Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 347
Zúženie výberu
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 347
Seřadit podle:
Novinka

Posíláme do šesti dní

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části. V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty...

-15%
247 Kč

247 Kč

Sleva 15%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 10 dní

Příručka pojednává zevrubně o problematice účelových pozemních komunikací. Po definování účelových komunikací a otázce jejich vzniku se autor věnuje problematice vlastnictví účelových komunikací a výkonu státní správy a státního dozoru nad nimi...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Šesté vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje zá

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých...

-5%
751 Kč

751 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Sbírka příkladů je dílem autorského kolektivu z právnických fakult Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci. Příklady jsou sestaveny...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 8 dní

Publikace seznamuje odbornou veřejnost s teorií a obecnou metodikou základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Teorie oceňování vychází z...

-5%
323 Kč

323 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Vykonávací řízení je pojednáno nejprve obecně, včetně...

-5%
558 Kč

558 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do tří dní

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

První svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je prvním z celkem tří svazků, které jsou věnovány jeho obecné části. Obsahuje úvod do zákonné úpravy, představovaný zejména jejími základními hodnotovými východisky. V nich je – s jistou nadsázkou....

1 190 Kč

1 190 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dějiny českého a československého práva do r. 1945

Karel Malý a a kolektiv autorů/autorek • Leges, 2010

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nové vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší obraz vývoje českého státu a práva od nejstarších počátků do roku 1945. Učebnice přispívá k pochopení základů evropské právní kultury, k níž náš právní řád vždy náležel...

680 Kč

680 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 8 dní

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou správní právo procesní – obecnou část. Kniha ve svém pátém vydání přináší aktualizaci látky s ohledem na změny...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Učebnice vykládá hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva. Mimo jiné se věnuje správním činnostem, kontrolním mechanismům a...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do tří dní

Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Prakticky zaměřený komentář od kolektivu renomovaných autorů se věnuje výkladu § 1721–2893 občanského zákoníku, tedy vzniku, obsahu, změnám a zániku závazků včetně...

-5%
2 841 Kč

2 841 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Z recenzního posudku Prof. JUDr. Václava Pavlíčka, CSc., Dr.h.c.: Monografie je vydávána v souvislosti se 100. výročím narození významného trestního procesualisty...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 8 dní

Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva při respektování klasické struktury oblastí zahrnovaných do obchodního...

-5%
561 Kč

561 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do tří dní

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní...

-5%
304 Kč

304 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 10 dní

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Obhájce je právním zástupcem obviněného, který jedná jeho jménem a poskytuje obviněnému všestrannou právní pomoc. Právo na obhajobu je základním právem obviněného...

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Publikace přináší ucelený praktický pohled na jedno z nejčastějších ujednání obsažených ve smlouvách. Nepříliš rozsáhlá právní úprava smluvní pokuty vytváří celou řadu problematických otázek. Výklad vychází z dosavadního občanského ...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní


„Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. “

Gabriel Laub