Vánoce
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Utilitarismus a filozofie lidských práv - Martin Hapla
Novinka
Utilitarismus a filozofie lidských práv

Z praktického hlediska jsou lidská práva velmi úspěšný koncept. Stojí v centru diskuzí právníků, politiků i novinářů...

 • Knihabrožovaná vazba
  383 Kč
  -15 %
  Do týdne
  Stíháme do Vánoc

Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády - Jan Kysela
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády

Dělba moci je tématem klasickým, traktovaným v politickém a právním myšlení již po staletí, pro mnohé tak možná v současném světě už poněkud vyčpělým. Navzdory tomu zůstává podstatným prvkem teorie a praxe omezené vlády.

 • Knihabrožovaná vazba
  316 Kč
  -19 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

Oceňování nemovitostí - Petr Ort
Oceňování nemovitostí
Moderní metody a přístupy

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z...

 • Knihabrožovaná vazba
  285 Kč
  -16 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

Dějiny evropského kontinentálního práva
 • Kolektiv autorů

Vysokoškolská učebnice je dílem autorského kolektivu katedry právních dějin PF UK v Praze, jehož cílem bylo poskytnout v základních rysech přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Autoři se soustředí především na společn

 • Knihapevná vazba
  1 150 Kč
  Více než tři týdny
  Nestíháme do Vánoc :-(

Obrana politiky II. - Petr Pithart
Obrana politiky II.
Přednášky z let 1994-2018

Autor, významný český politik a politolog, přednáší od roku 1994 na pražské právnické fakultě o historických souvislostech konkrétních politických jevů a ovšem také o tom, co zakusil ve...

 • Knihabrožovaná vazba
  213 Kč
  -15 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

Legal English - Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Legal English
3rd revised edition

Učebnice právnické angličtiny je určena zejména studentům práva, aplikované lingvistiky, tlumočníkům a překladatelům. Jejím cílem je poskytnout studentům základy právnické angličtiny potřebné pro jejich budoucí profesní rozvoj...

 • Knihabrožovaná vazba
  315 Kč
  -19 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc

Trestní právo procesní - Jiří Jelínek
Trestní právo procesní
5. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 3. 2018

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

 • Knihapevná vazba
  850 Kč
  -19 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc

Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech - Petr Ort
Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech

Publikace je první českou příručkou zaměřenou na oceňování nemovitostí ve zvláštních případech...

 • Knihabrožovaná vazba
  408 Kč
  -17 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP - Robert Mládek
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP
Postupy účtování / Accounting policies and procedures

Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe...

 • Knihabrožovaná vazba
  584 Kč
  -15 %
  Více než tři týdny
  Nestíháme do Vánoc :-(
 • Přečtenávýborný stav
  552 Kč
  -20 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc

Dějiny českého a československého práva do r. 1945 - Karel Malý a kolektív
Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel...

 • Knihapevná vazba
  563 Kč
  -17 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc
Zbrojní průkaz
Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti (6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017)

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje zá

 • Knihabrožovaná vazba
  323 Kč
  -15 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  247 Kč
  -35 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc

Občanský zákoník - velký komentář 9 - Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Občanský zákoník - velký komentář 9
§ 2756-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů

Devátý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován závazkům ze zákona, tedy závazkům z deliktů a z jiných právních důvodů, které jsou upraveny v hlavě...

 • Knihapevná vazba s přebalem
  2 180 Kč
  -19 %
  Více než tři týdny
  Nestíháme do Vánoc :-(

Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy - Petr Ort
Oceňování nemovitostí - moderní metody a přístupy
2. aktualizované vydání

Publikace poskytuje výklad teorie a obecné metodiky tří základních skupin oceňovacích metod - porovnávací, výnosové a nákladové...

 • Knihabrožovaná vazba
  296 Kč
  -15 %
  Více než tři týdny
  Nestíháme do Vánoc :-(

Ústavní právo a státověda (II. díl) - Václav Pavlíček
Ústavní právo a státověda (II. díl)
Ústavní právo České republiky (3. vydání)

Druhý díl učebnice od autorů z katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze spojuje v jednom svazku celou materii ústavního práva. Vedle kapitol o vývoji...

 • Knihapevná vazba
  1 161 Kč
  -9 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

Teorie práva - Petr Osina
Teorie práva

Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Znalost těchto základních pojmů (pozitivní právo, prameny práva, právní normy, právní vztahy...

 • Knihabrožovaná vazba
  342 Kč
  -10 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc

Právo duševního vlastnictví v informační společnosti - Ivo Telec
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti

Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu. Duševní...

 • Knihabrožovaná vazba
  282 Kč
  -17 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - Jan Tuláček
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami
3. aktualizované a doplněné vydání

Oblíbená kniha vzorů podání a smluv byla ve třetím vydání aktualizována s ohledem na recentní vývoj právní úpravy a judikatury. Bylo doplněno 29 nových vzorů, zejména z oblasti rodinného práva a práva obchodních společností...

 • Knihapevná vazba
  1 167 Kč
  -16 %
  Do šesti dní
  Stíháme do Vánoc

Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou, nebo v politice? - Jana Ondřejková, Jan Malíř
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou, nebo v politice?

Už Alexis de Tocqueville na příkladu USA pozoroval, že v demokratickém státu, který svůj politický a ústavní systém buduje na principech moderního konstitucionalismu, existuje jen málo politických otázek, které by se dříve či...

 • Knihabrožovaná vazba
  325 Kč
  -17 %
  Na skladě
  Stíháme do Vánoc

Odůvodnění civilního rozsudku - Pavel Vrcha
Odůvodnění civilního rozsudku

Třetí vydání oblíbené publikace popisuje nejzásadnější problémy týkající se odůvodňování písemných vyhotovení rozsudků, s nimiž se potýká soudní praxe a jež jsou řešeny instančně vyššími soudy včetně orgánu ochrany...

 • Knihabrožovaná vazba
  379 Kč
  -16 %
  Do pěti dní
  Stíháme do Vánoc

Soudní řád správní - Vojtěch Šimíček
Soudní řád správní
Komentář

Soudní řád správní je důležitý nejen pro organizaci a fungování správního soudnictví, ale představuje i jeden ze základních kamenů demokratického právního státu a nezbytný díl pestré mozaiky ochrany subjektivních práv a...

 • Knihapevná vazba
  1 145 Kč
  -23 %
  Do 14 dní
  Stíháme do Vánoc


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„„Přijdeme pozdě,“ připomněl Colin. - „To nevadí,“ řekla Chloé. „Posuň si zpátky hodinky.““

Pěna dní - Boris Vian
Pěna dní
Boris Vian