Nechci na tobě, abys mě měl takhle rád pořád, ale chci, aby sis to pamatoval. Někde ve mně bude vždycky ten člověk, kterým jsem dnes večer.“

Něžná je noc - Francis Scott Fitzgerald, 2012
Něžná je noc
Francis Scott Fitzgerald